logo arlima

Een abel spel van Lanseloet van Denemerken

Bibliographie

Titre: 
Date:XIVe siècle
Langue:Néerlandais
Genre: 
Forme:952 vers
Contenu: 
Incipit:Een abel spel van Lanseloet van Denemerken, hoe hi wert minnende ene joncfrou, die met sijnder moeder diende.
Ic bidde gode vanden trone
en Maria, die maghet scone,
dat si ons allen wille bewaren
ende in doghden alsoe ghesparen…
Explicit:… soe moeghdi troest van vrouwen vercrighen.
Nu biddic u allen, dat ghi wilt swigen:
ons voerspel dat es ghedaen,
men sal u ene sotheit spelen gaen.
Manuscrits
 1. Bruxelles, KBR, 15589-15623, f. 223rb-230ra [⇛ Description]
  Manuscrit dit Van Hulthem.
Éditions modernes
 • Een abel spel van Lanseloet van Denemerken, [ca] 1300, met inleiding en aantekeningen [door] M. Menkes, Groningen, Wolters, 1901, 46 p.
 • Lanseloet van Denemerken, uitgeg. door P. Leendertz Jr., Zwolle, Tjeenk Willink (Zwolsche herdrukken. Reeks 2, Tekstuitgaven, 6), [1907], 70 p.
 • Een abel spel van Lanseloet van Denemerken, éd. Rob Roemans et H. van Assche, Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 8e éd., 1982.
 • Lanseloet van Denemerken: een abel spel. Bezorgd door Hans van Dijk, Amsterdam, Amsterdam University Press (Alfa), 1995, 41 p.
 • Het handschrift-Van Hulthem: Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, 15.589-623. Diplomatische editie bezorgd door Herman Brinkman en Janny Schenkel, Hilversum, Verloren (Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden, 7:1-2), 1999, 2 t., 1294 p.
Traductions modernes
 • en français:
  • Lanseloet de Danemark, adaptation en langue française de Lanseloet van Denemerken, moralité néerlandaise du XIVe siècle, [par] Willy Koninckx, Bruxelles, La Renaissance d'Occident, 1924, 61 p.
Études
 • Besamusca, Bart, « Amor hereos in Middle Dutch literature: the case of Lancelot of Denmark », Literary Aspects of Courtly Culture. Selected Papers from the Seventh Triennial Congress of the International Courtly Literature Society, University of Massachusetts, Amherst, USA, 27 July–1 August, 1992, éd. Donald Maddox et Sara Sturm-Maddox, Cambridge, Brewer, 1994, p. 189-196.
 • Besamusca, Bart, « Lancelot in the Middle Dutch play Lanseloet van Denemerken: an example of generic intertextuality », Text and Intertext in Medieval Arthurian Literature, éd. Norris J. Lacy, New York et London, Garland (Garland Reference Library of the Humanities, 1997), 1996, p. 165-174.
  Réimpression:
  • New York et Abingdon, Routledge, 2012
 • Deschamps, J., Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken, Leiden, Brill, 2e éd., 1972, p. 131-136.
 • Duinhoven, A. M., « De bron van Lanseloet », Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 95, 1979, p. 262-287.
 • Guiette, Robert, De "Lanseloet van Denemerken" et des "Abele Spelen, Paris, Nizet, 1950.
 • Kazemier, G., « Lanseloet van Denemerken », Taal- en Letterkundig gastenboek voor Prof. Dr. G.A. van Es: opsteeln, de 70- jarige aangeboden ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen, Groningen, Archief voor de Nederlandse Syntaxis, 1975, p. 231.
 • Kazemier, G., « De bron van Lanseloet? », Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 96, 1980, p. 1-11.
 • Koekman, Jeannette, « De stilte rond Sanderijn: over het abel spel Lanseloet van Denemerken », De canon onder vuur. Nederlandse literatuur tegendraads gelezen, éd. Ernst van Alphen et Maaike Meijer, Amsterdam, Van Gennep, 1991, p. 20-34 et 229-230.
 • Lie, Orlanda S. H., « Het abel spel van Lanseloet van Denemerken in het handschrift-Van Hulthem: hoofse tekst of stadsliteratuur? », Op belofte van profijt. Stadsliteratuur en burgermoraal in der Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen, Amsterdam, Prometheus, 1991, p. 200-216 et 391-393.
 • Salemans, Benedictus Johannes Paulus, Building Stemmas with the Computer in a Cladistic, Neo-Lachmannian, Way: The Case of Fourteen Text Versions of Lanseloet van Denemerken, Nijmegen, Nijmegen University Press, 2000, 351 p. + 1 CD-ROM.
 • van Dijk, H., et al., éd., Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem, Hilversum, Verloren, 1992, p. 12-20.
Répertoires bibliographiques
Permalien: https://arlima.net/no/6032


Voir aussi:
> ——
Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 21 octobre 2022

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter