Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
logo arlima

Tratado de albeitaria

Bibliographie

Titre:Tratado de albeitaria; Tratado de alveitaría
Date:Vers le début du XVe siècle
Commanditaire: 
Dédicataire: 
Langue:Portugais
Genre:Traité d'hippiatrie
Forme:Prose
Contenu:Traduction du De medicine equorum ou Liber marescalcie de Giordano Ruffo.
Incipit: 
Explicit: 
Manuscrits
  1. Madrid, Biblioteca nacional de España, 23076
Éditions anciennes
Éditions modernes
  • Tratado de albeitaria, introdución, transcrición e glosario de José Luis Pensado Tomé; revisión para a imprenta e edición en apéndice de Gerardo Pérez Barcala, Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2004, 415 p.
  • Pérez Barcala, Gerardo, A tradución galega do "Liber de medicina equorum" de Giordano Ruffo, A Coruña, Fundació Barrié (Biblioteca filolóxica galega), 2013, 712 p.
Traductions modernes
Études
  • Pérez Barcala, Gerardo, « "[e]scrofulas, que dizen porcas": notas críticas y léxicas sobre un pasaje del Tratado de alveitaria », Revista de lexicografía, 21, 2015, p. 47-92.
  • Pérez Barcala, Gerardo, « De la lección manuscrita a la edición: los errores de la traducción gallega del De medicina equorum », Estudios románicos, 25, 2016, p. 133-152. [www]
  • Pérez Barcala, Gerardo, « La varia lectio en la transmisión del De medicina equorum: algunas hipótesis sobre el modelo de la versión gallega de Giordano Ruffo », Zeitschrift für romanische Philologie, 134:2, 2018, p. 442-470. DOI: 10.1515/zrp-2018-0027
Répertoires bibliographiques
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 13 juin 2020