Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
logo arlima

De historie van Alexander van Mets

Bibliographie

Titre:Een schone historie van Alexander van Mets, hoe hy in Turckijen ghevangen werdt, ende hoe hem zijn huysvrouwe verloste, gekleet als eenen moninck (éd. Kuiper)
Date:Première moitié du XVIe siècle
Langue:Néerlandais
Genre: 
Forme:Vers et prose
Contenu: 
Incipit:Christus, ons Salichmaecker, ghebooren
Uut den maeghdelijcken tempel, Godts liefste zale,
Die wil ons bewaren altemale!
Ick hope een materie te spooren…
Explicit:… Ghy vroukens, houdt dit in memorie,
die hoort oft leest dese historie,
En wilt uwen mannen ducht bewijsen.
Zoo sal alle eere in u rijsen.
Manuscrits
Éditions anciennes
  1. Hier beghint die seer schoone wonderlijke historie van den aldervromsten campioen Galyen Rethore, met oock die aldermeeste bloetstortinghe der Kerstenen ende der heydenen, geschiet op den Ronchevale doer die verradereie vanden alder val[s]chsten verrader Gouweloen.
    Antwerpen, Willem Vorsterman, [vers 1520-1525]
    ARLIMA: EA3361
Éditions modernes
  • De historie van Galien Rethore zoals gedrukt door Willem Vorsterman te Antwerpen, circa 1520-1525. Kritische, synoptische editie samen met Le romant de Galyen Rhetore [...], zoals gedrukt door Anthoine Verard te Parijs, 1500, bezorgd door Willem Kuiper, Amsterdam, Leerstoelgroep Historische Nederlandse Letterkunde UvA (Bibliotheek van Middelnederlandse Letterkunde), 2018, 337 p. [neerlandistiek.nl]
Traductions modernes
Études
Répertoires bibliographiques
Permalien: https://arlima.net/no/8196


Voir aussi:
> (aucun)
Rédaction: Willem Kuiper
Dernière mise à jour: 19 août 2019