Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
logo arlima

Die schoone ende die suverlicke historie van Appollonius van Thyro

Bibliographie

Titre:Die schoone ende die suverlicke historie van Appollonius van Thyro (éd. 1493)
Date:1493
Langue:Néerlandais
Genre:Roman
Forme:Prose
Contenu:Version de la légende d'Apollonius de Tyr remaniée d'après la version néerlandaise des Gesta Romanorum.
Incipit:Hier beghint die suverlicke ende schone historie van Appollonius van Thyro, ende hoe dye coninc Anthiochus een subtile vraghe uut gaf den ghenen die begheerden ende eysscheden te huwelicke sijn dochter.
Het regneerde een coninc geheten Anthiochus in een stadt, die nae sijnen naem geheten was Anthiochia. Dese coninck creech van sinen wijve een alte sconen dochter…
Explicit:… ende want hi rechtwaerdich was, soe voer hi in hemel[r]ijcke, daer ons wil helpen te coemen die Vader, die Zone ende die Heilighe Gheest.
"Amen!" seght alle gader.
Hier eyndet die schone ende suverlicke hystorie van coninc Appollonius van Thyro.
Gheprent te Delf in Hollant int jaer ons Heren .MCCCC. ende .XCIIJ. opten .XXIIJ. dach vander maent september.
Gode sij lof!
Manuscrits
Éditions anciennes
 1. Een schone ende wonderlijcke Historie van Rijckaert zonder Ureese, sone van Robrecht de Duyvel, Hertoghe van Normandien/ [et]c. Van nieus sot de Fransoysche in Nederlandtsche tale overgheset
  Delft, [Christiaen Snellaert], 23 septembre 1493
  ARLIMA: EA3289   GW: 02285   ISTC: ia00924600   USTC: 436213
Éditions modernes
 • Die schoone ende die suverlicke historie van Appollonius van Thyro. Kritische editie van het enig bewaard gebleven exemplaar van de druk van Christiaen Snellaert, Delft 1493, [Middelburg, Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, signatuur 1108 C 43] bezorgd door Willem Kuiper, Amsterdam, Leerstoelgroep Historische Nederlandse Letterkunde UvA (Bibliotheek van Middelnederlandse Letterkunde), 2018, 132 p. [neerlandistiek.nl]
Traductions modernes
Études
 • Debaene, Luc, De Nederlandse volksboeken: ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540, Hulst, Antiquariaat Merlijn, 1977, 358 p. [dbnl.org]
  Édition antérieure:
  • Debaene, Luc, De Nederlandse volksboeken: ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540, Hulst, Antiquariaat Merlijn, 1977, 358 p.
Répertoires bibliographiques
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 23 mai 2019