Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
logo arlima

Bernat Desclot

Bernat d'Esclot

Biographie

Actif dans la seconde moitié du XIIIe siècle

Historien catalan

Bibliographie

 1. Libre del rei en Pere e dels seus antecessors passats

  Titre: 
  Date:Fin du XIIIe siècle
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme:Prose
  Contenu: 
  Incipit:Cap. primer. Lo senyor rey Nanfos pare nostre fou fill del rey En Jaume e de la reyna dona Blancha filla del rey Charles avi e avia nostres. Aquests rey e reyna avís nostres hagueren en llur vida deu fills, ço es, cinch mascles e cïnch femelles…
  Explicit:… havemnos mes al cor de no volerlí perdonar, car pus ell vol ésser pertinaci en sa inobediencia, e Nos per semblants, en no volerli haver mercè.
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  • Chroniques étrangères relatives aux expéditions françaises pendant le XIIIe siècle, publiées pour la première fois, élucidées et traduites par J. A. C. Buchon, Paris, Mairet, 1841, [vi] + lxxv + 802 p. + X pl. [GB] [IA]
   Édition antérieure:
   • Chroniques étrangères relatives aux expéditions françaises pendant le XIIIe siècle, publiées pour la première fois, élucidées et traduites par J. A. C. Buchon, Paris, Desrez, 1840, lxxii + 802 p. [GB] [IA]
   Réimpressions:
   • Chroniques étrangères relatives aux expéditions françaises pendant le XIIIe siècle, publiées pour la première fois, élucidées et traduites par J. A. C. Buchon, Paris, Bureau du Panthéon littéraire, 1860, [iii] + lxxv + 802 p. + XV pl. [GB] [IA]
   • Chroniques étrangères relatives aux expéditions françaises pendant le XIIIe siècle, publiées pour la première fois, élucidées et traduites par J. A. C. Buchon, Paris, Pilon (Panthéon littéraire), 1875, [iii] + lxxv + 802 p. + XV pl. [GB] [IA]
  • Crónica del rey en Pere e dels seus antecessors passats per Bernat Desclot ab un prefaci sobre 'ls cronistas cataláns per Joseph Coroleu, Barcelona, La Renaixensa (Arxiu histórich), 1885, 383 p. [GB] [IA]
  • Bernardo Desclot, Los franceses en Cataluña en 1285, nota preliminar por Joaquín Rodríguez Arzúa, Madrid, Atlas (Colección Cisneros, 82), 1944, 168 p.
  • Bernat Desclot, Crònica, a cura de M. Coll i Alentorn, Barcelona, Barcino (Els nostres clàssics. Col·lecció A, 62-64, 66, 69-70), 1949-1951, 5 t. — Réimpr.: 1987-1988.
  • Les quatre grans cròniques. Revisió del text, pròlegs i notes per Ferran Soldevila, Barcelona, Selecta (Biblioteca Perenne, 26), 1971, 1299 p.
  • Bernat Desclot, Crònica, a cura de Miquel Coll i Alentorn, Barcelona, Edicions 62 (Les millors obres de la literatura catalana, 76), 1982, 374 p. — Réimpr.: 1990.
  • Les quatre grans cròniques. II. Crònica de Bernat Desclot, a cura de Ferran Soldevila; revisió filològica de Jordi Bruguera; revisió històrica de M. Teresa Ferrer i Mallol, Barcelona, Institut d'estudis catalans (Memòries de la Secció històrico-arqueològica, 80), 2008, 388 p.
  • Bernat Desclot, Llibre del rei en Pere, a cura de Stefano Maria Cingolani, Barcelona, Barcino (Biblioteca Barcino, 6), 2010, 483 p.
  • Les quatre grans Cròniques. V. Apèndix i index: una visió de conjunt per M. Teresa Ferrer i Mallol; Index onomàstic i toponímic per Andreu Gabriel I tomàs, Barcelona, Institut d'estudis catalans, Secció històrico-arqueològica, 2016, 212 p.
  Traductions modernes
  • en anglais:
   • Chronicle of the Reign of King Pedro III of Aragon by Bernat Desclot; translated from the original Catalan text by F. L. Critchlow, Princeton, Princeton University Press, 1928-1934, 2 t.
  • en catalan:
   • Bernat Desclot, El desafiament de Bordeus, versió moderna i anotació de A. Serra-Baldó, Barcelona, Barcino (Col·lecció popular Barcino, 118), 1935, 70 p.
   • Bernat Desclot, La croada contra Catalunya, versió moderna i anotació de R. Aramón i Serra, Barcelona, Barcino (Col·lecció popular Barcino, 122), 1935, 71 p.
   • Bernat Desclot, L'alliberament de Catalunya, versió moderna i anotació de R. Aramon i Serra, Barcelona, Barcino (Col·lecció popular Barcino, 123), 1935, 70 p.
   • Bernat Desclot, Crònica de la croada contra Catalunya, versió de Miquel Desclot, Barcelona, Barcino (Tast de clàssics, 8), 2015, 182 p.
  • en espagnol:
   • Historia de Cataluña, compuesta por Bernardo Desclot cauallero Catalan, de las empresas hechas en sus tiempos, por los Reyes de Aragon, hasta la muerte de don Pedro el grande tercero deste nombre, Rey de Aragon y de Sicilia, conde de Barcelona. Traduzida de su antigua lengua Catalana en Romance Castellano por Raphael Ceruera, ciudadano hōrado de Barcelona…
    Barcelona, Sebastian de Cormellas al Call, 1616
    ARLIMA: EA4059   USTC: 5007367
    Exemplaires en ligne: [GB] [IA]
   • Relacion historica de la famosa invasion del exercito y armada de Francia en Cataluña en 1285; y de la valerosa resistencia que los Catalanes, Aragoneses, y Valencianos, con su rey don Pedro, hicieron á los enemigos en el Rosellón y el Ampurdán por tierra y por mar. Trasladada literalmente de la Historia de sus tiempos que escribió Bernardo Desclot Caballero Catalan, testigo de vista de los memorables sucesos de aquella feliz campana
    Madrid, Sancha, 1793
    ARLIMA: EA4036
    Exemplaires en ligne: [GB] [IA]
  • en français:
   • Buchon 1840 (voir sous Éditions modernes)
  • en italien:
   • Cronache catalane del secolo XIII e XIV, una di Raimondo Muntaner, l'altra di Bernardo d'Esclot. Prima traduzione italiana di Filippo Moisè con note, studj e documenti, Firenze, Galileiana, 1844, 2 t. [GB: t. 1, t. 2] [IA: t. 1, t. 2]
  Études
  • Aguilar Àvila, Josep Antoni, Introducció a les quatre grans cròniques, Barcelona, Dalmau (Col·lecció Bofarull, 16), 2011, 254 p.
  • Aurell, Jaume, « Decontextualizing stories to construct historical texts: Bernat Desclot's representations of the past », Representing History, 900-1300: Art, Music, History, éd. Robert A. Maxwell, University Park, Pennsylvania State University Press, 2010, p. 91-108.
  • Aurell i Cardona, Jaume, Authoring the Past: History, Autobiography, and Politics in Medieval Catalonia, Chicago et London, University of Chicago Press, 2012, ix + 315 p.
  • Bassegoda, Enric, « La invasió de l'Empordà en Desclot i Muntaner: una lectura compartida », Dits, fets i veres veritats: estudis sobre Ramon Muntaner i el seu temps, éd. Josep Antoni Aguilar, Sadurní Martí et Xavier Renedo, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Textos i estudis de cultura catalana, 236), 2019, p. 137-148.
  • Cingolani, Stefano Maria, Historiografia, propaganda i comunicació al segle XIII: Bernat Desclot i les dues redaccions de la seva cronica, Barcelona, Institut d'estudis catalans (Memòries de la Secció històrico-arqueològica, 68), 2006, 788 p.
  • Cingolani, Stefano Maria, La memòria dels reis: les quatre grans cròniques i la historiografia catalana, des del segle X fins al XIV, Barcelona, Albas, 2006, 326 p. — Réimpr.: Barcelona, Edicions Base, 2008.
  • Coll i Alentorn, Miquel, « Notes per a l'estudi de l'influencia de les cançons de gesta franceses damunt la cronica de Bernat Desclot », Estudis universitaris catalans, 12.
  • Dareys, Vincent, Dire et représenter le vrai dans les chroniques et les romans chevaleresques catalans. Comparaison des chroniques de Bernat Desclot et Ramon Muntaner et des romans "Tirant lo Blanc" et "Curial e Güelfa", thèse de doctorat, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, 2012, 330 p. [archives-ouvertes.fr]
  • Peracaula, Marta, et Xavier Renedo i Puig, « La batalla de Nicòtera entre Bernat Desclot i Ramon Muntaner », La vida marítima a la Mediterrània medieval: fonts històriques i literàries, éd. Lola Badia Pàmies. Lluís Cifuentes Comamala et Roser Salicrú i Lluch, Barcelona, Diputación Provincial de Barcelona, Museu Marítim de Barcelona, 2019, p. 295-316.
  • Reixach Sala, Albert, « Narrar la guerra a les terres de Girona: dels cronistes Muntaner i Desclot als notaris i escrivans del segle XV », Dits, fets i veres veritats: estudis sobre Ramon Muntaner i el seu temps, éd. Josep Antoni Aguilar, Sadurní Martí et Xavier Renedo, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Textos i estudis de cultura catalana, 236), 2019, p. 381-396.
  • Sancho, Susana, et Juan Carlos Sastre, « Referents clàssics al Llibre dels feits del rei En Jaume I i a la Crònica del rei En Pere de Bernat Desclot: somnis, aparicions i altres prodigis », Les literatures antigues a les literatures medievals. II. Herois i sants a la tradició literària occidental, éd. Á. Narro et J. Redondo, Amsterdam, Hakkert (Classical and Byzantine Monographs, 75), 2011, p. 281-298.
  • Vila, Marc-Aureli, La geografía en la crònica de Desclot, Barcelona, Dalmau (Episodis de la història, 296), 1993, 102 p.
Répertoires bibliographiques
Permalien: https://arlima.net/no/8251


Voir aussi:
> Wikidata: Q2621130
Rédaction: Laurent Brun
Compléments: Xavier Renedo
Dernière mise à jour: 2 mars 2022

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon  Mastodon    Facebook  Facebook

instagram  Instagram    Twitter  Twitter