logo arlima

De borchgravinne van Vergi

Bibliographie

Recueils
Généralités
 • Koldeweij, A. M., « Karel de Grote en De Borchgravinne van Vergi », Heilig en profaan. Laatmiddeleeuwse insignes in cultuurhistorisch perspectief, éd. A.M. Koldeweij et A. Willemsen, Amsterdam, Van Soeren, 1995, p. 98-104.
 • Die Kastellanin von Vergi in der Literatur Frankreichs, Italiens, der Niederlande, Englands und Deutschlands, mit einer deutschen Übersetzung der altfranzösischen Vernovelle und einem Anhange: Die "Kastellan von Couci"sage als "Gabrielle de Vergi"legende, herausgegeben von Emil Lorenz, Halle, Niemeyer, 1909, 155 p. [GB] [HT] [IA]
  Compte rendu: Gaston Raynaud, dans Romania, 38, 1909, p. 447-448. [JSTOR] [Persée] [Gallica] [GB] [HT] [IA]
 1. Version en vers

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Néerlandais
  Genre: 
  Forme:Vers
  Contenu:Traduction libre de la Chastelaine de Vergi.
  Incipit:Gerechte minnare, waar gij zijt,
  zijt op uw hoede in alder tijd
  ende heelt dat u te helen steet;
  maakt van uwe lieve niet u leed…
  Explicit:… die gerne benemen der minnen spele.
  Dies moet ze god vermalendien
  ende algader hare partien: aanhang
  Zegt alle Amen, het 's wel gedaan.
  Deze rijme, weet zonder waan,
  was geënd zonder zage zonder verzinsels
  in mey .xxiiii. dage,
  doen men schreef ons heren jaar
  MCCC, weet dat voorwaar
  ende XV daar toe mede.
  Nu zende ons God zijne vrede;
  des onne ons die hemelsche vader,
  Amen zegget alle gader.
  Amen.
  Commentaires: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  1. Bruxelles, KBR, 15589-15623, f. 157v-164r [⇛ Description]
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  • Oudvlaemsche gedichten der XIIe, XIIIe en XIVe eeuwen, uitgegeven door Jonkh. Ph. Blommaert, Gent, Hebbelynck, 1838-1851, 3 t. (ici t. 1, p. 57-72) [GB: t. 1, t. 1, t. 3] [IA: t. 1, t. 1, t. 3]
  • De borchgrauinne van Vergi, middelnederlandsch gedicht uit het begin der 14de eeuw, op nieuw naar het handschrift uitgegeven [door Samuel Muller], Leiden, Brill, 1873, [vi] + 34 p. [GB] [IA]
  • Die borchgrauinne van Vergi. Middelnederlandsch gedicht uit het begin der 14e eeuw. Uitgegeven en toegelicht door F. A. Stoett, Zutfen, Thieme (Klassiek letterkundig pantheon, 127), 1892, 102 p.
  • De borchgravinne van Vergi, ingeleid en van nota's voorzien door Dr Paul De Keyser, Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel (Klassieke galerij, 10), 1943, 91 p. + [4] p. de pl. [www.dbnl.org]
  • De borchgrauinne van Vergi, diplomatische uitgave naar het Hulthemse handschrift [door] Adolf Van Loey, Leiden, Brill (Textus minores in usum academicum, 9), 1949, 41 p.
  • De borchgravinne van Vergi, uitgave en commentaar door R. Jansen-Sieben, Gent, Koninklijke Vlaamse academie voor taal- en letterkunde, 1970, 94 p.
  • De burggravin van Vergi, een middeleeuwse novelle vertaald door Willem Wilmink; ingeleid door W. P. Gerritsen met een uitgave van de Middelnederlandse tekst door Ria Jansen-Sieben, Amsterdam, Prometheus et Bakker (Nederlandse klassieken), 1997, 94 p.
  • Het handschrift-Van Hulthem: Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, 15.589-623. Diplomatische editie bezorgd door Herman Brinkman en Janny Schenkel, Hilversum, Verloren (Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden, 7:1-2), 1999, 2 t., 1294 p.
  • De borchgravinne van Vergi, herausgegeben und übersetzt von Amand Berteloot, Geert Claassens und Jasmin Hlatky, Münster, Agenda Verlag (Bibliothek mittelniederländischer Literatur, 8), 2015, 114 p.
  Traductions modernes
  • en allemand:
   • Berteloot, Claassens et Hlatky 2015 (voir sous Éditions modernes)
  • en néerlandais:
   • Wilmink, Gerritsen et Jansen-Sieben 1997 (voir sous Éditions modernes)
  Études
 2. Version en prose

  Titre: 
  Date:Première moitié du XVIe siècle
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Néerlandais
  Genre: 
  Forme:Prose
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  1. Historie van de borchgravinne van Vergi
   [s. l.], [s. n.], [vers 1524]
   ARLIMA: EA3291   USTC: 442203
  2. De historie van de borgh-gravinne van Vergi in Bourgoendien, die met eenen ridder in overspel leefde hoe daer een groote moort af quam: met veel schoone refereynen van sinnen ende amoureusheyt.
   Amsterdam, Jacob Van Liesueldt, [vers 1550]
   ARLIMA: EA3292   USTC: 408665
  3. De historie van de Borghgravinne van Vergi in Bourgoendien die met eenen ridder in overspel leefde hoe daer een groote moort af quam: met veel schoone refereynen van sinnen ende amoureusheyt
   Amsterdam, Otto Barentsz Smient, 1648
   ARLIMA: EA4255
   Exemplaire en ligne: [IA]
  Éditions modernes
  Traductions modernes
  Études
  • Debaene, Luc., De Nederlandse volksboeken: ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540, Hulst, Antiquariaat Merlijn, 1977, 358 p. [dbnl.org]
   Édition antérieure:
   • Debaene, Luc, De Nederlandse volksboeken: ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540, Hulst, Antiquariaat Merlijn, 1977, 358 p.
  • Duchateau, A., et G. De Schutter, Rederikersstudiën. III: Het Volksboek "Een schoone historie vander Borchgravinne van Vergi". L. Timmerman, Een gheneuchelijck spelkensboek uit de zestiende eeuw, Gent, Rijksuniversiteit (Uit het seminarie voor Nederlandse Literatuurstudie van de Rijksuniversiteit te Gent, 3), 1964, 64 p.
  • Resoort, Robert John, Een schoone historie vander borchgravinne van Vergi: onderzoek naar de intentie en gebruikssfeer van een zestiende-eeuwse prozaroman, Hilversum, Verloren (Middeleeuwse studies en bronnen, 9), 1988, 320 p.
Répertoires bibliographiques
Permalien: https://arlima.net/no/8081


Voir aussi:
> ——
Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 21 octobre 2022

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter/X