logo arlima

La historia del caballero Tuglat

Bibliographie

Titre:Historia de Tuglat (éd. Miquel y Planas); La historia del caballero Tuglat
Date:XIVe siècle
Langue:Catalan
Genre: 
Forme:Prose
Contenu:Version de la Vision de Tondale
Incipit:En I.a provincia qui es apelade Irbenia era I. cavaler qui avia nom Tuglat lo qual era jove e masip de bon tal e galart de persona e de gran linatje e ab riquesa lo qual avia pocha cura de res qui fos be ne profit de la sua anima…
Explicit:… qui es perfeccio de tots bens e qui esta en sa reyal magestat hon es vista la sua fas benigne la qual es alegria e consolacio de tots los sants. Axi apres daquesta vida frebol e mesquina nos vejam tots ensemps en la gloria de Paradis. Amen. Deo gratias.
Manuscrits
  1. Barcelona, Arxiu de la Corona d'Aragó, Sant Cugat 83, f. 89v-114r
Éditions modernes
  • Documentos literarios. Antigua lingua catalana (siglos XIV y XV) publicados de real órden por D. Próspero de Bofarull y Mascaró, Barcelona, Imprenta del archivo (Colección de documentos inéditos del Archivo general de la Corona de Aragon, 13), 1857, 652 p. (ici p. 81-105) [GB] [IA]
  • Llegendes de l'altra vida. Viatges del Cavaller Owein y de Ramón de Perellós al Purgatori de Sant Patrici; Visions de Tundal y de Trictelm; Aparició de l'esperit de G. de Corvo; Viatge d'en Pere Portes a l'Infern. Textes antics publicats per R. Miquel y Planas, Barcelona, Miquel-Rius (Biblioteca catalana), 1914, xi + 362 p. (ici p. 95-118) [IA]
Traductions modernes
Études
Répertoires bibliographiques
Permalien: https://arlima.net/no/876


Voir aussi:
> ——
Creative Commons License Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 30 mai 2015

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook   instagram    Twitter