logo arlima

Curial e Guelfa

Bibliographie

Titre:Enyego d'Àvalos selon Abel Soler (2017)
Titre:Curial e Gulfa; Curial e Guëlfa
Date:Vers 1445-1448
Commanditaire: 
Dédicataire: 
Langue:Catalan
Genre: 
Forme:Prose
Contenu: 
Incipit: 
Explicit: 
Manuscrits
 1. Madrid, Biblioteca nacional de España, 9750 [⇛ Description]
Éditions anciennes
Éditions modernes
 • Milá y Fontanals, M., « Notes sur trois manuscrits », Revue des langues romanes, 10, 1876, p. 225-240. (ici p. 238-240) [www] [Gallica] [GB] [HT] [IA]
  Compte rendu: Paul Meyer, dans Romania, 6, 1877, p. 151-152. [JSTOR] [Persée] [Gallica] [GB] [HT] [IA: ex. 1, ex. 2]
  Transcription d'extraits d'après le ms. de la BN de Madrid.
 • Curial y Guelfa. Novela catalana del quinzen segle publicada á despeses y per encarrech de la « Real Academia de Buenas Letras » per Antoni Rubió y Lluch, Barcelona, Redondo, 1901, xv + 532 p. [GB] [IA: t. 1, ex. 2
 • Curial e Güelfa, a cura de R. Aramon i Serra, Barcelona, Barcino (Els nostres classics. Col.leccio A: Volums en dotzau, 30, 35-36, 39-40), 1930-1933, 3 t. — Réimpr.: 1982.
 • Curial e Güelfa, edició de R. Miquel i Planas, Barcelona, Biblioteca Catalana, 1932.
 • Curial e Güelfa, a cura de Marina Gustà; pròleg de Giuseppe E. Sansone, Barcelona, Edicions 62 (Les millors obres de la literatura catalana, 8), 1979, 343 p.
 • Curial e Güelfa: tres històries d'amor, edició de G. Casals i Ll. Soldevila, Barcelona, Edicions 62 (El Garbell, 12), 1984.
 • Curial e Güelfa, edició de J. Tiñena, Barcelona, Laertes (Lectures i itineraris, 5), 1989.
 • Curial e Güelfa: tres històries d'amor, a cura de Glòria Casals i Llorenç Soldevila, Barcelona, Edicions 62 (El Garbell, 12), 1990, 170 p.
 • Curial i Güelfa, a cura de Jordi Tiñena, Barcelona, Laertes (Lectures i itineraris, 5), 2e éd., 1990, 203 p.
 • Curial e Güelfa, edició de J. Turró, Barcelona, Teide (Tria de Clàssics, 9), 1993.
 • Curial e Güelfa, edició de S. Vendrell amb il·lustracions de C. Prunés, Alzira, Bromera (Els nostres autors), 1993.
 • Curial e Güelfa, selecció oficial a cura de Jordi Tiñena, Barcelona, Laertes (Col·lecció Lectures i itineraris, 334), 2002, 217 p.
 • Novelas caballerescas del siglo XV introducción, edición y notas de Antón M. Espadaler, Madrid, Espasa (Biblioteca de literatura universal), 2003, lxvii + 1617 p.
 • Anònim, Curial e Güelfa, introducció i edició filològica per Antoni Ferrando, Toulouse, Anacharsis, 2007, 428 p.
 • Anònim, Curial e Güelfa, edició crítica i comentada de Lola Badia i Jaume Torró, Barcelona, Quaderns Crema (Sèrie gran, 26), 2011, 754 p.
 • Curial e Güelfa, edició crítica de Ramon Aramon i Serra; text revisat per Joan Santanach, Amadeu-J. Soberanas i Jaume Torró; estudi i notes de Lola Badia i Jaume Torró. 2a edició, revisada, Barcelona, Barcino (Els nostres clàssics. Autors medievals, 38), 2018, 451 p.
Traductions modernes
 • en allemand:
  • Curial und Guelfa, ein katalanischer Ritterroman aus dem Katalanischen übersetzt und eingeleitet von Gret Schib Torra, Münster, LIT; Barcelona, Barcino (Katalanische Literatur des Mittelalters, 1), 2008, iv + 304 p.
 • en anglais:
  • Curial and Guelfa, translated from Catalan by Pamela Waley, London, Allen and Unwin, 1982, xii + 287 p.
  • Curial and Guelfa: A classic of the Crown of Aragon. Translated into English by Max W. Wheeler, Amsterdam et Philadelphia, John Benjamins (IVITRA Research in Linguistics and Literature, 2), 2011.
   Compte rendu: Curt Wittlin, dans Estudis romànics, 36, 2014, p. 614-617.
 • en asturien:
  • Anónimu, Curial ya Güelfa, torna y notes de Pablo Suárez García; [introducción, Antoni Ferrando Francés], Uviéu, Trabe (Incla interior, 121), 2016, 659 p.
 • en catalan:
  • Anònim, Curial e Güelfa, versió a cura de Jaume Turró, Barcelona, Teide (Tria de clàssics, 9), 1993, 131 p.
  • Anònim, Curial i Güelfa, versió, introducció i notes Salvador Vendrell; il.lustracions Carles Prunés. 17a edició, Alzira, Bromera (Els nostres autors, 22), 2010, 208 p.
 • en espagnol:
  • Curial y Güelfa, traducció de R. Marquina, Madrid et Barcelona, Calpe (Colección Universal), 1920.
  • Curial y Güelfa, introducción Giuseppe Sansone; traducción y notas de Pere Gimferrer, Madrid, Alfaguara (Clásicos Alfaguara), 1982, 483 p.
  • Riquer, Isabel de, El corazón devorado: una leyenda desde el siglo XII hasta nuestros días, Madrid, Siruela (Libros del tiempo, 251), 2007, 298 p.
   Traduction partielle.
  • Curial y Güelfa, traducción y prólogo de David Guixeras; presentación de Anton M. Espadaler, Barcelona, DVD Ediciones et Barcino (Colección Los Cinco elementos, 62), 2010, 504 p.
 • en français:
  • Curial et Guelfe, traduit de la langue catalane par Jean-Marie Barberà; introduction d'Antoni Ferrando, Toulouse, Anacharsis, 2007, 428 p.
 • en italien:
  • Anonimo, Curial e Guelfa, introduzione di Antoni Ferrando Francés; traduzione di Cesáreo Calvo Rigual e Anna Giordano Gramegna, Roma, Aracne, 2014, 635 p.
Études
 • Alemany, Rafael, « Al voltant dels episodis africans del Tirant lo Blanc i del Curial e Güelfa », Actes del Col·loqui Internacional Tirant lo Blanc. Estudis crítics sobre Tirant lo Blanc i el seu context, éd. Jean Marie Barberà, Barcelona, Centre Aixois de Recherches Hispaniques, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana et Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba 182), 1997, p. 219-228.
 • Annicchiarico, Annamaria, « Tradurre in italiano il Curial e Güelfa. Appunti e campioni », Estudis lingüístics i culturals sobre "Curial e Güelfa", novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana = Linguistic and Cultural Studies on "Curial e Güelfa", a 15th century anonymous romance in Catalan, éd. Antoni Ferrando Francés, Amsterdam et Philadelphia, Benjamins (IVITRA Research in Linguistics and Literature, 3), 2012, t. 1, p. 113-138.
 • Annicchiarico, Annamaria, « Lui/Lei e il denaro nel Medioevo catalano. Fra Curial e Güelfa e la Faula de Neptuno i Diana », Letteratura e denaro. Ideologie metafore rappresentazioni. Atti del XLI Convegno Interuniversitario (Bressanone, 11-14 luglio 2013), éd. Alvaro Barbieri et Elisa Gregori, Padova, Esedra (Quaderni del Circolo filologico linguistico padovano, 29), 2014, p. 221-234.
 • Aramon i Serra, R., « L'humorisme en el Curial e Güelfa », Homenatge a Antoni Rubió i Lluch: miscellània d'estudis literaris, històrics i linguistics, Barcelona, [s. n.], 1936, t. 3, p. 703-723.
 • Avenoza, Gemma, « De nou sobre el ms. del Curial e Güelfa. Una aproximació codicològica », Estudis lingüístics i culturals sobre "Curial e Güelfa", novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana = Linguistic and Cultural Studies on "Curial e Güelfa", a 15th century anonymous romance in Catalan, éd. Antoni Ferrando Francés, Amsterdam et Philadelphia, Benjamins (IVITRA Research in Linguistics and Literature, 3), 2012, t. 1, p. 3-19.
 • Babbi, Anna Maria, « Il Curial e Güelfa e i romanzi francesi del XV secolo », Estudis lingüístics i culturals sobre "Curial e Güelfa", novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana = Linguistic and Cultural Studies on "Curial e Güelfa", a 15th century anonymous romance in Catalan, éd. Antoni Ferrando Francés, Amsterdam et Philadelphia, Benjamins (IVITRA Research in Linguistics and Literature, 3), 2012, t. 1, p. 139-156.
 • Badia, Lola, « La segona visió mitològica de Curial: notes per a una interpretació de l'anònim català del segle XV Curial e Güelfa », Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Estudis de llengua i literatura catalanes, 9-16), 1984-1988, t. 5, p. 265-292.
 • Badia, Lola, « De la reverenda Letradura en el Curial e Güelfa », Caplletra, 2, 1985, p. 5-18. — Réimpr. dans De Bernat Metge a Joan Roís de Corella. Estudis sobre la cultura literària de la tardor medieval catalana, Barcelona, Quaderns Crema (Assaig, 6), 1988.
 • Badia, Lola, « La segona visió mitològica de Curial. Notes per a una interpretació de l'anònim català del segle XV Curial e Güelfa », Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Estudis de llengua i literatura catalanes, 9-16), 1984-1988, t. 6, p. 265-292. — Réimpr. dans Actas del I Congreso de la Asociación hispánica de literatura medieval (Santiago de Compostela, 2 al 6 de diciembre de 1985), éd. Vicente Beltrán, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias, 1988, p. 157-176.
 • Badia, Lola, « De la reverenda letradura en el Curial e Güelfa », De Bernat Metge a Joan Roís de Corella, Barcelona, Quaderns Crema, 1988, p. 121-144.
 • Badia, Lola, « Veritat i literatura a les cròniques medievals catalanes », Tradició i modernitat als segles XIV i XV. Estudis de cultura literària i lectures d'Ausiàs March, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat; València, Institut de filologia valenciana (Biblioteca Sanchis Guarner, 25), 1993, p. 19-38.
 • Badia, Lola, et Jaume Torró, « Curial entre Tristán y Orlando », Estudios sobre la Edad Media, el Renacimiento y la temprana modernidad, éd. Francisco Bautista Pérez et Jimena Gamba Corradine, San Millán de la Cogolla, Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas, 2010, p. 43-60.
 • Badía, Lola, et Jaume Torró, « El Curial e Güelfa i el comun llenguatge català », Cultura neolatina, 74, 2014, p. 203-245. DOI: 10.1400/227318
 • Badia, Lola, et Jaume Torró, « Ambient internacional i cultura de cort al Curial e Güelfa: primer suplement a l'edició de Quaderns Crema 2011 », Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata = Mediaeval Studies in Honour of Curt Wittlin = Estudis medievals en homenatge a Curt Wittlin, éd. Lola Badia, Emili Casanoca et Albert Hauf, Alacant, Institut interuniversitari de filologia valenciana, 2015, p. 51-66.
 • Badia, Lola, et Jaume Torró, « Curial e Güelfa », Història de la literatura catalana, éd. Àlex Broch, Barcelona, Enciclopèdia catalana, Editorial Barcino et Ajuntament de Barcelona, t. 3, 2015, p. 55-106.
 • Bastardas, Joan, « El suïcidi literari de Càmar. Una nota sobre el primer humanisme català en la novel·la Curial e Güelfa », Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Estudis de llengua i literatura catalanes, 9-16), 1984-1988, t. 6, p. 255-263.
 • Beltrán, Rafael, « Sobre el simbolismo profético de visiones y representaciones en libros de caballerías: de Curial e Güelfa y Tirant lo Blanc a la Corónica de Adramón », Edad de Oro, 21, 2002, p. 481-498.
 • Beltrán, Rafael, « El mariscal Boucicaut, Guillaume du Chastel i Pere de Cervelló al Curial e Güelfa i al Jehan de Saintré. Connexions històriques i literàries », Estudis lingüístics i culturals sobre "Curial e Güelfa", novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana = Linguistic and Cultural Studies on "Curial e Güelfa", a 15th century anonymous romance in Catalan, éd. Antoni Ferrando Francés, Amsterdam et Philadelphia, Benjamins (IVITRA Research in Linguistics and Literature, 3), 2012, t. 1, p. 157-200.
 • Boehne, P. J., « The coronation of Curial », Actes del segon Col·loqui d'estudis catalans a Nord-Amèrica, Yale, 1979, éd. Albert Porqueras-Mayo, Manuel Duran et Josep Roca-Pons, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 24), 1982, p. 179-188.
 • Boehne, P. J., « The presence of Petrarch in Curial e Güelfa », Catalan Review, 5:1, 1991, p. 35-56.
 • Bohigas, Pere, « Notes sobre l'estructura de Curial e Güelfa », Estudis universitaris catalans, 22, 1936, p. 607-619.
 • Bohigas, Pere, « Curial e Güelfa », Actes del tercer Col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes, celebrat a Cambridge del 9 al 14 d'abril de 1973, éd. R. B. Tate et Alan Yates, Oxford, The Dolphin Book, 1976, p. 219-234. — Réimpr. dans Aportació a l'estudi de la literatura catalana, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1982.
 • Bonilla i Sanmartin, A., « Las novelas catalanas de caballerías y el Tirant lo Blanc », Primer congrés internacional de la llengua catalana, Barcelona, octubre de 1906, Barcelona, Horta, 1908, 701 p.
 • Brownlee, Marina S., « Romance at the crossroads: medieval Spanish paradigms and Cervantine revisions », The Cambridge Companion to Medieval Romance, éd. Roberta Krueger, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 253-266.
 • Butinyà i Jiménez, Júlia, « Sobre l'autoria del Curial e Güelfa », Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 45, 1987-1988, p. 63-119.
 • Butinyà i Jiménez, Júlia, « Boccaccio y Dante en el Curial e Güelfa », Epos. Revista de Filología, 7, 1991, p. 259-273.
 • Butinyà i Jiménez, Júlia, « Tres comentaris sobre la novel·la Curial e Güelfa », Revista de filologia romànica, 8, 1991, p. 251-265.
 • Butinyà i Jiménez, Júlia, « "Contra veritat escriure no·m par sie loor" », Catalan Review, 1991, p. 47-54.
 • Butinyà i Jiménez, Júlia, « El nom de Guillalmes del Chastell al Curial e Güelfa. Una hàbil ironia o una desraonada incogruència? », Revista de l'Alguer, 2:2, 1991, p. 155-163.
 • Butinyà i Jiménez, Júlia, « De les fonts del Curial e Güelfa i del posat blasmador del seu autor », Revista de filologia romanica, 9, 1992, p. 181-189.
 • Butinyà i Jiménez, Júlia, « Si Curial fos Alfons IV », Revista de literatura medieval, 4, 1992, p. 55-77.
 • Butinyà i Jiménez, Júlia, « Juan de Mena i el Curial: som davant un antagonisme polític? », Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de llengua i literatura, éd. Antoni Ferrando et Albert G. Hauf, Montserrat, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 78, 82, 94, 97, 113, 119, 130, 143), 1989-1994, t. 5, p. 95-100.
 • Butinyà i Jiménez, Júlia, « En torno al Curial e Güelfa », A distancia, UNED, 1993, p. VI-X.
 • Butinyà i Jiménez, Júlia, « Alain Chartier i el Curial, o som davant un antagonisme ideològic? », Actes del novè Col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes, Alacant-Elx, 9-14 de setembre de 1991, éd. Rafael Alemany, Antoni Ferrando i Lluís B. Meseguer, Montserrat, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 124-126), 1993, t. 1, p. 405-411.
 • Butinyà i Jiménez, Júlia, « La tècnica arquitectònica del Curial e Güelfa i el principat d'Orange », Revista de l'Alguer, 4:4, 1993, p. 217-227.
 • Butinyà i Jiménez, Júlia, « La Comedieta de Ponza y el Curial e Güelfa frente a frente », Revista de filologia española, 73, 1993, p. 295-311.
 • Butinyà i Jiménez, Júlia, « El paso de Fortuna por la península durante la Baja Edad Media », Medievalismo, 3, 1993, p. 209-229.
 • Butinyà i Jiménez, Júlia, « Convivencia de lenguas en Curial e Güelfa y Tirant lo Blanc », Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 53, 1991-1992, p. 333-346.
 • Butinyà i Jiménez, Júlia, « Dues esmenes al De Remediis i dues adhesions al Somnium Scipionis en el prehumanisme català », Revista de l'Alguer, 5, 1994, p. 195-207.
 • Butinyà i Jiménez, Júlia, « El Decamerón tras el Curial e Güelfa », Estudios humanísticos: filología, 19, 1997, p. 11-31.
 • Butinyà i Jiménez, Júlia, « Curial e Güelfa, novela humanista del siglo XV », Actas del Congreso Internacional sobre Humanismo y Renacimiento, éd. Maurilio Pérez González, León, Universidad de León, Secretariado de Publicaciones, 1998, t. 2, p. 223-233.
 • Butinyà i Jiménez, Júlia, Tras los orígenes del humanismo: el "Curial e Güelfa", Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia (Addenda), 3e éd., 2001, 451 p.
 • Butinyà i Jiménez, Júlia, « Construir l'humanisme reconstruint la cultura i les fonts del Curial », Estudis lingüístics i culturals sobre "Curial e Güelfa", novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana = Linguistic and Cultural Studies on "Curial e Güelfa", a 15th century anonymous romance in Catalan, éd. Antoni Ferrando Francés, Amsterdam et Philadelphia, Benjamins (IVITRA Research in Linguistics and Literature, 3), 2012, t. 1, p. 201-234.
 • Casanova, E., « Los cultismos en Curial e Güelfa », Estudis lingüístics i culturals sobre "Curial e Güelfa", novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana = Linguistic and Cultural Studies on "Curial e Güelfa", a 15th century anonymous romance in Catalan, éd. Antoni Ferrando Francés, Amsterdam et Philadelphia, Benjamins (IVITRA Research in Linguistics and Literature, 3), 2012, t. 2, p. 911-940.
 • Cingolani, Stefano M., « Finzione della realtà e realtà della finzione. Considerazioni sui modelli culturali del Curial e Güelfa », Intel·lectuals i escriptors a la Baixa Edat Mitjana. Treballs del Seminari de literatura medieval del Departament de filologia catalana, Universitat de Barcelona, 1988-94, éd. Lola Badia et Albert Soler, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat et Curial Edicions Catalanes (Textos i estudis de cultura catalana, 36), 1994, p. 124-159.
 • Colomina, J., « Atényer, (a)plegar, arribar i esser junt en el Curial e Güelfa », Estudis de llengua i literatura catalanes, 60 (Miscel·lània Joaquim Molas, 5), Barcelona, 2010, p. 59-72.
 • Colón, Germà, « Filologia, etimologia i fantasia. *atovar en el Curial e Güelfa », Estudis de literatura catalana en honor de Josep Romeu i Figueras, éd. Lola Badia et Josep Massot i Muntaner, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 44), 1986, t. 1, p. 327-344.
 • Colón, Germà, « Era valencià l'autor del Curial? », Boletín de la Sociedad castellonense de cultura, 6, 1985, p. 83-91. — Réimpr. dans Problemes de la llengua a València i als seus voltants, València, Serveis de Publicacions de la Universitat de València (Col·lecció Honoris causa, 5), 1987, p. 43-52.
 • Colón, Germà, « L'adverbi usades en el Curial e Güelfa », Problemes de la llengua a València i als seus voltants, València, Serveis de Publicacions de la Universitat de València (Col·lecció Honoris causa, 5), 1987, p. 55-60.
 • Colón, Germà, « Una altra vegada atovar en el Curial e Güelfa », Arxiu de textos catalans antics, 11, 1992, p. 378-384.
 • Colón, Germà, « Curial e Güelfa: català o valencià? », Lexicografia, lèxic i crítica textual, Castelló, Fundació Germà Colón Domènech; Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2011, p. 283-290.
 • Colón, Germà, « Ensayo de localización del anónimo autor del Curial », Estudis lingüístics i culturals sobre "Curial e Güelfa", novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana = Linguistic and Cultural Studies on "Curial e Güelfa", a 15th century anonymous romance in Catalan, éd. Antoni Ferrando Francés, Amsterdam et Philadelphia, Benjamins (IVITRA Research in Linguistics and Literature, 3), 2012, t. 2, p. 21-30.
 • Colón, Germà, M. P. Perea et H. Ueda, « Lingüística quantitativa: Curial vs. Tirant. Una mateixa procedència geogràfica? », Vox romanica, 71, 2012, p. 1-29.
 • Comas, A., « Escolis a Curial e Güelfa », Assaigs sobre literatura catalana, Barcelona, Tàber, 1968, p. 45-107.
 • Compagna, A. M., « Curial e Güelfa. Texto catalán, contexto italiano », Estudis lingüístics i culturals sobre "Curial e Güelfa", novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana = Linguistic and Cultural Studies on "Curial e Güelfa", a 15th century anonymous romance in Catalan, éd. Antoni Ferrando Francés, Amsterdam et Philadelphia, Benjamins (IVITRA Research in Linguistics and Literature, 3), 2012, t. 1, p. 235-242.
 • Contreras, A. M., « Comida y cortesía: los rituales alimenticios en la sociedad caballeresca de los siglos XIV y XV », Actes del 1er Col·loqui d'història de l'alimentació a la Corona d'Aragó. Edat Mitjana, Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs (Quaderns de l'Institut, 8-9), 1995, t. 2, p. 711-727.
 • Cortés i Cañagueral, Matilde, « La infantesa de Curial i una font literària », Actes del novè Col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes, Alacant-Elx, 9-14 de setembre de 1991, éd. Rafael Alemany, Antoni Ferrando i Lluís B. Meseguer, Montserrat, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 124-126), 1993, t. 1, p. 413-424.
 • Cortés Cañagueral, Matilde, « La coherència iconogràfica de la segona visió mitològica de Curial », Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 5, 1996-1997, p. 41-57. DOI: 10.5944/rllcgv.vol.5.1996.5727
 • Cortés Cañagueral, Matilde, « Curial e Güelfa i la tradició trobadoresca », Actas del VIII Congreso internacional de la Asociación hispánica de literatura medieval, éd. Margarita Freixas, Silvia Iriso et Laura Fernández, Santander, Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria et Asociación Hispánica de Literatura Medieval, 2000, t. 1, p. 548-559.
 • Courcelles, D. de, « Curial e Güelfa. Une voie philosophique et poétique », Estudis lingüístics i culturals sobre "Curial e Güelfa", novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana = Linguistic and Cultural Studies on "Curial e Güelfa", a 15th century anonymous romance in Catalan, éd. Antoni Ferrando Francés, Amsterdam et Philadelphia, Benjamins (IVITRA Research in Linguistics and Literature, 3), 2012, t. 1, p. 243-252.
 • Dareys, Vincent, Dire et représenter le vrai dans les chroniques et les romans chevaleresques catalans. Comparaison des chroniques de Bernat Desclot et Ramon Muntaner et des romans "Tirant lo Blanc" et "Curial e Güelfa", thèse de doctorat, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, 2012, 330 p. [archives-ouvertes.fr]
 • Difrancis, J., « A study of Curial e Güelfa », Actes del segon Col·loqui d'estudis catalans a Nord-Amèrica, Yale, 1979, éd. Albert Porqueras-Mayo, Manuel Duran et Josep Roca-Pons, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 24), 1982, p. 163-178.
 • Escartí, V. J., « La imatge de l'escriptura al Curial e Güelfa. Usos i funcions », Estudis lingüístics i culturals sobre "Curial e Güelfa", novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana = Linguistic and Cultural Studies on "Curial e Güelfa", a 15th century anonymous romance in Catalan, éd. Antoni Ferrando Francés, Amsterdam et Philadelphia, Benjamins (IVITRA Research in Linguistics and Literature, 3), 2012, t. 1, p. 253-276.
 • Escrivà, V., et D. Escrivà, « Joan Fuster i Curial e Güelfa », Serra d'Or, 54-55, 1995.
 • Espadaler, Anton, Una reina per a Curial, Barcelona, Quaderns Crema (Assaig, 3), 1984, 252 p.
 • Espadaler, Anton M., « La novela catalana del siglo XV », Lecciones de literatura universal. Siglos XII a XX, ed. Jordi Llovet, Madrid, Institut d'Humanitats de Barcelona-Ajuntament de Girona-Cátedra, 1995, p. 59-74.
 • Espadaler, Anton M., « Curial e Güelfa. El jo de l'autor i la història », Estudis lingüístics i culturals sobre "Curial e Güelfa", novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana = Linguistic and Cultural Studies on "Curial e Güelfa", a 15th century anonymous romance in Catalan, éd. Antoni Ferrando Francés, Amsterdam et Philadelphia, Benjamins (IVITRA Research in Linguistics and Literature, 3), 2012, t. 1, p. 277-286.
 • Farinelli, Arturo, Italia e Spagna, Torino, Bocca (Letteratvre moderne), 1929, t. 1, p. 89-386.
 • Ferrando, Antoni, Consciència idiomàtica i nacional dels valencians, València, Institut de Filologia Valenciana (Monografies i assaigs, 4), 1980, xvii + 229 p.
 • Ferrando, Antoni, « Precaucions metodològiques per a l'estudi lingüístic del Curial e Güelfa », Estudis lingüístics i culturals sobre "Curial e Güelfa", novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana = Linguistic and Cultural Studies on "Curial e Güelfa", a 15th century anonymous romance in Catalan, éd. Antoni Ferrando Francés, Amsterdam et Philadelphia, Benjamins (IVITRA Research in Linguistics and Literature, 3), 2012, t. 1, p. 31-88.
 • Ferrando, Antoni, « Fortuna catalana d'una llegenda germànica: el tema de l'emperadriu d'Alemanya falsament acusada d'adulteri », Actes del desè Col·loqui internacional de llengua i literatures catalanes (Frankfurt am Main, 18-25 de setembre de 1994), t. II, éd. Axel Schönberger et Tilbert Dídac Stegmann, Montserrat, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 171), 1996, t. 2, p. 197-216.
 • Ferrando, Antoni, « Sobre el marc històric de Curial e Güelfa i la possible intencionalitat de la novel·la », Actes del Col·loqui Internacional Tirant lo Blanc. Estudis crítics sobre Tirant lo Blanc i el seu context, éd. Jean Marie Barberà, Barcelona, Centre Aixois de Recherches Hispaniques, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana et Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba 182), 1997, p. 323-369; trad. fr.: p. 371-407.
 • Ferrando Francés, Antoni, éd., Estudis lingüístics i culturals sobre "Curial e Güelfa", novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana = Linguistic and Cultural Studies on "Curial e Güelfa", a 15th century anonymous romance in Catalan, Amsterdam et Philadelphia, Benjamins (IVITRA Research in Linguistics and Literature, 3), 2012, 2 t., xxx + 1193 p.
 • Ferrando, Antoni, « Joan Olzina, secretari d'Alfons el Magnànim, autor del Curial e Güelfa? », Estudis romànics, 35, 2013, p. 443-463.
 • Ferrer, Vicent, « Captius i enamorats. Originalitat, convenció i interpretació de l'episodi africà del Curial e Güelfa », Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de llengua i literatura, éd. Antoni Ferrando et Albert G. Hauf, Montserrat, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 78, 82, 94, 97, 113, 119, 130, 143), 1989-1994, t. 6, p. 47–77.
 • Ferrer, Vicent, « Pragmàtica i recepció literària: apunts sobre narrativa cavalleresca medieval », Revista de Catalunya, 121, 1997, 123-140.
 • Ferrer Mallol, Maria Teresa, « Fou Lluís Sescases l'autor de Curial e Güelfa? El nord d'Àfrica en la narrativa del segle XV », La novel·la de Martorell i l'Europa del segle XV, éd. Ricard Bellveser, València, Institució Alfons el Magnànim, 2011, t. 2, p. 59-142.
 • Fuster Ortuño, M. A., « La traducció dels clàssics medievals: locucions verbals i col·locacions en el Curial e Güelfa », Actes del Catorzè col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes (Budapest 2006), Barcelona, 2009, t. 2, p. 167-176.
 • Galves, Jordi, Curial e Güelfa: estudi preliminar, propostes de treball i de comentaris de text, Barcelona, Edicions 62 (Educació 62, 22), 2007, 621 p.
 • Gimeno Blay, F. M., « Notes d'un paleògraf a propòsit del matritensis 9750 de la Biblioteca Nacional Curial e Güelfa », Caplletra, 15, 1993, p. 75-88.
 • Gomez, X., « Curial e Güelfa, petges mitològiques », Caplletra, 3, 1988, p. 41-63.
 • Gómez, X., « Les metamorfosis (d'Ovidi?) en Curial e Güelfa », Miscel·lània Jordi Carbonell, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Estudis de llengua i literatura catalanes, 22-27), 1991-1993, t. 5, p. 71-83.
 • Gonzàlvez, H., « El debat medieval de les armes i les lletres: l'aportació catalana del Curial e Güelfa », Actas del VIII Congreso internacional de la Asociación hispánica de literatura medieval, éd. Margarita Freixas, Silvia Iriso et Laura Fernández, Santander, Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria et Asociación Hispánica de Literatura Medieval, 2000, t. 1, p. 858-869.
 • Gonzàlvez, H., « Els models cavallerescos en el Curial e Güelfa », Estudis de llengua i literatura catalanes, 42 (= Miscel·lània Giuseppe Tavani, Montserrat, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Estudis de llengua i literatura catalanes, 42-44), 2001-2002, t. 1, p. 37-60.
 • Grifoll, I., « Curial e Güelfa. Reflexions històriques i culturals a propòsit de la datació de la novel·la », Estudis lingüístics i culturals sobre "Curial e Güelfa", novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana = Linguistic and Cultural Studies on "Curial e Güelfa", a 15th century anonymous romance in Catalan, éd. Antoni Ferrando Francés, Amsterdam et Philadelphia, Benjamins (IVITRA Research in Linguistics and Literature, 3), 2012, t. 1, p. 89-104.
 • Hernández García, C., et I. Ruiz de Elvira Serra, « Estudio sobre la encuadernación del ms. 9750 de la Biblioteca Nacional de Madrid: Curial e Güelfa », Arxiu de textos catalans antics, 2, 1992, p. 373-377.
 • Hernández Serna, Joaquín, « Releyendo a Curial e Güelfa », Estudios románicos, 12, 2000, p. 109-156.
 • Keightley, R. G., « Moral(izing) aspects of love in Curial e Güelfa », Antípodas, 5, 1993, p. 105-127.
 • Langbehn-Rolhand, R., « Curial e Güelfa: los hechos caballerescos y la unidad constructiva de la novela », Homenaje al Instituto de filología y literaturas hispánicas "Dr. Amado Alonso" en su cincuentenario (1923-1973), Buenos Aires, Comisión de homenaje al Instituto de filología, 1975, p. 146-170.
 • Lawrance, J. N. H., « On fifteenth-century Spanish vernacular humanism », Medieval and Renaissance Studies in Honour of Robert Brian Tate, ed. Ian Michael et Richard A. Cardwell, Oxford, The Dolphin Book, 1986, p. 63-79.
 • Lida de Malkiel, María Rosa, Dido en la literatura española: su retrato y su defensa, London, Támesis Books (Colección Támesis. Serie A, Monografías, 37), 1974, xxix + 166 p.
 • Manzanaro i Blasco, Josep Miquel, Fortuna en el "Tirant lo Blanch" i en el "Curial i Güelfa", Alacant, Universitat d'Alacant, 1998, 164 p.
 • Masip, L., Ermitans a la literatura medieval, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1999.
 • Massot i Muntaner, J., « Falsificacions i falsificadors a la literatura catalana », Serra d'Or, juliol-agost, 1993, p. 66-67 (578-579).
 • Menéndez y Pelayo, M., Orígenes de la novela, t. I, Madrid, 1905.
 • Merrill, C. J., Adventure and Quest in Curial e Güelfa, Ph. D. dissertation, Duke University, 1978.
 • Merrill, C. J., « La Güelfa i els seus models italians », Actes del tercer Col·loqui d'estudis catalans a Nord-Amèrica, Toronto, 1982. Estudis en honor de Josep Roca-Pons, éd. Patricia Boehme, Josep Massot i Muntaner et Nathaniel B. Smith, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1982, p. 159-168.
 • Merrill, C. J., « Isolda, Güelfa, Susanna i els antics », Actes del quart Col·loqui d'estudis catalans a Nord-Amèrica, Washington D. C., 1984. Estudis en honor d'Antoni Badia i Margarit, éd. Nathaniel B. Smith et al., Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 43), 1985, p. 131-142.
 • Merrill, C. J., « They came to Carthage burning: Curial, Güelfa, Aeneas and St. Agustine of Hippo », Actes del vuitè Col·loqui d'estudis catalans a Nord-Amèrica, Bloomington, 1995, éd. J. M. Sobrer, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca abat Oliba, 194), 1998, p. 189-198.
 • Merrill, Charles, « Curial e Güelfa and Dante's Comedia », Mediaevalia, 22, 2000, p. 133-143.
 • Mesa Sanz, J. F., « Las fuentes del latín del Curial e Güelfa », Estudis lingüístics i culturals sobre "Curial e Güelfa", novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana = Linguistic and Cultural Studies on "Curial e Güelfa", a 15th century anonymous romance in Catalan, éd. Antoni Ferrando Francés, Amsterdam et Philadelphia, Benjamins (IVITRA Research in Linguistics and Literature, 3), 2012, t. 1, p. 387-428.
 • Montoliu, Manuel de, Un escorç en la poesia i novel·lística dels segles XIV i XV, Barcelona, Alpha, 1961, p. 47-70.
 • Musso, Olimpio, « Il romanzo cavalleresco Curial e Güelfa e il Monferrato: note storiche », Miscellanea umanistico-catalana, Barcelona, Consiglio nazionale delle ricerche (Quaderni della Sezione di studi storici "Alberto Boscolo", 2), 1991.
 • Navarro, Rosa, « The Gothic novel Curial e Güelfa: an erudite creation by Milà y Fontanals », Imago temporis. Medium Ævum, 10, 2016, p. 55-95. DOI: 10.21001/itma.2016.10.02
 • Olwer, L. Nicolau d', « Apunts sobre la influència italiana en la prosa catalana », Estudis universitaris catalans, 2, 1908, p. 166-179 et 306-320.
 • Par, Anfòs, Curial e Guelfa: notes lingüístiques y d'estil, Barcelona, Biblioteca Balmes (Biblioteca lingüística de l'Oficina Romànica, 1), 1928, 97 p.
 • Perarnau, J., « El manuscrit medieval del Curial e Güelfa », Arxiu de textos catalans antics, 11, 1992, p. 363-377.
 • Piera, Montserrat, El genero en Curial e Güelfa: la transformación genérica como medio de inclusión del elemento femenino, Ph. D. dissertation, Pennsylvania State University, University Park, 1991, vi + 226 p. [PQ]
 • Piera, Montserrat, « "Aquells qui ho voldran saber, llige maestre Guido de Columpnis". Una lectura de Curial e Güelfa », Catalan Review, 9, 1995, p. 113-124.
 • Piera, Montserrat, « L'elaboració de conceptes humanistes a Curial e Güelfa », Actes del setè col·loqui d'estudis catalans a Nord-Amèrica, Berkeley, 1993, éd. August Bover i Font, Jaume Marti-Olivella et Mary Ann Newman, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca abat Oliba, 165), 1996, p. 211-220.
 • Piera, Montserrat, « "Lletres de batalla" de mujeres en Tirant lo Blanch y Curial e Güelfa: la verbalización del discurso femenino dentro del código caballeresco », La Corónica, 27:1, 1998, p. 35-52.
 • Piera, Montserrat, Curial e Güelfa y las novelas de caballerías españolas, Madrid, Pliegos (Pliegos de ensayo, 140), 1998, 187 p.
 • Piera, Montserrat, et Donna M. Rogers, « The widow as heroine: the fifteenth-century catalan chivalresque novel Curial e Güelfa », Upon My Husband's Death: Widows in the Literatures and Histories of Medieval Europe, éd. Louise Mirrer, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1992, p. 321-342.
 • Piera, Montserrat, « Lectores y lectoras de Bocaccio en Curial e Güelfa », eHumanista, 1, 2001, p. 85-97.
 • Piera, Montserrat, « Have a heart! Love, lust, and the properties of heart consumption from Guillem de Cabestany to Curial e Güelfa », Forging Communities: Food and Representation in Medieval and Early Modern Southwestern Europe, éd. Montserrat Piera, Fayetteville, University of Arkansas Press (Food and Foodways), 2018, p. 201-220 et 285-292. [jstor.org]
 • Pieras, F., « Amor bilingüe: estudi comparatiu del lèxic sentimental a Curial e Güelfa i algunes obres literàries castellanes del segle XV », Actes de l'onzè Col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes, Palma (Mallorca), 8-12 de setembre de 1997, éd. Joan Mas i Vives, Joan Miralles i Monserrat et Pere Rosselló Bover, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 201), 1998-2000, t. 1, p. 479-493.
 • Rico, Francisco, « Para el Curial », Primera cuarentena y tratado general de literatura, Barcelona, El Festín de Esopo, 1982, p. 89-90. — Réimpr. dans Estudis de llengua i literatura catalanes oferts a R. Aramon i Serra en el seu setantè aniversari, Barcelona, 1984, p. 235.
 • Riera, J., « Falsos dels segles XIII, XIV i XV », Actes del novè Col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes, Alacant-Elx, 9-14 de setembre de 1991, éd. Rafael Alemany, Antoni Ferrando i Lluís B. Meseguer, Montserrat, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 124-126), 1993, t. 1, p. 425-491.
 • Riquer, Isabel de, et Meritxell Simó, « Cor de dona, dolça vianda », Miscellanea mediaevalia. Mélanges offerts à Philippe Ménard, éd. Jean-Claude Faucon, Alain Labbé et Danielle Quéruel, Paris, Champion (Nouvelle bibliothèque du Moyen Âge, 46), 1998, t. 2, p. 1109-1122.
 • Riquer, Isabel de, et Meritxell Simó, « La poesía trovadoresca en Curial e Güelfa », Estudis lingüístics i culturals sobre "Curial e Güelfa", novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana = Linguistic and Cultural Studies on "Curial e Güelfa", a 15th century anonymous romance in Catalan, éd. Antoni Ferrando Francés, Amsterdam et Philadelphia, Benjamins (IVITRA Research in Linguistics and Literature, 3), 2012, t. 1, p. 463-478.
 • Riquer, Martí de, Història de la literatura catalana, Barcelona, Ariel, 1964, t. 2, p. 602-631.
 • Rogers, Donna M., « The marks of the Hidden Flame: three faces of Dido in Curial e Güelfa », Neophilologus, 80:1, 1996, p. 53-60.
 • Rubió i Balaguer, J., « Les versions catalanes de la llegenda del bon comte de Barcelona i l'emperadriu d'Alemanya », Estudis universitaris catalans, 17, 1932, p. 250-287.
 • Rubió i Balaguer, J., Obres de Jordi Rubió i Balaguer, I, Barcelona, PAM, 1984, p. 413-417.
 • Rubió i Lluch, A., « Curial y Güelfa. Novela Catalana del segle XV », La Veu de Catalunya, 1, 1891, p. 591-592 et 603-605.
 • Sabaté, Gloria, « Curial e Güelfa i Tirant lo Blanch davant la cavalleria de la tardor medieval », Actes del VII Congrés de l'Associació hispànica de literatura medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997), éd. Santiago Fortuño Llorens et Tomàs Martínez Romero, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 1999, t. 3, p. 335-343.
 • Sabaté Marín, Glòria, « Alegorías amorosas en la literatura catalana del siglo XV: el Jardinet d'Orats (BUB, ms. 151) y el Curial e Güelfa », Cancioneros en Baena. Actas del II Congreso Internacional Cancionero de Baena, éd. Jesús L. Serrano Reyes, Baena, Ayuntamiento de Baena, 2003, t. 1, p. 143-155.
 • Sabaté, G., « La concepció de l'heroi al Curial e Güelfa », Zeitschrift für Katalanistik, 13, 2000, p. 7-20.
 • Saludes, A. M. , « I sogni del Curial e Güelfa », Sogno e scrittura nelle culture iberiche. Associazione Ispanisti Italiani. Atti del XVII Convegno (Milano, 24-25-26 ottobre 1996) Roma, Bulzoni Editore, 1998, t. 1, p. 273-287.
 • Saludes Amat, A. M., « Ricerca paradigmatica o trionfo della letterarietà nelle strategie narrative del Curial e Güelfa », Echi di memoria. Scritti di varia filologia, critica e linguistica in ricordo di Giorgio Chiarini, Firenze, Alinea, 1998, p. 197-211.
 • Sánchez Hernampérez, Arsenio, « Nuevas observaciones sobre la encuadernación del Ms. 9750, Curial e Güelfa, de la Biblioteca Nacional de España », Estudis lingüístics i culturals sobre "Curial e Güelfa", novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana = Linguistic and Cultural Studies on "Curial e Güelfa", a 15th century anonymous romance in Catalan, éd. Antoni Ferrando Francés, Amsterdam et Philadelphia, Benjamins (IVITRA Research in Linguistics and Literature, 3), 2012, t. 1, p. 105-110.
 • Sansone, Giuseppe, « Medievalismo del Curial e Güelfa », Studi di filologia catalana, Bari, Adriatica (Biblioteca di filologia romanza, 7), 1963, p. 205-242.
 • Sansone, Giuseppe, « L'autunno medievale del Curial », Scritti catalani di filologia e letteratura, Bari, Adriatica (Biblioteca di filologia romanza, 38), 1994.
 • Sanvisenti, B., « Su le fonti e la patria del Curial e Güelfa », Studi medievali, 1, 1904-1905, p. 97-103.
 • Soler, Abel, « El lèxic cortés i cavalleresc en Curial e Güelfa: mots patrimonials i interferències culturals », Anuario de estudios medievales, 45:1, 2015, p. 109-142.
 • Soler, Abel « Enyego d'Àvalos, autor de Curial e Güelfa? », Estudis romànics, 39, 2017, p. 137-165. DOI: 10.2436/20.2500.01.218
 • Soler, Abel, « Els consells d'amor de Guiniforte Barzizza al valencià Francesc de Centelles (Milà, 1439) i la intenciò literària del Curial », Rivista italiana di studi catalani, 7, 2017, p. 77-98.
 • Soler, Abel, « Inico d'Avalos, la "caballería humanística" y el Nápoles de Alfonso I: Curial e Güelfa », Archivio storico per le Province Napoletane, 135, 2017, p. 33-60.
 • Soler, Abel, « Les Epistolae familiares de Petrarca en el Curial », Caplletra, 64, 2018, p. 43-58.
 • Soler, Abel, Enyego d'Àvalos i l'autoria del Curial, València, Institució Alfons el Magnànim (Estudis universitaris), 2018, 328 p.
 • Soler Molina, Joan Abel, La cort napolitana d'Alfons el Magnànim: el context de "Curial e Güelfa", tesis doctoral, Universitat de València, 2016, 5122 p. [web.archive.org]
 • Stocchi, Manuela, « Curial e Güelfa e il Decamerone », Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 45, 1995-1996, p. 295-316.
 • Torró, Jaume, « Sobre el Curial, Virgili i Petrarca », Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de llengua i literatura, éd. Antoni Ferrando et Albert G. Hauf, Montserrat, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 78, 82, 94, 97, 113, 119, 130, 143), 1989-1994, t. 3, p. 149-169.
 • Torró, Jaume, « Una cort a Barcelona per a la literatura del segle XV », Revista de Catalunya, 163, 2001, p. 97-123.
 • Torró Torrent, Jaume, « El manuscrit del Curial e Güelfa, els pròlegs i el Filocolo », Revista de literatura medieval, 24, 2012, p. 269-281.
 • Torró, Jaume, « Il romanzo cavalleresco tra letteratura antica e i romanzi cavallereschi e d'avventura francesi e borgognoni », L'immagine di Alfonso il Magnanimo tra letteratura e storia, tra Corona d'Aragona e Italia = La imatge d'Alfons el Magnànim en la literatura i la historiografia entre la Corona d'Aragó i Itàlia, éd. Fulvio Delle Donne et Jaume Torró Torrent, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo (Medievi, 10), 2016, p. 221-239.
 • Torró Torrent, Jaume, « El Curial e Güelfa, Guiniforte Barzizza i Ramon de Riu-Sec àlias Francesc Gilabert de Centelles », Tirant, 21, 2018, p. 457-473. [www]
 • Torró, Jaume, « Non sappiamo né dove né da chi fu scritto il Curial e Güelfa. Risposta ad Abel Soler », Archivio storico per le province Napoletane, 137, 2019, p. 119-133.
 • Torró, Jaume, « Il Curial e Guelfa nel contesto culturale dell'Europa del XV secolo », Rivista di cultura classica e medioevale, 61:2, 2019, p. 499-517.
 • Turró i Torrent, Jaume, « Sobre el Curial, Virgili i Petrarca », Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de llengua i literatura, éd. Antoni Ferrando et Albert G. Hauf, Montserrat, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 78, 82, 94, 97, 113, 119, 130, 143), 1989-1994, t. 3, p. 149-168.
 • Turull, A., et E. Ramírez, « Tipologia dels noms propis en el Curial e Güelfa », Estudis lingüístics i culturals sobre "Curial e Güelfa", novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana = Linguistic and Cultural Studies on "Curial e Güelfa", a 15th century anonymous romance in Catalan, éd. Antoni Ferrando Francés, Amsterdam et Philadelphia, Benjamins (IVITRA Research in Linguistics and Literature, 3), 2012, t. 2, p. 1027-1088.
 • Vazquez, P., « Interpretación para una nueva lectura del Curial e Güelfa », Revista de filologia románica, 8, 1991, p. 243-249.
 • Veny, Joan, « Valencianitat del Curial », Estudis lingüístics valencians, València, Universitat de València, 2009, p. 253-292.
 • Veny, Joan, « Valencianitat del Curial », Estudis lingüístics i culturals sobre "Curial e Güelfa", novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana = Linguistic and Cultural Studies on "Curial e Güelfa", a 15th century anonymous romance in Catalan, éd. Antoni Ferrando Francés, Amsterdam et Philadelphia, Benjamins (IVITRA Research in Linguistics and Literature, 3), 2012, t. 2, p. 1089-1126.
 • Waley, P., « Historical names and titles in Curial e Güelfa », Medieval Hispanic Studies Presented to Rita Hamilton, éd. Alan D. Deyermond, London, Tamesis Books, 1976, p. 245-256.
 • Waley, P., « In search of an author for Curial e Güelfa », Bulletin of Hispanic Studies, 53, 1976, p. 117-126.
Répertoires bibliographiques
Permalien: https://arlima.net/no/8264


Voir aussi:
> Wikidata: Q975477
Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 23 septembre 2023

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter/X