logo arlima

Decameron (catalan)

Bibliographie

Titre:Moine anonyme de Sant Cugat del Vallès
Date:1429
Langue:Catalan
Genre: 
Forme:Prose
Contenu:Traduction catalane du Decameron de Giovanni Boccaccio.
Incipit:Umana cosa es aver compasió dels afligits; e com a cascuna persona estiga bé, e magorment en aquells qui per ventura en llur temps àn trobats alguns qui lls han sabuts donar alguns remeys, entre los qualls si may ne fou nagú, sí son jo stat hu de aquels qui moltes voltes n'é reebuts plés e consolacions…
Explicit:… E vosaltres, gracioses dones, ab la sua gracia romaniu en pau, recordant·vos de mi si d'alguna cosa d'aquestes que haureu legides per ventura vos ajudau.
Fo acabada la present translació, dimarts que comptavem V dies del mes de Abril, en l'any de la fructificant Incarnació del fill de Deu MCCCCxxviiij, en la vila de Sanct Cugat de Vallès.
Ací feneix la deena e derrera Jornada del libre appellat Decameron, nominat lo Princep Galeot, en altra manera lo Cento novella.
Manuscrits
 1. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 1716 [⇛ Description]
Éditions anciennes
Éditions modernes
 • Johan Boccaci, Decameron, traducció catalana publicada, segons l'unic manuscrit conegut, (1429) per J. Massó Torrents, New York, Hispanic Society of America (Bibliotheca hispanica), 1910, xii + 641 p. + [2] pl. [HT] [IA]
 • Giovanni Boccaccio, Dell'antica versione catalana del Decameron, brani scelti da R. d'Alòs-Moner, Roma, Loescher (Testi romanzi, 34), 1915.
 • Joan Boccaccio, Decameró, versió catalana de 1429. Introducció de Carles Riba, Barcelona, Els Nostres Classics, 1926-1928, 2 t.
 • Joan Boccaccio, Decameron, traducció catalana publicada segons l'únic manuscrit conegut (any 1429), Barcelona, AHR, 1964.
 • Cabré i Moné, C., Traducció catalana del "Decameron" (1429), edició critica, tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 1986.
 • Renesto, Barbara, Decameron: traduzione catalana del 1429: edizione critica e commento, tesis doctoral, Universidad Ca' Foscari, Venezia, 2004.
Traductions modernes
Études
 • Badia, Lola, « Sobre la traducció catalana del Decameron de 1429 », Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 35, 1973-1974, p. 69-101. [www]
 • Bonsoms i Sicart, Isidre, « Introducción a la lectura de unos fragmentos de las traducciones catalanas de la Fiammetta y del Decamerone de Boccaccio, ambas anónimas y hechas en el siglo XV », Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 4, 1907-1908, p. 382-399; 5, 1909-1910, p. 387-388.
 • Bourland, C. B., « Boccaccio and the Decameron in Castilian and Catalan literature », Revue hispanique, 12, 1905, p. 1-232. [GB: ex. 1, ex. 2, ex. 3] [HT] [IA]
  Tiré à part: Bourland, C. B., Boccaccio and the "Decameron" in Castilian and Catalan Literature, New York et Paris, s. n., 1905, viii + 233 p. [GB] [IA]
 • Casella, Mario, « La versione catalana del Decamerone », Archivum romanicum, 9, 1925, p. 383-420. — Réimpr. dans Saggi di letteratura provenzale e catalana, Bari, Adriatica, 1966.
 • Colón, Germà, « Un aspecte estilistic en la traducció catalana medieval del Decameron », Interlinguistica, Sprachvergleich und Übersetzung. Festschrift zum 60. Geburtstag von Mario Wandruszka, éd. Karl-Richard Bausch et Hans-Martin Gauger, Tübingen, Niemeyer, 1971, p. 648-660. — Réimpr. dans La llengua catalana en els seus textos, Barcelona, Curial Edicions Catalanes, 1978, p. 235-253.
 • Compagnone, Carmen, « El Decameró català: la versione anonima del 1429 », Revista internacional d'humanitats, 32, 2014, p. 17-24.
 • Conde, Juan Carlos, « Las traducciones ibéricas medievales del Decameron: tradición textual y recepción coetánea », Actas del IX Congreso de la Asociación hispánica de literatura medieval (A Coruña, 18-22 de septiembre de 2001), éd. Carmen Parrilla, Mercedes Pampín, Noia, Universidade da Coruña, Toxosoutos, t. 2, 2005, p. 105-122.
 • Farinelli, Arturo, Note sulla fortuna del Boccaccio in Ispagna nell'Età Media, Braunschweig, Westermann, 1906, [iii] + 112 p. [GB] [IA]
  Éditions antérieures:
  • Farinelli, Arturo, « Note sulla fortuna del Boccaccio in Ispagna nell'Età Media », Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, 114, 1905, p. 397-429. [GB] [HT] [IA]
  • Farinelli, Arturo, « Note sulla fortuna del Boccaccio in Ispagna nell'Età Media (Fortsetzung) », Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, 115, 1905, p. 368-388. [GB] [HT] [IA: ex. 1, ex. 2]
  • Farinelli, Arturo, « Note sulla fortuna del Boccaccio in Ispagna nell'Età Media (Fortsetzung) », Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, 116, 1906, p. 67-96. [GB] [HT] [IA]
  • Farinelli, Arturo, « Note sulla fortuna del Boccaccio in Ispagna nell'Età Media (Schluß) », Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, 117, 1906, p. 114-141. [GB] [HT] [IA]
 • Hernández Esteban, María, et Mita Valvassori, « La traduzione del Decameron in area iberica. Alcuni approcci », Boccaccio and the European Literary Tradition, éd. Piero Boitani et Emilia Di Rocco, Roma, Storia e Letteratura, 2014, p. 157-180.
 • Renesto, Barbara, « Note sulla traduzione catalana del Decameron del 1429 », Cuadernos de filología italiana, n° spécial, 2001, p. 295-314.
 • Renesto, Barbara, et María Hernández Esteban, « Sulla traduzione catalana del Decameron del 1429 e la sua possibile dipendenza da P », Studi sul Boccaccio, 33, 2005, p. 199-235.
Répertoires bibliographiques
Permalien: https://arlima.net/no/8252


Voir aussi:
> Wikidata: Q111481945
Creative Commons License Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 6 avril 2022

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook   instagram    Twitter