Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
logo arlima

La istoria de la filla de l'emperador Contasti

Bibliographie

Titre:La istoria de la filla de l'emperador Contasti (ms., inc.)
Date:XVe siècle?
Langue:Catalan
Genre: 
Forme:Prose
Contenu:Conte reprenant le motif de la fille aux mains coupées.
Incipit:Aci comenssa la Istoria de la filla de l'emperador Contasti, qui fo lo primer emperador de Roma, la qual lo pare per mala iniquitat, con no li volch consentir que jagues ab ella, la mana ociura a dos scuders, los quals no la volgueren ociure, e materen la en una nau, e puys fou muller del rey d'Espanya…
Explicit:… E lo rey d'Espanya ab la sua muller stigueren molt de temps e faheren molts de bens a honor de Deu per les grans aventures quils eran avengudes, mas de tot allo aci no fa pus mencio.
Espleguada es la dita Istoria. A Deus gracias!
Manuscrits
  1. Paris, Bibliothèque nationale de France, espagnol, 475, f. 22r-35r [⇛ Description]
Éditions anciennes
Éditions modernes
  • Suchier, Hermann, « La fille sans mains », Romania, 30, 1901, p. 519-538. [Gallica] [GB: ex. 1, ex. 2] [HT] [IA: ex. 1, ex. 2] DOI: 10.3406/roma.1901.5221
  • "La história de Jacob Xalabín" seguida de la de "La filla de l'emperador Contastí", textes originals autèntichs publicats en vista dels manuscrits y edicions primitives per R. Miquel y Planas, Barcelona, [s. n.] (Histories d'altre temps, 7), 1910, xvi + 96 p.
  • Novel·letes exemplars: La fiyla del rey d'Ungria, La filla del emperador Costantí, La comtessa fidel, Amich e Melis, Lo fill del senescal d'Egipte. A cura de R. Aramon i Serra, Barcelona, Barcino (Els nostres clàssics. Col·lecció A), 1934, 186 p.
Traductions modernes
Études
  • Archibald, Elizabeth, Incest and the Medieval Imagination, Oxford, Clarendon Press, 2001, xv + 295 p.
Répertoires bibliographiques
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 12 avril 2020