logo arlima

Llibre dels grans esdeveniments

Bibliographie

Titre:Llibre dels grans esdeveniments (éd. Perarnau i Espelt)
Date: 
Langue:Catalan
Genre: 
Forme:Prose
Contenu:Traduction du Liber secretorum eventuum de Jean de Roquetaillade.
Incipit:Al molt reverent pare en Christ e senyor, En Guillem, de la sancta esglesia de Roma cardenal, yo frare Johan de Rochatallada, del orde dels frares menors, de la provincia d'Equitania, de la custodia Totuni, e del covent de Auriliati, per manament vostre he scrit la tenor dels notables aveniments, a mi en lo carcer apareguts, con mils e pus vertader pore recordar.
La manera del revelar fo aquesta. Com en l'any de nostre senyor Jhesu Christ M CCC XLV, per molts dies ploras ligat en ferre…
Explicit:… e a proffit de tots los elets axi presents com sdevenidors fins a la fin de tots los segles. Amen.
Aquestes coses son escrites per mi, frare Johan de Rochatayllada, del orde dels frares menors, de la provincie de Equitanie, de la custodia de Ronunen, e del covent de Auriliati, en la cort de Roma, a entorn del carcer del sant Pare Clement VIe, en l'any vuite del seu bisbat. En lo qual carcer es apel·lat carcer del Solda. En l'any de la incarnacio de nostre Senyor Jhesu Christ M CCC XLVIII, en lo mes de Noembre, en la festa de sant Marti.
A la gloria de Deu. Amen, Amen, Amen.
Manuscrits
  1. Carpentras, Bibliothèque Inguimbertine, 336, f. 1-54v [⇛ Description]
Éditions anciennes
Éditions modernes
  • Perarnau i Espelt, Josep, « La traducció catalana medieval del Liber secretorum eventuum de Joan de Rocatalhada. Edició, estudi del text i apèndixs », Arxiu de textos catalans antics, 17, 1998, p. 7-219. [www]
Traductions modernes
Études
  • Johannes de Rupescissa, Liber secretorum eventuum. Édition critique, traduction et introduction historique [par] Robert E. Lerner et Christine Morerod-Fattebert, Fribourg, Éditions Universitaires (Spicilegium Friburgense, 36), 1994, 326 p. (ici p. 105)
Répertoires bibliographiques
Permalien: https://arlima.net/no/9337


Voir aussi:
> ——
Creative Commons License
Cette page est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 12 décembre 2020

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter/X