logo arlima

Guillem de Torroella

Guillem de Torroelha

Biographie

Né à Majorque en 1348 — Mort après 1370

Bibliographie

Recueils
Généralités
 • Pérez i Pastor, Plàcid, « El feu de Guillem de Torrella i la cavalleria de Guillem Sacosta. Segles XIII i XIV », Bolletí de la Societat arqueològica luliana, 50, 1994, p. 69-96.
 1. La faula

  Titre: 
  Date:1370
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme:1265 vers
  Contenu: 
  Incipit:Una ventura us vulh retrayre,
  qui m'avench enqueres no ha gayre,
  si com porets ausir anan.
  So fo·l mayti de Sant Johan…
  Explicit:… qui m'ach fayta tanta d'onor,
  qui m' storcech de la belena,
  del mal temps, del cer, de la pena,
  qu'ieu havia soffert en mar.
  Manuscrits
  1. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 8, f. ccclxxxv-ccccvii, 1417–1430 (Hb [A]) [⇛ Description]
   Ms. connu sous le nom de « cançoner Vega-Aguiló ».
  2. Carpentras, Bibliothèque Inguimbertine, 377, f. c-cii, début XIV (Fb [C])
   Ms. connu sous le nom de « chansonnier de Carpentras ». Seulement les vers 903–1183.
  3. Madrid, Biblioteca nacional de España, Res. 48, f. 99v-112, XIV (C [U])
   Ms. connu sous le nom de « cançoner dels comtes d'Urgell ».
  4. Palma de Mallorca, Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, « cançoner d'Estanislau Aguiló », f. 86-102, fin XIV (E [M])
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  • Guillem de Torroella, La faula, edició de Pere Bohigas i Jaume Vidal Alcover, Tarragona, Edicions Tàrraco, 1984, lii + 84 p.
  • Guillem de Torroella, La favola, a cura di Anna Maria Compagna, Roma, Carocci (Biblioteca medievale, 94), 2004, 159 p.
  • Guillem de Torroella, La faula, edició crítica d'Anna Maria Compagna Perrone Capano; [traducció de l'introducció i dels aparats crítics de l'italià per Joan Pla i Fulquet], Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat; Palma, Edicions UIB, Universitat de les Illes Balears (Biblioteca Marian Aguiló, 45), 2007, 210 p.
  • Guillem de Torroella, La faula, edició, notes i estudi de Sara Vicent Santamaria, València, Tirant lo Blanch, 2011, 468 p.
  • Guillem de Torroella, La faula, édition critique par Anna Maria Compagna; traduction de Jean-Marie Barberà, Paris, Classiques Garnier (Textes littéraires du Moyen Âge. Série Textes catalans du Moyen Âge, 55), 2020, 218 p. ISBN: 9782406093534
   Compte rendu: Giovanna Alaia, dans Revue critique de philologie romane, 20, 2020, p. 57-60. [www]
  Traductions modernes
  • en catalan:
   • Guillem de Torroella, La faula, adaptació de Ramon Díaz i Villalonga, Palma de Mallorca, Moll (Col·lecció La Finestra, 8), 1995, 60 p.
  • en français:
   • Compagna et Barberà 2020 (voir sous Éditions modernes)
  • en italien:
   • Compagna 2004 (voir sous Éditions modernes)
  Études
  • Arretxe, I., et R. Vich, « La faula, el Llibre de Fortuna e Prudència i les Cobles de la divisió del regne de Mallorques: tres variants d'un tema literari a la narrativa en vers del segle XIV », Anuari de filologia, 16, 1993, p. 9-22.
  • Badia, Lola, « De La faula al Tirant to Blanc, passant, sobretot, pel Llibre de Fortuna e Prudència », Quaderns Crema. Deu Anys. Miscel·lània, Barcelona, 1989, p. 17-57.
  • Badia, Lola, « De La faula al Tirant lo Blanc, passant pel Llibre de Fortuna e Prudència », Tradició i modernitat als segles XIV i XV, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat; València, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 1993, p. 93-128.
  • Butinyà i Jiménez, Júlia, « Una nova font del Tirant lo Blanc », Revista de filología romànica, 7, 1990, p. 191-196.
  • Cabré, Ll., « Torroella, Guillem de: La faula », Llengua i literatura I, Barcelona, IEC, 1986, p. 609-615.
  • Compagna, Anna Maria, « La faula di Guillem de Torroella: significato politico e tradizione testuale », Rivista di studi testuali, 5, 2003 (2006), p. 7-19.
  • Compagna, Anna Maria, « Langue et parole de la serpente dans La faula de Guillem de Torroella. Camouflage de la signification politique? », Reinardus, 28, 2016, p. 31-49. DOI: 10.1075/rein.28.03com
  • Corbella, D., « La caracterización del viaje iniciático en los textos medievales. El viaje al "más allá" desde San Brandán de Benedeit a La faula de Guillem de Torroella », La parodia. El viaje imaginario. Actas del IX Simposio de la Sociedad española de literatura general y comparada, Zaragoza, 1994, t. 2, p. 331-337.
  • Grifoll, Isabel, « La faula de Guillem de Torroella », Els marges, 32, 1984, p. 99-102.
  • Gudayol, Anna Maria, « Arturo, Morgana y la sierpe. Algunas anotaciones sobre las intervenciones en francés en la Faula de Guillem de Torroella », Parole. Revista de creación literaria y de filologías, 3, 1990, p. 93-98.
  • Hauf i Valls, Albert, « "Artús, aycell qui atendon li bretó": La faula, seducció o reivindicació políticomoral? », Butlletí de la Societat arqueológica lul·liana, 56, 2000, p. 7-24; réimpr. dans Temes mallorquins, Barcelona, Edicions UIB, Institut d'Estudis Baleàrics, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2010, p. 245-277.
  • Martínez Pérez, Antonia, « En torno a las transposiciones intertextuales de la tradición artúrica en La faula de Guillem de Torroella », Revista de literatura medieval, 6, 1994, p. 133-145.
  • Martínez Pérez, Antonia, « Ficción-realidad en la estructuración narrativa de La faula de G. de Torroella », Mundos de ficción. Actas del VI Congreso internacional de la Asociación española de semiótica, Murcia, 21-24 noviembre 1994, éd. J. M. Pozuelo Yvancos et F. Vicente Gómez, Murcia, Universidad de Murcia, 1994, p. 1021-1029.
  • Riquer, Isabel de, « El viaje al otro mundo de un mallorquín », Revista de lengua y literatura catalana, gallega y vasca, 1991, p. 25-35.
  • Riquer, Isabel de, « La faula ou l'aventure littéraire de Guillem de Torroella », Revue des langues romanes, 115:1, 2011, p. 199-215.
  • Riquer, Isabel de, « Lo "maravilloso" y lo cotidiano en La faula de Guillem de Torroella », Revista de filología románica, 22, 2005, p. 175-182. [www]
  • Rubiera Mata, María Jesús, « Un relat àrab de viatge al més enllà (Buluqiya), possible font de la Faula de Torroella », Miscel·lània Joan Veny, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997, t. 1, p. 71-80.
  • Toldrà, Maria, « Notes sobre la suposada lectura "sebastianista" de La faula », Llengua i literatura, 5, 1992-1993, p. 471-478. [www]
  • Vicent Santamaria, Sara, « La faula de Guillem de Torroella: ¿literatura o política? », Res publica, 17, 2007, p. 341-356. [www]
  • Vicent Santamaria, Sara, « Noves aportacions sobre el rerefons polític de La faula de Guillem de Torroella », II Jornades d'estudis locals a Sóller, Sóller, Ajuntament de Sóller, 2008, p. 255-275.
  • Vidal Alcover, J., « La faula de Guillem de Torroella en el Cançoner d'Estanislau Aguiló », Estudis de literatura medieval i moderna, éd. Pere Anguera y Magí Sunyer, Palma de Mallorca, Moll, 1996, p. 199.
Répertoires bibliographiques
 • Repertorio informatizzato dell'antica letteratura catalana, Napoli, Università di Napoli Federico II. [www]
Permalien: https://arlima.net/no/8418


Voir aussi:
> Wikidata: Q17300748
> IRHT: Jonas: intervenant/2845
Creative Commons License
Cette page est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 23 novembre 2021

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter/X