logo arlima

Guillem Serra

Guilhem Serra

Biographie

XVe siècle

Traducteur catalan

Bibliographie

Recueils
Généralités
 1. Gènesi de escriptura

  Titre: 
  Date:1451
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme:Prose
  Contenu:Traduction de la Bible.
  Incipit:En nom de Deu e de la Verge Maria comenfa lo present libre appellat Genefi, de Scriptura, acabat per mans de Mossen Guillem Serra, rector de Sent Julia de Montseny, bisbat de Barcelona, a .xxiiij. del mes de octobre en lany .M.cccc.lj.
  Principi del libre qui tracta com fon fet lo mon.
  Diu lo libre de Genesi que en lo comensament del mon crea Deus lo cel e la terra. E la terra era buyda e tot lo mon era axi com una pilota qui fos feta de moltes coses…
  Explicit:… E cresch tant lo nombre de aquells qui preseren babtisma e reeberen, que foren .v. millia homens menys de fembres e de infants. Deo gratias.
  Fon acabat lo present libre appellat Genesi, de Scriptura, a .xxiiij. del mes de Octobra en lany .Mcccc.lj. per mans de mi Guillem Serra, rector de Sent Julia de Monseny, diocesis Barchinone
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  • Compendi historial de la Biblia que ab lo títol de Genesi de scriptura trelladá del provençal a la llengua catalana Mossen Guillem Serra en l' any M.CCCCLI, y ara ha fet estampar per primera vegada En Miquel Victoriá Amer, Barcelona, Verdaguer (Biblioteca catalana), 1873, xvi + 304 p. [GB] [IA]
  Traductions modernes
  Études
Répertoires bibliographiques
Permalien: https://arlima.net/no/11446


Voir aussi:
> Wikidata: Q85953183
Creative Commons License
Cette page est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 3 janvier 2020

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter/X