logo arlima

Die historie van Peeter van Provencen ende die schoone Maghelone van Napels

Bibliographie

Titre:Die historie van Peeter van Provencen ende die schoone Maghelone van Napels (éd. Vorsterman)
Date:Vers 1517
Langue:Néerlandais
Genre:Roman
Forme:Prose
Contenu:Traduction de Pierre de Provence et la Belle Maguelonne.
Incipit:Hier beghint die seer schoone historie van den vromen ridder Peeter, des graven sone van Provencen, ende van der schoonder Maghelonen, des conincx dochter van Napels.
NAe dye hemelvaert Ons Liefs Heeren Jhesu Cristi alst kersten gheloove te regneren begonste in dat lant van Gallen, hetdwelcke nu Vrancrijke ghenaemt es, ende in’t lant van Provencen, Langhedoc ende Viënnen, doentertijt was in Provencen een edel grave…
Explicit:… Maer eer Peter ende Magelone storven, soe stichten si aen’t verseyde gasthuys een schoon cloostere, ter eeren der Heyligher Drievoldicheit, ende Sinte Peter ende Sinte Pauwels, die ons behoeden willen in deser werelt, ende na dit allendich leven brengen ten eewigen leven. Amen!
Manuscrits
Éditions anciennes
  1. Die historie van Peeter van Provencen ende die schoone Maghelone van Napels
    Antwerpen, Willem Vorsterman, [1517]
    ARLIMA: EA4148   USTC: 436967
    Exemplaire en ligne: [core.ac.uk]
Éditions modernes
  • Die historie van Peeter van Provencen. [...] Een Vlaamse prozaroman, naar het unieke exemplaar van de druk (ca. 1517) van Willem Vorsterman. Bezorgd en ingeleid door W. L. Braekman, Sint-Niklaas, 1982.
  • Die Historie van Peeter van Provencen ende die schoone Maghelone van Napels. Bezorgd door dr. Willem Kuiper en R. M. Kleywegt, Amsterdam, Leerstoelgroep Historische Nederlandse Letterkunde UvA, 2007, 102 p. [hum.uva.nl]
Traductions modernes
Études
  • Vinck, Pierre, « Het volksboek Die historie van Peeter van Provencen ende die schoone Maghelone van Napels », Jaarboek De Fonteine, 27, 1976-1977, p. 3–45.
Répertoires bibliographiques
Permalien: https://arlima.net/no/10226


Voir aussi:
> Wikidata: Q112480682
Creative Commons License
Cette page est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 3 juin 2022

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter/X