Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
logo arlima

Manuscrit

España / Barcelona / Biblioteca de la Universitat

Cote:151
Ancienne cote:G.627; IX; X-10-16; 2-4-2

Contenu

  1. (f. 1) [Llibre] intitulat Jardinet d'Orats compost per diverses proses y rims en moltes llengües. Los principals autors són Mossén Joan Roiç de Corella, valencià, mossén en Bernat Fenollar valencià [...] scrites de mà de mi Narcís Gual, notari, del qual són scrites l'any de la Nativitat de nostre Senyor 1486
    Incipit: 
    Explicit: 

Bibliographie

  • Sabaté Marín, Glòria, « Alegorías amorosas en la literatura catalana del siglo XV: el Jardinet d'Orats (BUB, ms. 151) y el Curial e Güelfa », Cancioneros en Baena. Actas del II Congreso Internacional Cancionero de Baena, éd. Jesús L. Serrano Reyes, Baena, Ayuntamiento de Baena, 2003, t. 1, p. 143-155.
  • MCEM: Base de dades de manuscrits catalans de l'Edat moderna
    Description complète et bibliographie.
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 22 décembre 2019