Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
logo arlima

Van den proprieteyten der dinghen

Bibliographie

Titre: 
Date:1485
Commanditaire: 
Dédicataire: 
Langue:Néerlandais
Genre:Encyclopédie
Forme:Prose
Contenu:Traduction du De proprietatibus rerum de Barthélémy l'Anglais.
Incipit:[Table des chapitres]
Hier beghinnen de titelen dat sijn de namen der boeken daer men af spreken sal ende oec die capittelen der eerwaerdighen mans bartolomeus engelsman ende een gheoerdent broeder van sinte franciscus oerde Ende heeft xix. boeken die sprekende sijn vande eygenscappen der dingen–
[Prologue et livre I]
Want dye eyghentscappen der dinghen volgen moeten der substancien nader ondersceydinghe ende regulen of ordenancien der substancien so sel wesen die ordenanci een onderscheydinghe der eygenscappen vanden welcken ouermits der godliker hulpen…
Explicit:… Die woerden van desen ende van veel andere werden mit corten woerden in desen boeck vertelt in menigberhande steden alst den ghenen openbaren mach dyet naerstelijcken aenschouwende is. Explicit Amen.
Hier eyndet dat boeck welck ghehieten is bartholomeus vanden proprieteyten der dinghen inden iaer ons heren MCCCC. ende lxxxv. opten heylighen kersauent. Ende is gheprint ende oeck mede voleyndt te haerlem in hollant ter eren godes ende om leringhe der menschen van mi Meester IACOP BELLAERT gheboren van zerixzee.
Manuscrits
Éditions anciennes
  1. Van den proprieteyten der dinghen
    Haarlem, Jacob Bellaert, 24 décembre 1485
    ARLIMA: EA745   GW: 03423   ISTC: ib00142000   USTC: 435725
    Exemplaire en ligne: [München]
Éditions modernes
  • Bartholomeus Engelsman, Van den proprieteyten der dinghen. Een diplomatische editie van de Middelnederlandse vertaling (1485) van de 13de-eeuwse encyclopedie De proprietatibus rerum van Bartholomaeus Anglicus. Bezorgd door de Werkgroep Middelnederlandse Artesliteratuur (WEMAL), in samenwerking met het Huygens Instituut KNAW, de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren en het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Noor Versélewel de Witt Hamer (coördinator), Huygens Institut, 2010. [www] [www] [www]
Traductions modernes
Études
  • Bogaart, Saskia, Geleerde kennis in de volkstaal. Van den proprieteyten der dinghen (Haarlem 1485) in perspectief, Hilversum, Verloren, 2004.
  • Bogaart, Saskia, « Van den proprieteyten der dinghen: la traduction néerlandaise imprimée du De proprietatibus rerum et ses exemplaires », Encyclopédie médiévale et langues européennes. Réception et diffusion du "De proprietatibus rerum" de Barthélémy l'Anglais dans les langues vernaculaires, éd. Joëlle Ducos, Paris, Champion (Colloques, congrès et conférences. Sciences du langage, histoire de la langue et des dictionnaires, 12), 2014, p. 191-221.
Répertoires bibliographiques
Permalien: https://arlima.net/no/5682


Voir aussi:
> ——
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 9 mai 2022

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook   instagram    Twitter