logo arlima

Visio delitable

Bibliographie

Titre:Visio delitable (ms., inc.); Visio delectable
Date:Au plus tard den 1484
Langue:Catalan
Genre: 
Forme:Prose
Contenu:Traduction de la Visión deleytable d'Alfonso de la Torre.
Incipit:Assi comensan les robrichas e·11 libre appellat Visio delitable, compost per lo ingenjos Alffonso dela Torra batxaler en taulagia del regna de Nauarra, traduyt de lengua castellana en vulgar cathala per lo honorable en Ffransech Prats de la ciutat de Mallorques.
Primerament lo prolech…
Explicit:… dela sua gracia e vertuts he en l'altre la benauenturança perdurable per tots temps. Amen.
Manuscrits
 1. Ripoll, Girona, Biblioteca Lambert Mata, XX
Éditions anciennes
 1. Lo libre appellat visio delectable
  Barcelona, Matheu Vendrell, 1484
  ARLIMA: EA388   GW: M47184   ISTC: it00387000   USTC: 352679
  Exemplaires en ligne: [Barcelona] [Madrid]
 2. Visio delectable
  Barcelona, Matheu Vendrell, 1484 (1485 n. st.)
  ARLIMA: EA389   USTC: 333127
Éditions modernes
Traductions modernes
Études
 • Amador de los Ríos, José, Historia crítica de la literatura española, Madrid, Rodríguez, 1861-1865, 7 t. (ici t. 7, p. 57) [IA: t. 1, t. 2, t. 3, t. 4, t. 5, t. 6, t. 7]
  Réimpression:
  • Madrid, Gredos, 1969
 • Avenoza, Gemma, « El manuscrito catalán de la Visión deleitable de A. de la Torre », Actes del setè Congrés de l'Associació hispànica de literatura medieval, éd. S. Fortuño et T. Martínez, Castelló, Universitat Jaumi I, 1999, t. 2, p. 275-291.
 • García López, Jorge, « El manuscrito de Ripoll de la Visión deleitable », Literatura y cultura a la Corona d'Aragó (segles XIII-XIV), éd. L. Badía, M. Cabré et S. Martí, Barcelona, Curial Edicions Catalanes-Publicacions de la Abadía de Montserrat, 2002, p. 173-190.
 • García López, Jorge, « La edición crítica de Visión deleitable: constitución del texto e historia de la tradición », Anales del Seminario de historia de la filosofía, 35:3, 2018, p. 587-598. DOI: 10.5209/ashf.61529
Répertoires bibliographiques
Permalien: https://arlima.net/no/5513


Voir aussi:
> ——
Creative Commons License Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Laurent Brun
Compléments: Xavier Renedo
Dernière mise à jour: 31 janvier 2021

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook   instagram    Twitter