Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
logo arlima

Der ystorien bloeme

Bibliographie

Titre: 
Date:Second quart du XIVe siècle
Langue:Néerlandais
Genre: 
Forme:4282 vers
Contenu: 
Incipit:Dese ystorie, dit heileghe were,
dichte wilen een clerc,
en bid den lesere, dat hijt noeme,
in dietsche: der ystorien bloeme…
Explicit:… bringhen ten cuschen rike
vor den vader van hemelrike.
Des onne ons die hemelsche vader.
Amen segget alle gader:
     Amen.
Manuscrits
  1. Leiden, Universiteitsbibliotheek, Ltk. 191, f. 59r-84v
Éditions anciennes
Éditions modernes
  • Der ystorien bloeme. Dat is: De legende der heiligen, in dietsche dichtmaat. Naar het handschrift der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Naauwkeurig afgeschreven en met ophelderende aanteekeningen voorzien door A. C. Oudemans, Sr., Amsterdam, Van Langenhuysen, 1857, 134 p. [GB] [IA]
Traductions modernes
Études
  • Claassens, Geert H. M., « Der ystorien bloeme », Ons geestelijk erf, 70:2, 1996, p. 99-120. [DOI]
  • Hogenbirk, M., et M. Kestemont, « Het werk van een klerk: een stylometrische verkenning van het auteurschap achter Der ystorien bloeme », Tijdschrift voor nederlandse taal- en letterkunde, 129:4, 2013, p. 246-273.
Répertoires bibliographiques
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 20 février 2020