logo arlima

Die historie van Buevijn van Austoen

Bibliographie

Titre:Die historie van Buevijn van Austoen
Date:1504
Langue:Néerlandais
Genre: 
Forme:Prosimètre
Contenu:Traduction de la version continentale II de Beuve de Hantone.
Incipit:Hier beghint die seer vreemde wonderlike hystorie vanden aventuerlijken Buevijn van Austoen, van Engelant geboren, vol strijen, vol amoruesheden, vol aventueren ende vol verraderijen, ende2 yerst.
Om die eere Gods ende der gebenedijder reynder onbevlecter maget Marien, sijnder gebenedijder moeder, in wiene dat noyt zonde hoe cleyne datse is, stat grijpen mochte, ja die vander erfzonden bevrijt was, boven alle menscen gebenedijt…
Explicit:… Aldus so quam dese Buevijn teenen salighen ynde, hoewel dat sijn beghinsel ongeluckich geweest was. Dwelc God, die dryvoldich es in personen ende een int wesen, ons allen verleenen wille een salich eynde. Amen.
Hier es dan voleyndt die schone historie van Buevijne van Austoen. Gheprent Thantwerpen aen Dyseren waghe. By my Jan van Doesborch. Int jaer ons Heeren dusent vijfhondert ende vier.
Manuscrits
Éditions anciennes
 1. Die historie van Buevijne van Austoen ut Engelandt gheboren, vol wonderlijke aventueren, vol strijen, vol amoruesheyt ende vol van verraderijen
  Antwerpen, Jan van D[o]esborch, 1504
  ARLIMA: EA4635   USTC: 403633 436691
 2. Die historie van Buevijne van Austoen ut Engelandt gheboren, vol wonderlijke aventueren, vol strijen, vol amoreusheden ende vol verraderijen
  Antwerpen, Adriaen van Berghen, 1511
  ARLIMA: EA4636   USTC: 436832
 3. Ein schoone historie van Bueniin, des Graven sone van Austoen
  [Antwerpen], Hans van Liesvelt, 1552
  ARLIMA: EA4637   USTC: 441158
 4. Een schoone historie van Bueuijn: des Graven sone van Austoen: Wt Enghelant gheboren ende daernae Coninck van Enghelandt ghecroont wert
  Thantwerpen, Jan van Ghelen, 1563
  ARLIMA: EA4638   USTC: 1532131
Éditions modernes
 • Die historie van Buevijn van Austoen (Jan van Doesborch, Antwerpen 1504). Met een inleiding en annotaties uitgegeven door Piet Franssen en Rob Resoort, Gent, De Fonteine (Studies en tekstuitgaven, 1), 2023, 272 p.
Traductions modernes
Études
 • Boje, Christian, Über den altfranzösischen Roman Roman von Beuve de Hamtone, Halle a. S., Niemeyer (Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, 19), 1909, vii + 145 p. (ici p. 9-10) [HT] [IA]
  Édition antérieure:
  • Boje, Christian, Die Überlieferung des altfranzösischen Romans von Beuve de Hamtone, Halle a. S., Karras, 1908, [iii] + 26 p. [GB] [IA]
Répertoires bibliographiques
Permalien: https://arlima.net/no/12131


Voir aussi:
> Wikidata: Q121329719
Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Piet Franssen et Laurent Brun
Dernière mise à jour: 24 février 2024

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter