logo arlima

De historie van Galien Rethore

Bibliographie

Titre:die seer schoone wonderlijke historie van den aldervromsten campioen Galyen Rethore (éd. Vorsterman); De historie van Galien Rethore (éd. Kuiper)
Date:Premier quart du XVIe siècle
Langue:Néerlandais
Genre: 
Forme:Prose
Contenu:Traduction l'édition par Antoine Vérard (1500) de Galien le restoré.
Incipit:Hier beghint die seer schoone wonderlijke historie van den aldervromsten campioen Galyen Rethore, met oock die aldermeeste bloetstortinghe der Kerstenen ende der heydenen, geschiet op den Ronchevale doer die verradereie vanden alder val[s]chsten verrader Gouweloen.
Den ghebenediden Coninck der gloryen ter eeren, die ons allen met Sijn preciose dierbair heylich bloet ainder galgen des cruycen ghekocht heeft ende verlost uuten handen des Viants, wyl ick u vertellen een seer scoone historie van den vromen Galien Rethore…
Explicit:Als die van Constantinoblen sijn comste vernamen, quamen si hem teghen met procescien, draghende vele reliquien ende heylighe lichamen, met groote triomphelijcke blischap van borghers ende inghesetene der stadt van Constantinobelen. Noyt minsche [la fin manque]
Manuscrits
Éditions anciennes
  1. Hier beghint die seer schoone wonderlijke historie van den aldervromsten campioen Galyen Rethore, met oock die aldermeeste bloetstortinghe der Kerstenen ende der heydenen, geschiet op den Ronchevale doer die verradereie vanden alder val[s]chsten verrader Gouweloen.
    Antwerpen, Willem Vorsterman, [vers 1520-1525]
    ARLIMA: EA3361
Éditions modernes
  • De historie van Galien Rethore zoals gedrukt door Willem Vorsterman te Antwerpen, circa 1520-1525. Kritische, synoptische editie samen met Le romant de Galyen Rhetore [...], zoals gedrukt door Anthoine Verard te Parijs, 1500, bezorgd door Willem Kuiper, Amsterdam, Leerstoelgroep Historische Nederlandse Letterkunde UvA (Bibliotheek van Middelnederlandse Letterkunde), 2018, 337 p. [neerlandistiek.nl]
Traductions modernes
Études
  • Bruijn, Elisabeth de, « Galien Rethore herontdekt », Madoc, 31, 2017, p. 75–82.
Répertoires bibliographiques
Permalien: https://arlima.net/no/8187


Voir aussi:
> ——
Creative Commons License
Cette page est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Willem Kuiper
Dernière mise à jour: 19 mai 2022

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter/X