logo arlima

Joanot Martorell

Biographie

Né à Gandía vers 1413-1415 — Mort à València en 1468

Chevalier et écrivain valencien

Bibliographie

Recueils
 • Tirant lo Blanc i altres escrits de Joanot Martorell. A cura de Martí de Riquer, Barcelona, Ariel, 1979; 6e éd., 2000.
Généralités
 • Garcia-Oliver, F., « Joanot i Ausias », eHumanista/IVITRA, 4, 2013, p. 201-219.
 • Torró Torrent, J., « Només hi ha un Joan Martorell documentat amb el nom de Joanot. (Resposta i correcció a Agustín Rubio Vela amb unes notes sobre Manuel de Rajadell) », Tirant. Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries, 15, 2012, p. 19-32.
 1. Flor de cavalleria

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Traductions:Tirante el Blanco (espagnol)
  Manuscrits
  Éditions modernes
  • Tirant lo Blanc i altres escrits de Joanot Martorell. A cura de Martí de Riquer, Barcelona, Ariel, 1979; 6e éd., 2000.
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
 2. Tirant lo Blanc

  Auteur:Co-attribué par le passé à Martí Joan de Galba, le roman est aujourd'hui considéré comme l'œuvre d'un seul auteur, Joanot Martorell.
  Titre:Tirant lo Blanc; Tirant lo Blanch; Tirant le Blanc
  Date:1465
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme:Prose
  Contenu:Roman de chevalerie dont la première partie consiste en une version du récit de Gui de Warwick.
  Incipit: 
  Explicit: 
  Traductions:Tirante el Blanco (espagnol)
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  1. Libre appellat Tirant lo Blanch
   Valencia, Nicolaus Spindeler [pour Johannes Rix], 20 novembre 1490
   ARLIMA: EA3201   GW: M47105   ISTC: it00380000   USTC: 344897
   Exemplaires en ligne: [GB] [IA] [Barcelona] [València]
  2. Libre appellat Tirant lo Blanch
   Barcelona, Diego de Gumiel et Pere Miquel, 16 septembre 1497
   ARLIMA: EA3202   GW: M47103   ISTC: it00381000   USTC: 344898 352676
   Exemplaire en ligne: [Barcelona: ex. 1, ex. 2]
  Éditions modernes
  • Libre del valeros e strenu caualler Tirant lo Blanch scrites les tres parts per lo magnifich e virtuos caualler Mossen Johanot Martorell e a la mort sua acabada la quarta, a pregaries de la senyora Dona Isabel de Loriç, per Mossen Marti Johan de Galba. Estampat novament per Marian Aguilo y Fuster [et Angel Aguiló], Barcelona, Verdaguer (Biblioteca catalana, [7]), 1873-1905, 2 t. [GB: t. 1, t. 2] [IA: t. 1, t. 2]
   Édition antérieure:
   • Recull de eximplis e miracles, gestes e faules e altres ligendes ordenades per A-B-C tretes de un manuscrit en pergamt del començament del segle XV, ara per primera volta estampades baix la direccio d'en Marian Aguilo y Fuster, Barcelona, Verdaguer (Biblioteca catalana), 1881, 2 t. [GB: t. 1, t. 2] [IA: t. 1, t. 2]
    Compte rendu: Alfred Morel-Fatio, dans Romania, 10, 1881, p. 277-281. [Gallica] [GB: ex. 1, ex. 2] [HT] [IA: ex. 1, ex. 2]
  • Tirant lo Blanc. Reproduced in facsimile from the edition of 1490, [New York], The De Vinne Press, 1904, 2 p. + [776] p. [HT] [IA]
  • Joanot Martorell, Martí Joan de Galba, Tirant lo Blanc, éd. Martí de Riquer, Barcelona, Selecta (Biblioteca Perenne), 1947.
  • Tirant lo Blanc i altres escrits de Joanot Martorell. A cura de Martí de Riquer, Barcelona, Ariel, 1979; 6e éd., 2000.
  • Guillem de Varoich. A cura d'Alicia Palazón, València, L'Oronella, 1998.
  • Novelas caballerescas del siglo XV introducción, edición y notas de Antón M. Espadaler, Madrid, Espasa (Biblioteca de literatura universal), 2003, lxvii + 1617 p.
  • J. Martorell (Martí Joan de Galba), Tirant lo Blanch. Text original (València, 1490), ed. A. G. Hauf, València, 2004.
  • Joanot Martorell, Martí Joan de Galba, Tirant lo Blanch, edició coordinada per Albert Hauf; text original, València, 1490, edició i notes: Albert Hauf; Tirante el Blanco, traducció castellana, Valladolid, 1511; edició i notes: Vicent Escartí; concordances lematitzades, índexs i revisió global del text: Anna Isabel Peirats, València, Tirant lo Blanch, 2005, 2 t., 1658, 1066 p. + 1 CD-ROM.
  Traductions modernes
  • en espagnol:
   • Libros de caballerías españoles: El Caballero Cifar, Amadis de Gaula, Tirante el Blanco. Estudio preliminar, selección y notas por Felicidad Buendía, Madrid, Aguilar, 1954, 1762 p. — 2a edición, 1960.
  • en français:
   • Joanot Martorell, Tirant le Blanc, trad. du catalan par Jean-Marie Barberà; préface de Mario Vargas Llosa, Toulouse, Anacharsis, 2003, 987 p. — Réimpr.: 2008.
  • en italien:
   • Joanot Martorell, Tirante il Bianco, a cura di Paolo Cherchi, Torino, Einaudi (I millenni), 2013, civ + 1094 p. + [16] pl.
  Études
  • Alemany, Rafael, « La mort de Tirant: el triomf d'Hipòlit o la crisi del món cavalleresc vista per un cavaller en crisi », La cultura catalane tra l'umanesimo e il barocco. Atti del V Convegno dell'Associazione italiana di studi catalani. Venezia 24-27 marzo 1992, éd. C. Romero et R. Arquès, Padova, Programma, 1994, p. 13-26.
  • Alemany, Rafael, « Al voltant dels episodis africans del Tirant lo Blanc i del Curial e Güelfa », Actes del Col·loqui Internacional Tirant lo Blanc. Estudis crítics sobre Tirant lo Blanc i el seu context, éd. Jean Marie Barberà, Barcelona, Centre Aixois de Recherches Hispaniques, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana et Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba 182), 1997, p. 219–228.
  • Alemany, Rafael, « La diversitat polifònica del discurs amorós en el Tirant lo Blanc », Estudi general, 22, 2002, p. 393-408.
  • Alemany, Rafael, « L'episodi tirantià d'Artús és necessàriament un entremès? », Actas del IX Congreso internacional de la Asociación hispánica de literatura medieval, éd. Carmen Parrilla, A Coruña, Editorial Toxosoutos et Universidade da Coruña, 2005, p. 251-265.
  • Alemany, Rafael, « Els amors dels parents de Tirant amb les parentes de Carmesina », Tirant. Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries, 11, 2008, p. 5-18.
  • Avalle-Arce, Juan Bautista, « Para las fuentes de Tirant lo Blanc », Temas hispánicos medievales, Madrid, Gredos, 1974, p. 233-261.
  • Badia, Lola, « De La faula al Tirant to Blanc, passant, sobretot, pel Llibre de Fortuna e Prudència », Quaderns Crema. Deu Anys. Miscel·lània, Barcelona, 1989, p. 17-57.
  • Badia, Lola, « El Tirant en la tardor medieval », Actes del Symposion Tirant lo Blanc, Barcelona, Quaderns Crema (Assaig, 14), 1993, p. 35-99.
  • Baile López, Eduard, « Aproximació al vocabulari eroticoamorós del Tirant lo Blanch », Interlingüística, 19, 2009, p. 416-427.
  • Bellveser, Ricard, Amor i erotisme al "Tirant", València, Bromera, 2010.
  • Beltrán, Rafael, « Eliseu (Tirant lo Blanc) a l'espill de Lucrècia (La Celestina): retrat de la donzella com a còmplice fidel de l'amor secret », Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de llengua i literatura, éd. Antoni Ferrando et Albert G. Hauf, Montserrat, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 78, 82, 94, 97, 113, 119, 130, 143), 1989-1994, t. 1, p. 95-124.
  • Beltrán, Rafael, « Las "bodas sordas" en Tirant lo Blanc y la Celestina », Revista de filología española, 70, 1990, p. 91-117.
  • Beltrán, Rafael, « Simiente de cizaña: sobre la relación entre el episodio de la Viuda Reposada (Tirant lo Blanch) y el canto V del Orlando furioso », Tirant. Butlletí informatiu i bibliogràfic, 4, 2001.
  • Beltrán, Rafael, « Tirant lo Blanc, novela realista y documental », Tirant: Butlletí informatiu i bibliogràfic, 9, 2006.
  • Beltrán, Rafael, Tirant lo Blanc, Madrid, Síntesis, 2006.
  • Beltrán, Rafael, « De Guerrin Meschino a Tirant lo Blanc. El simbolismo de la Sibila narrativa y teatral », More about Tirant lo Blanc: From the Sources to the Tradition, éd. Anna Maria Babbi et Vicent Josep Escartí, Amsterdam, Benjamins, 2015, p. 87-100.
  • Brummer, Rudolf, « Die Episode vom König Artus im Tirant lo Blanc », Estudis de literatura catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, Estudis romànics, 10, 1962-1967, p. 283-290.
  • Butinyà i Jiménez, Júlia, « Una nova font del Tirant lo Blanc », Revista de filología romànica, 7, 1990, p. 191-196.
  • Cacho Blecua, Juan Manuel, « El beso en el Tirant lo Blanc », Homenaje al prof. José Fradejas Lebrero, éd. A. Lorente, J. Romera et A. M. Freire, Madrid, UNED, 1993, p. 39-58.
  • Cacho Blecua, Juan Manuel, « El amor en el Tirant lo Blanc: Hipòlit y la Emperadriu », Actes del Symposion Tirant lo Blanc, Barcelona, Quaderns Crema, 1993, p. 133-169.
  • Castells, Ricardo, « "Cosas de que todos los demás libros de este género carecen": tácticas militares y guerra asimétrica en el episodio de Guillem de Vàroic en el Tirant lo blanc », Tirant, 13, 2010, p. 15-26. [www]
  • Cátedra, Pedro M., « Los Doze trabajos de Hércules en el Tirant (Lecturas de la obra de Villena en Castilla y Aragón) », Actes del symposion Tirant lo Blanc, Barcelona, Quaderns Crema, 1993, p. 171-205.
  • Cherchi, Paolo, « "Acursar les faldes": postilla al Tirant Lo Blanch, cap. XIV », Studj romanzi, n. s., 12, 2016.
  • Cingolani, Stefano Maria, « Clàssics i pseudo-clàssics al Tirant lo Blanc. Reflexions a partir d'unes fonts de Joanot Martorell », Boletín de la Real Academia de las buenas letras de Barcelona, 45, 1995-1996, p. 361-388.
  • Colón, Germà, « Quina llengua parlava Plaerdemavida en el Tirant », Estudis de filologia catalana i romànica, València, Institut de filologia valenciana; Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guamer, 36), 1997, p. 3-11.
  • Colón, Germà, M. P. Perea et H. Ueda, « Lingüística quantitativa: Curial vs. Tirant. Una mateixa procedència geogràfica? », Vox romanica, 71, 2012, p. 1-29.
  • Courcelles, Dominique de, « Le roman de Tirant lo Blanc et le Voeu du faisan: le pouvoir de la parole entre politique et littérature », Le Banquet du Faisan, 1454: l'Occident face au défi de l'Empire ottoman, éd. Marie-Thérèse Caron et Denis Clauzel, Arras, Artois Presses Université, 1997, p. 173-186.
  • Courcelles, Dominique de, « Le roman de Tirant lo Blanc (1460-1490): à l'épreuve de l'histoire bourguignonne du XVe siècle », L'ordre de la Toison d'or, de Philippe le Bon à Philippe le Beau (1430-1505). Idéal ou reflet d'une société?, éd. Pierre Cockshaw et Christiane Van den Bergen-Pantens, Turnhout, Brepols, 1996, p. 151-157.
  • Courcelles, Dominique de, « Voeu chevaleresque et voeu de croisade dans le roman de Tirant lo Blanc (1460-1490) », Les cahiers du Centre de recherches historiques, 16, 1996.
  • Dareys, Vincent, Dire et représenter le vrai dans les chroniques et les romans chevaleresques catalans. Comparaison des chroniques de Bernat Desclot et Ramon Muntaner et des romans "Tirant lo Blanc" et "Curial e Güelfa", thèse de doctorat, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, 2012, 330 p. [archives-ouvertes.fr]
  • Espadaler, Anton M., « Piezas para construir Tirant », Estudios sobre el Tirant lo Blanc, éd. Juan Paredes, Enrique Nogueras et Lourdes Sánchez, Granada, Universidad de Granada, 1995, p. 111-149.
  • Estruch, Lurdes, « L'episodi artúric del Tirant: mise en abyme argumental o senzillament estructural », Boletín de la Real Academia de buenas letras de Barcelona, 49, 2004, p. 171-188.
  • Furió, A., « "Car la retòrica més se pertany a notaris que a cavallers". Escriptura, orgull de classe i autoria del Tirant », eHumanista/IVITRA, 4, 2013, p. 150-164.
  • Fuster, Joan, « Consideracions sobre el Tirant », Obres completes, VII: Llengua, literatura, historia, Barcelona, Edicions 62, 1994, p. 256-277.
  • Guia, J., De Martorell a Corella, descobrint l'autor del "Tirant lo Blanc", Barcelona, 1996.
  • Hauf i Valls, Albert, « Artur a Constantinuble. Entorn a un curiós episodi del Tirant lo Blanc », L'Aiguadolç, 12-13, 1990, p. 13-31.
  • Hauf, Albert, « Tirant lo Blanc: algunes qüestions que planteja la connexió corelliana », Actes del Novè Col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes, éd. Rafael Alemany et al., Alacant-Elx, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993, t. 2, p. 69-116.
  • Hauf, Albert, « Tres cartes d'amor: contribució a l'estudi del gènere epistolar en Tirant lo Blanc », Actes del Symposion Tirant lo Blanc, Barcelona, Quaderns Crema, 1993, p. 379-409.
  • Homar, Roser, « Els triangles amorosos i l'amor cast. Alguns paral·lelismes entre la novel·la grega antiga i Tirant lo Blanc », Tirant, 21, 2018, p. 301-317. [www]
  • Labrado, Victor, Tirant, l'heroi fràgil, Catarroja, Afers, 2014.
  • Malm, Ulf, « The rhetoric of desire in Ovid's Amores 1.5 and some medieval texts from the Carmina Burana to Tirant lo Blanc », Pangs of Love and Longing: Configurations of Desire in Premodern Literature, éd. Anders Cullhed, Carin Franzén, Anders Hallengren et Mats Malm, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2013, p. 216-234.
  • Manzanaro i Blasco, Josep Miquel, Fortuna en el "Tirant lo Blanch" i en el "Curial i Güelfa", Alacant, Universitat d'Alacant, 1998, 164 p.
  • Marinesco, Constantin, « Du nouveau sur Tirant lo Blanc », Estudis romanics, 4, 1953-1954, p. 137-204.
  • Martines, Vicent, « Tirant lo Blanch plurilingüe. De la traducció com a eina per estudiar millor els originals i escampar-ne el coneixement », Tirant lo Blanch poliglota (1511-2011). Cinc-cents anys de traduccions i estudis, Gandia, Marfil, 2011, p. 5-13.
  • Martínez Romero, Tomàs, « Funus triumph simillimum? Consideracions al voltant de la mort i del dol per Tirant lo Blanc », Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura. Cultura i humanisme en les lletres hispàniques (s. XV-XVI), 74:1, 1998, p. 23-48.
  • Mérida, Rafael M., « La desaparición de Morgana: de Tirant lo Blanch (1490) y Amadís de Gaula (1508) a Tyrant le Blanch (1737) », Boletín de la Real Academia de buenas letras de Barcelona, 4, 1998, p. 135-156.
  • Miralles, Carles, « … Mas no les obres. Remarques sobre la narració i la concepció de l'amor en el Tirant lo Blanch », Estudis oferts a R. Aramon i Serra II, Estudis universitaris catalans, 24, 1980, p. 395-413.
  • Miralles, Carles, « Raons de Mirra en boca d'Esperança: sobre un altre plagi de Roís de Corella en el Tirant lo Blanc », Boletín de la Real Academia de buenas letras de Barcelona, 37, 1978, p. 141-147. — Réimpr.: dans Eulàlia: estudis i notes de literatura catalana, Barcelona, Edicions del Mall, 1986, p. 51-60; et dans Aracne. Trasllats i ordits d’alguns textos del Quatre-cents, València, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Barcelona, PAM, 2012, p. 159-165.
  • Miralles, Carles, « Raons de Mirra en boca de Carmesina: encara un altre plagi de Roís de Corella en el Tirant lo Blanc », Estudis de llengua i literatura catalanes, vol. 23 [= Miscel·lània Jordi Carbonell, vol. 2), Barcelona, PAM, 1991, p. 5-16. — Réimpr. dans Aracne. Trasllats i ordits d'alguns textos del Quatre-cents, València, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Barcelona, PAM, 2012, p. 167-176.
  • Miralles, Carles, « Corella i el Tirant: qüestions d'intertextualitat », Caplletra, 24, 1998, p. 67-79. — Réimpr. dans Aracne. Trasllats i ordits d'alguns textos del Quatre-cents, València, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Barcelona, PAM, 2012, p. 177-193.
  • Oleza Simó, Joan, « Tirant lo Blanch y la ansiedad de ficción del caballero Martorell », Historias y ficciones: coloquio sobre la literatura del siglo XV, éd. R. Beltrán, José L. Canet et J. Ll. Sirera, València, Universitat de València, 1992, p. 323-335.
  • Perujo Melgar, Joan M., La coherència estructural del "Tirant lo Blanc", Alicante, Institut de cultura Juan Gil-Albert, 1995.
  • Perujo, Joan M., « De Troia a Constantinoble: Aquil·les i Tirant en l'amor i en la guerra », Caplletra, 23, 1997, p. 41-56.
  • Perujo, Joan M., « L'eriçò i l'exemplum de la vinya narrat per Hipòlit en el Tirant lo Blanch, Actes del Col·loqui internacional "Tirant lo Blanc", l'albor de la novel·la moderna. Ais de Provença, 21-22 d'octubre de 1994. Estudis crítics sobre «Tirant lo Blanc» i el seu context, éd. J. M. Barberà, Barcelona, 1997, p. 123-134.
  • Piera, Montserrat, « "Lletres de batalla" de mujeres en Tirant lo Blanch y Curial e Güelfa: la verbalización del discurso femenino dentro del código caballeresco », La Corónica, 27:1, 1998, p. 35-52.
  • Piera, Montserrat, « Tirant lo Blanc: rehistoricizing the other Reconquista », "Tirant lo Blanc": New Approaches, éd. Arthur Terry, London, Tamesis, 1999, p. 45-58.
  • Piera, Montserrat, « Performing knighthood: the hero Tirant lo Blanc in drag », Men and Masculinities, 15:4, 2012, p. 346-366.
  • Piera, Montserrat, « Amorous melancholy and black bile in Tirant lo Blanch », eHumanista, 53, 2022, p. 1-21. [www]
  • Pujol, Josep, « El desenllaç tràgic del Tirant lo blanc, les Troianes de Sèneca i les idees de la tragèdia al segle XV », Boletín de la Real Academia de las buenas letras de Barcelona, 45, 1995-1996, p. 29-66.
  • Pujol, Josep, La memòria literària de Joanot Martorell: models i escriptura en el "Tirant lo Blanc", Barcelona, Curial Edicions Catalanes; Barcelona, PAM, 2002.
  • Pujol, Josep, « Tirant lo Blanc », Història de la literatura catalana. Volum III. Literatura medieval (III). Segle XV, éd. Lola Badia, Barcelona, 2015, p. 107-161.
  • Renedo, Xavier, « Turpia feminarum incesta lascivarum (El joc teatral en el capítol 283 del Tirant lo Blanc) », Actes del VIIè Col·loqui de la Société internationale pour l'étude du théâtre médiéval, éd. Francesc Massip, Barcelona, Institut del Teatre, 1996, p. 209-216.
  • Renedo Puig, Xavier, « Uva, ciliegie, nòccioli e "qualità femminili": da un exemplum di Bernardino da Siena alla comparació de la vinya del Tirant lo Blanc », Aevum, 93:3, 2019, p. 629-667. DOI: 10.26350/000193_000053
  • Renedo Puig, Xavier, « La ficció teatral del rei Artús (Tirant lo Blanc, 189-201) », Romance Philology, 74, 2020, p. 37-92. DOI: 10.1484/j.rph.5.119969
  • Riquer, Martí de, Aproximació al Tirant lo Blanc, Barcelona, Quaderns Crema, 1990.
  • Riquer, Martí de, Tirant lo Blanc, novela de historia y de ficción, Barcelona, Sirmio, 1992.
  • Rossich, A., « La narrativa catalana entre el Tirant i L'orfaneta de Menargues », Del Cinccents al Setcents. Tres-cents anys de literatura catalana, éd. E. Miralles, Bellcaire d'Empordà, Edicions Vitel·la, 2010, p. 159-177.
  • Rubio Vela, A., Joanot Martorell y el condado de Denia. Una clave en el "Tirant", València, Agustín Rubio Vela, 2010.
  • Rubio Vela, A., « Sobre Joan Martorell, señor de Beniarbeig, y otros casos de homonimia en el siglo XV valenciano. Notas de archivo y observaciones metodológicas », Scripta, 5, 2015, p. 52-92.
  • Sabaté, Glòria, et Lourdes Soriano, « Martorell i la taula rodona: la matèria de Bretanya al Tirant lo Blanch », Actas del VII Congreso de la Asociación hispánica de literatura medieval (Santander 22–26 de septiembre de 1999), éd. M. Freixas et S. Iriso, Santander, Consejería de Cultura del gobierno de Cantabria, 2000, p. 1575-1585.
  • Sales-Dasi, Emilio J., et Juan Noyes, « Morgana y Artús en Constantinopla (un episodio del Tirant lo Blanc) », Actas del II Congreso internacional de la Asociación hispánica de literatura medieval (Segovia, del 5 al 19 de octubre de 1987), éd. J. M. Lucía Megías, Paloma Gracia et Carmen Martín Daza, Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 1992, p. 815-826.
  • Simó, Meritxell, « Sexualidad y contacto entre culturas en la literatura medieval: del motivo de la bella sarracena al erotismo oriental del Tirant lo Blanch », Escrituras de la sexualidad, éd. J. Masó, Barcelona, Icaria, 2008, p. 63-102.
  • Soler, A., « Sobre el lloc on Joanot Martorell escrigué el Tirant lo Blanc (1460-64): Barcelona, Dénia o València », eHumanista, 22, 2012, p. 598-622.
  • Terry, Arthur, Tirant lo Blanc: New Approaches, London, Tamesis, 1999.
  • Toldrà, Maria, « Un lector del Tirant lo Blanc i Il Guerrin Meschino a la Barcelona de 1508 », Tirant, 16, 2013, p. 369-371. [www]
  • Torró, Jaume, « Els darrers anys de Joanot Martorell o en defensa del Tirant, la novel·la cavalleresca i la cort », La novel·la de Joanot Martorell i l'Europa del segle XV, éd. Ricard Bellveser, València, Institició Alfons el Magnànim, 2011, p. 573-594.
  • Vargas Llosa, Mario, Lletra de batalla per Tirant lo Blanc, Barcelona, Ediciones 62, 1969.
  • Victorin, Patricia, « Remarques sur le motif de la mise en cage dans le roman arthurien tardif en Europe (Tirant le Blanc, le Conte du Papegau, la Tavola Ritonda) », Réalités, images, écritures de la prison au Moyen Âge, éd. Jean-Marie Fritz, Silvère Menegaldo et Galice Pascault, Dijon, Éditions universitaires de Dijon (Écritures), 2012, p. 59-75.
   Compte rendu du recueil: Roberta Capelli, dans Revue critique de philologie romane, 16, 2015, p. 187-193.
  • Wittlin, Curt, « Especulacions psicoanalítiques sobre la sexualitat en el Tirant lo Blanch », Llengua i literatura, 1, 1986, p. 31-49.
 3. Poésies

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme:Vers
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions modernes
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
Répertoires bibliographiques
 • Beltran, Rafael, et Josep Izquierdo, Bibliografia del "Tirant Lo Blanc. [www]
  Bibliographie qui s'arrête aux publications de 1995.
 • Bibliografia d'estudis sobre el Tirant lo Blanc. [www]
  Bibliographie qui s'arrête aux publications de 2009.
 • Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. [www]
  Bibliographie qui s'arrête aux publications de 1995.
 • Repertorio informatizzato dell'antica letteratura catalana, Napoli, Università di Napoli Federico II. [www]
Permalien: https://arlima.net/no/5528


Voir aussi:
> Wikidata: Q363836
Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Laurent Brun
Compléments: Xavier Renedo
Dernière mise à jour: 31 décembre 2023

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter/X