Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
logo arlima

Joanot Martorell

Biographie

Né à Gandía vers 1413-1415 — Mort à València en 1468

Chevalier et écrivain valencien

Bibliographie

Généralités
 • Garcia-Oliver, F., « Joanot i Ausias », eHumanista/IVITRA, 4, 2013, p. 201-219.
 • Torró Torrent, J., « Només hi ha un Joan Martorell documentat amb el nom de Joanot. (Resposta i correcció a Agustín Rubio Vela amb unes notes sobre Manuel de Rajadell) », Tirant. Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries, 15, 2012, p. 19-32.
 1. Flor de cavalleria

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Traductions:Tirante el Blanco (espagnol)
  Manuscrits
  Éditions modernes
  • Tirant lo Blanc i altres escrits de Joanot Martorell. A cura de Martí de Riquer, Barcelona, Ariel, 1979; 6e éd., 2000.
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
 2. Tirant lo Blanc

  Titre:Tirant lo Blanc; Tirant lo Blanch; Tirant le Blanc
  Date:1465
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme:Prose
  Contenu:Roman de chevalerie dont la première partie consiste en une version du récit de Gui de Warwick.
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  1. Libre appellat Tirant lo Blanch
   Valencia, Nicolaus Spindeler [pour Johannes Rix], 20 novembre 1490
   ARLIMA: EA3201   GW: M47105   ISTC: it00380000   USTC: 344897
   Exemplaires en ligne: [GB] [IA] [Barcelona] [València]
  2. Libre appellat Tirant lo Blanch
   Barcelona, Diego de Gumiel et Pere Miquel, 16 septembre 1497
   ARLIMA: EA3202   GW: M47103   ISTC: it00381000   USTC: 344898 352676
   Exemplaire en ligne: [Barcelona: ex. 1, ex. 2]
  Éditions modernes
  • Libre del valeros e strenu caualler Tirant lo Blanch scrites les tres parts per lo magnifich e virtuos caualler Mossen Johanot Martorell e a la mort sua acabada la quarta, a pregaries de la senyora Dona Isabel de Loriç, per Mossen Marti Johan de Galba. Estampat novament per Marian Aguilo y Fuster [et Angel Aguiló], Barcelona, Verdaguer (Biblioteca catalana, [7]), 1873-1905, 2 t. [GB: t. 1, t. 2] [IA: t. 1, t. 2]
   Édition antérieure:
   • Recull de eximplis e miracles, gestes e faules e altres ligendes ordenades per A-B-C tretes de un manuscrit en pergamt del començament del segle XV, ara per primera volta estampades baix la direccio d'en Marian Aguilo y Fuster, Barcelona, Verdaguer (Biblioteca catalana), 1881, 2 t. [GB: t. 1, t. 2]
    Compte rendu: Alfred Morel-Fatio, dans Romania, 10, 1881, p. 277-281. [GB: ex. 1, ex. 2] [Gallica] [IA: ex. 1, ex. 2] [HT]
  • Tirant lo Blanc. Reproduced in facsimile from the edition of 1490, [New York], The De Vinne Press, 1904, 2 p. + [776] p. [HT] [IA]
  • Tirant lo Blanc i altres escrits de Joanot Martorell. A cura de Martí de Riquer, Barcelona, Ariel, 1979; 6e éd., 2000.
  • Guillem de Varoich. A cura d'Alicia Palazón, València, L'Oronella, 1998.
  • Novelas caballerescas del siglo XV introducción, edición y notas de Antón M. Espadaler, Madrid, Espasa (Biblioteca de literatura universal), 2003, lxvii + 1617 p.
  Traductions modernes
  • en espagnol:
   • Libros de caballerías españoles: El Caballero Cifar, Amadis de Gaula, Tirante el Blanco. Estudio preliminar, selección y notas por Felicidad Buendía, Madrid, Aguilar, 1954, 1762 p. — 2a edición, 1960.
  • en français:
   • Joanot Martorell, Tirant le Blanc, trad. du catalan par Jean-Marie Barberà; préface de Mario Vargas Llosa, Toulouse, Anacharsis, 2003, 987 p. — Réimpr.: 2008.
  Études
  • Alemany, Rafael, « Al voltant dels episodis africans del Tirant lo Blanc i del Curial e Güelfa », Actes del Col·loqui Internacional Tirant lo Blanc. Estudis crítics sobre Tirant lo Blanc i el seu context, éd. Jean Marie Barberà, Barcelona, Centre Aixois de Recherches Hispaniques, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana et Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba 182), 1997, p. 219–228.
  • Alemany, Rafael, « La diversitat polifònica del discurs amorós en el Tirant lo Blanc », Estudi general, 22, 2002, p. 393-408.
  • Avalle-Arce, Juan Bautista, « Para las fuentes de Tirant lo Blanc », Temas hispánicos medievales, Madrid, Gredos, 1974, p. 233-261.
  • Badia, Lola, « De La faula al Tirant to Blanc, passant, sobretot, pel Llibre de Fortuna e Prudència », Quaderns Crema. Deu Anys. Miscel·lània, Barcelona, 1989, p. 17-57.
  • Badia, Lola, « El Tirant en la tardor medieval », Actes del Symposion Tirant lo Blanc, Barcelona, Quaderns Crema (Assaig, 14), 1993, p. 35-99.
  • Beltrán, Rafael, « Las "bodas sordas" en Tirant lo Blanc y la Celestina », Revista de filología española, 70, 1990, p. 91-117.
  • Butinyà i Jiménez, Júlia, « Una nova font del Tirant lo Blanc », Revista de filología romànica, 7, 1990, p. 191-196.
  • Cacho Blecua, Juan Manuel, « El beso en el Tirant lo Blanc », Homenaje al prof. José Fradejas Lebrero, éd. A. Lorente, J. Romera et A. M. Freire, Madrid, UNED, 1993, p. 39-58.
  • Cacho Blecua, Juan Manuel, « El amor en el Tirant lo Blanc: Hipòlit y la Emperadriu », Actes del Symposion Tirant lo Blanc, Barcelona, Quaderns Crema, 1993, p. 133-169.
  • Castells, Ricardo, « "Cosas de que todos los demás libros de este género carecen": tácticas militares y guerra asimétrica en el episodio de Guillem de Vàroic en el Tirant lo blanc », Tirant, 13, 2010, p. 15-26. [www]
  • Cherchi, Paolo, « "Acursar les faldes": postilla al Tirant Lo Blanch, cap. XIV », Studj romanzi, n. s., 12, 2016.
  • Cingolani, Stefano Maria, « Clàssics i pseudo-clàssics al Tirant lo Blanc. Reflexions a partir d'unes fonts de Joanot Martorell », Boletín de la Real Academia de las buenas letras de Barcelona, 45, 1995-1996, p. 361-388.
  • Colón, G., M. P. Perea et H. Ueda, « Lingüística quantitativa: Curial vs. Tirant. Una mateixa procedència geogràfica? », Vox romanica, 71, 2012, p. 1-29.
  • Dareys, Vincent, Dire et représenter le vrai dans les chroniques et les romans chevaleresques catalans. Comparaison des chroniques de Bernat Desclot et Ramon Muntaner et des romans "Tirant lo Blanc" et "Curial e Güelfa", thèse de doctorat, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, 2012, 330 p. [archives-ouvertes.fr]
  • Espadaler, Anton M., « Piezas para construir Tirant », Estudios sobre el Tirant lo Blanc, éd. Juan Paredes, Enrique Nogueras et Lourdes Sánchez, Granada, Universidad de Granada, 1995, p. 111-149.
  • Furió, A., « "Car la retòrica més se pertany a notaris que a cavallers". Escriptura, orgull de classe i autoria del Tirant », eHumanista/IVITRA, 4, 2013, p. 150-164.
  • Hauf i Valls, Albert, « Artur a Constantinuble. Entorn a un curiós episodi del Tirant lo Blanc », L'Aiguadolç, 12-13, 1990, p. 13-31.
  • Hauf, Albert, « Tirant lo Blanc: algunes qüestions que planteja la connexió corelliana », Actes del Novè Col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes, éd. Rafael Alemany et al., Alacant-Elx, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993, t. 2, p. 69-116.
  • Hauf, Albert, « Tres cartes d'amor: contribució a l'estudi del gènere epistolar en Tirant lo Blanc », Actes del Symposion Tirant lo Blanc, Barcelona, Quaderns Crema, 1993, p. 379-409.
  • Homar, Roser, « Els triangles amorosos i l'amor cast. Alguns paral·lelismes entre la novel·la grega antiga i Tirant lo Blanc », Tirant, 21, 2018, p. 301-317. [www]
  • Malm, Ulf, « The rhetoric of desire in Ovid's Amores 1.5 and some medieval texts from the Carmina Burana to Tirant lo Blanc », Pangs of Love and Longing: Configurations of Desire in Premodern Literature, éd. Anders Cullhed, Carin Franzén, Anders Hallengren et Mats Malm, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2013, p. 216-234.
  • Manzanaro i Blasco, Josep Miquel, Fortuna en el "Tirant lo Blanch" i en el "Curial i Güelfa", Alacant, Universitat d'Alacant, 1998, 164 p.
  • Martines, Vicent, « Tirant lo Blanch plurilingüe. De la traducció com a eina per estudiar millor els originals i escampar-ne el coneixement », Tirant lo Blanch poliglota (1511-2011). Cinc-cents anys de traduccions i estudis, Gandia, Marfil, 2011, p. 5-13.
  • Miralles, Carles, « … Mas no les obres. Remarques sobre la narració i la concepció de l'amor en el Tirant lo Blanch », Estudis oferts a R. Aramon i Serra II, Estudis universitaris catalans, 24, 1980, p. 395-413.
  • Perujo, Joan M., « De Troia a Constantinoble: Aquil·les i Tirant en l'amor i en la guerra », Caplletra, 23, 1997, p. 41-56.
  • Piera, Montserrat, « "Lletres de batalla" de mujeres en Tirant lo Blanch y Curial e Güelfa: la verbalización del discurso femenino dentro del código caballeresco », La Corónica, 27:1, 1998, p. 35-52.
  • Pujol, Josep, « El desenllaç tràgic del Tirant lo blanc, les Troianes de Sèneca i les idees de la tragèdia al segle XV », Boletín de la Real Academia de las buenas letras de Barcelona, 45, 1995-1996, p. 29-66.
  • Pujol, P., La memòria literària de Joanot Martorell. Models i escriptura en el "Tirant lo Blanc", Barcelona, 2002.
  • Riquer, Martí, Aproximació al Tirant lo Blanc, Barcelona, Quaderns Crema, 1990.
  • Rubio Vela, A., Joanot Martorell y el condado de Denia. Una clave en el "Tirant", València, Agustín Rubio Vela, 2010.
  • Rubio Vela, A., « Sobre Joan Martorell, señor de Beniarbeig, y otros casos de homonimia en el siglo XV valenciano. Notas de archivo y observaciones metodológicas », Scripta, 5, 2015, p. 52-92.
  • Soler, A., « Sobre el lloc on Joanot Martorell escrigué el Tirant lo Blanc (1460-64): Barcelona, Dénia o València », eHumanista, 22, 2012, p. 598-622.
  • Torró, Jaume, « Els darrers anys de Joanot Martorell o en defensa del Tirant, la novel·la cavalleresca i la cort », La novel·la de Joanot Martorell i l'Europa del segle XV, éd. Ricard Bellveser, València, Institició Alfons el Magnànim, 2011, p. 573-594.
  • Victorin, Patricia, « Remarques sur le motif de la mise en cage dans le roman arthurien tardif en Europe (Tirant le Blanc, le Conte du Papegau, la Tavola Ritonda) », Réalités, images, écritures de la prison au Moyen Âge, éd. Jean-Marie Fritz, Silvère Menegaldo et Galice Pascault, Dijon, Éditions universitaires de Dijon (Écritures), 2012, p. 59-75.
  • Wittlin, Curt, « Especulacions psicoanalítiques sobre la sexualitat en el Tirant lo Blanch », Llengua i literatura, 1, 1986, p. 31-49.
 3. Poésies

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme:Vers
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions modernes
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
Répertoires bibliographiques
 • Beltran, Rafael, et Josep Izquierdo, Bibliografia del "Tirant Lo Blanc. [www]
  Bibliographie qui s'arrête aux publications de 1995.
 • Bibliografia d'estudis sobre el Tirant lo Blanc. [www]
  Bibliographie qui s'arrête aux publications de 2009.
 • Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. [www]
  Bibliographie qui s'arrête aux publications de 1995.
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 29 août 2020