logo arlima

Manuscrit

France / Paris / Bibliothèque nationale de France / Espagnol

Cote:154
Ancienne cote:Regius 7696


Gallica [154]

Contenu

 1. (f. 1ra-62va) La vida de sant Honorat, en prose catalane
  Incipit:En aguest temps com lo diable enic [sic] e coratios enemich dels homens…
  Explicit:… Açi feneix la vida els miracles de sent Honorat, placiali que en aquesta present vida ell vulla esser avocat per nosaltres, en tal manera que per les sues pregaries e per los seus sants merits puscham venir al gog de paradis. Amen.
 2. (f. 62vb-68vb) Lo fill del senescal d'Egipte
  Incipit:[V]ila es aquell qui fa a altre so que no uol que sia feyt a ell. Aquell qui sentremet de enganar altre, souen li esdeue que el mal que ell uol fer li ue desobre: axi com mal e dret reue, les bones obres nos menen en los sants cels, e los mals a perdicio e a pena…
  Explicit:… Yo no cuidaua morir yames, mas pus que a Deu ha plagut que açi ma fet venir, ab uos ensemps saluare ma anima e yames no tornare el mon; tant me plau em agrada la uostra vida, y que daltra cosa [la fin manque]

Description matérielle

Copiste:Inconnu
Lieu: 
Date:Fin du XVe siècle
Nombre de feuillets:68
Foliotation:1-68
Format:282 × 200 mm
Support:Papier
Mise en page:2 colonnes
Reliure: 
Décoration:Espaces ménagés pour des initiales non exécutées
Notes:4 feuillets manquent à la fin du ms.

Possesseurs

 • Cardinal Jules Mazarin (1602-1661), n° 550

Bibliographie

 • Morel-Fatio, A., « Fragment d'un conte catalan traduit du français », Romania, 5, 1876, p. 453-465. [GB] [HT] [IA: ex. 1, ex. 2] DOI: 10.3406/roma.1876.6783
 • Morel-Fatio, Alfred, Bibliothèque nationale. Département des manuscrits. Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais, Paris, Imprimerie nationale, 1892, [iv] + xxix + 423 p. [Gallica] [GB] [IA]
 • Novelari català dels segles XIV a XVIII, publicat en vista dels manuscrits y edicions primitives per R. Miquel y Planas, Barcelona, [s. n.] (Biblioteca catalana), 1908-1916, 3 t. (ici t. 1) [GB: t. 1, t. 2, t. 3] [IA: t. 1, t. 2, t. 3]
 • Novel·letes exemplars: La fiyla del rey d'Ungria, La filla del emperador Costantí, La comtessa fidel, Amich e Melis, Lo fill del senescal d'Egipte. A cura de R. Aramon i Serra, Barcelona, Barcino (Els nostres clàssics. Col·lecció A), 1934, 186 p.
 • Catalogue en ligne de la bibliothèque
Permalien: https://arlima.net/no/11764


Voir aussi:
> Biblissima: Q44215
Creative Commons License Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 18 novembre 2023

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook   instagram    Twitter