logo arlima

Manuscrit

Città del Vaticano / Biblioteca Apostolica Vaticana / Vaticani Latini

Cote:4806


BAV

Contenu

 1. (f. 1r) L'espill, par Jaume Roig
  Incipit: 
  Explicit: 

Description matérielle

Copiste:Inconnu
Lieu: 
Date: 
Nombre de feuillets: 
Foliotation: 
Format: × mm
Justification: 
Support: 
Reliure: 
Mise en page: 
Décoration: 
Notes: 

Possesseurs

Bibliographie

 • Spill o Libre de les dones per Mestre Jacme Roig. Edición critica con las variantes de todas las publicadas y las del MS. de la Vaticana, prólogo, estudios y comentarios por Roque Chabás, Barcelona, "L'Avenc"; Madrid, Murillo (Bibliotheca hispanica), 1905, xix + 448 p. [GB] [IA]
 • Jaume Roig, Llibre de les dones, o Spill, text, introducció, notes i glossari per Francesc Almela i Vives, Barcelona, Editorial Barcino (Els nostres clàssics, 21), 1928, 265 p.
 • Jaume Roig, Spill o Llibre de conseils..., poema satírich del segle XV. Edició crítica acompanyada d'una noticia, notes y un repertori per R. Miquel y Planas. [Seguit de: Semblança y Bibliografia de R. Miquel y Planas per J. Rodergas Calmell], Barcelona, Miquel-Rius (Biblioteca catalana), 1929-1951, 3 t., lvi + 548, 33 p.
 • Jaume Roig, Espill o Llibre de les dones, a cura de Marina Gustà; pròleg de Joaquim Bergés, Barcelona, Ed. 62 (Les millors obres de la literatura catalana, 3), 1978, 235 p.
 • Jaume Roig, Llibre de les dones o Spill. Text, introd., notes i gloss. per Francesc Almela i Vives, Barcelona, Editorial Barcino (Els nòstres clàssics, 21), 1980, 265 p.
 • Jaume Roig, Espill, edició i pròleg de Vicent Escrivà, València, Diputació provincial de València, Institució Alfons El Magnànim (Biblioteca d'autors valencians, 1), 1981, 284 p.
 • Jaume Roig, Espill o Llibres de les dones, a cura de Marina Gustà; pròleg de Joaquim Bergés, Barcelona, Ed. 62 (Les millors obres de la literatura catalana, 3), 1990, 236 p.
 • Carré, Antònia, « El manuscrit únic de l'Espill de Jaume Roig », Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 44, 1993-1994, p. 231-273.
 • Delgado-Librero, María Celeste, Jaume Roig's Spill: A Diplomatic Edition and an English Translation of Ms. Vat. Lat. 4806, Ph. D. dissertation,  University of Virginia, 2003. [PQ]
 • Jaume Roig, Espill, edició, traducció i comentaris d'Antònia Carré; pròleg de Lola Badia, Barcelona, Quaderns Crema (Sèrie Gran, 25), 2006, 891 p./li>
 • Jaume Roig, Spill, estudi, transcripció i notes a cura d'Anna Isabel Peirats Navarro, València, Acadèmia valenciana de la llengua (Clàssics valencians, 1), 2010, 2 t., 397, 500 p. + CD-ROM.
Permalien: https://arlima.net/no/10518


Voir aussi:
> Biblissima: Q99258
> IRHT: ARCA: md46qz20x234
Creative Commons License
Cette page est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 22 août 2022

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter/X