logo arlima

Reinaerts historie

Bibliographie

Titre: 
Date:Vers 1400
Langue:Néerlandais
Genre: 
Forme:7810 vers
Contenu:Adaptation du Roman de Renart s'inspirant de Van den vos Reynaerde.
Incipit:Willam die madock maecte
Dair hi dicke om waecte
Hem iamerde zeer haerde
Dat die geeste van reynaerde…
Explicit:… Elc merck en zueck in synen syn
Dubbelt vijnt men sijn naem dair Jn
Diet boec screef int voorgedicht
Suecten wel ghi vijntten licht.
Remaniements:Historie van Reynaert die vos (mise en prose)
Manuscrits
 1. Bruxelles, KBR, 14601
 2. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 75 B 7
Éditions anciennes
 1. Historie van Reynaert die vos
  [Antwerpen], [Gerard Leeu], [vers 1489]
  ARLIMA: EA1313   GW: 12727   ISTC: ir00136300   USTC: 435856
Éditions modernes
 • Reinaert de vos. Episch fabeldicht van de twaelfde en dertiende eeuw, met aenmerkingen en ophelderingen van J. F. Willems, Gent, Gyselynck, 1836, lxvii + 355 p. [GB] [IA: ex. 1, ex. 2]
  Réimpression:
  • Reinaert de vos. Episch fabeldicht van de twaelfde en dertiende eeuw, met aenmerkingen en ophelderingen van J. F. Willems. Tweede druk, Gent, Gyselynck, 1850, lxvii + 355 p. [GB] [IA]
 • Reinaert. Willems Gedicht Van den vos Reinaerde und die Umarbeitung und Fortsetzung Reinaerts Historie, herausgegeben und erläutert von Ernst Martin, Paderborn, Schöningh, 1874, lii + 521 p. [GB] [IA]
 • Reinaerts historie (Hs. Koninklijke Bibliotheek 14601), met een inleiding van prof. ord. dr. P. de Keyser, Antwerpen, De Sikkel (Rijksuniversiteit te Gent. Werken uitgegeven door de faculteit van de Wijsbegeerte en Letteren. Extra serie: Facsimiles, 1), 1938.
 • Reynaerts historie. Reynke de Vos. Gegenüberstellung einer Auswahl aus den niederländischen Fassungen und des niederdeutschen Textes von 1498 herausgegeben von J. Goossens, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983.
 • Reynaert in tweevoud. Vol. II: Reynaerts historie, éd. Paul Wackers, Amsterdam, 2002.
 • Reynaerts historie, herausgegeben und übersetzt von Rita Schlusemann und Paul Wackers, Münster, Agenda Verlag (Bibliothek mittelniederländischer Literatur, 2), 2005, 483 p.
 • De gedrukte Nederlandse Reynaerttraditie. Een diplomatische en synoptische uitgave naar de bronnen vanaf 1479 tot 1700, bezorgd door Hans Rijns, met een Ten geleide door Paul Wackers, Hilversum, Verloren (Middeleeuwse studies en bronnen, 100), 2007, xl + 424 p.
 • Reinaerts historie (Reinaert II), editie W. Gs. Hellinga. [www]
  Édition du texte de l'incunable.
Traductions modernes
 • en allemand:
  • Schlusemann et Wackers 2005 (voir sous Éditions modernes)
Études
 • Berteloot, A., « Zur Datierung von Reynaerts historie », Sprache in Vergangenheit und Gegenwart, éd. W. Brandt, Marburg, Hitzeroth, 1988, p. 26-31.
 • Berteloot, A., « Een acrostichon in Reynaerts historie », Reynaert bloemleest Tiecelijn, Sint-Niklaas, VZW Tiecelijn-Reynaert, 1993, p. 70-73.
 • Goossens, J., « Reynaerts und Reynkes Begegnung mit dem Affen Marten », Niederdeutsches Wort, 20, 1980, p. 73-84.
 • Goossens, J., Die Reynaert-Ikonographie, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983.
 • Menke, H., Bibliotheca Reinaerdiana. Vol. I. Die europäischen Reineke Fuchs-Drucke bis zum Jahre 1800, Stuttgart, 1992.
 • Pleij, Herman: Over betekenis en belang van de leesinstructie in de gedrukte proza-Reynaert van 1479. In: Geschreven en gedrukt. Boekproductie van handschrift naar druk in de overgang van Middeleeuwen naar moderne tijd. Hrsg. Herman Pleij u.a. Gent 2004, S. 207–232. — ders.: Komt een vrouwtje bij de drukker… Amsterdam 2008, S. 213–249.
 • Wackers, P. W. M., De waarheid als leugen. Een interpretatie van Reynaerts historie, Utrecht, 1986.
 • Wackers, Paul, « Reynaert-Erzählungen zwischen Literatur und Gesellschaft », Zentrum für Niederlande-Studien. Jahrbuch, 4, 1993, p. 145-163.
 • Wackers, Paul, « Words and deeds in the Middle Dutch Reynaert stories », Medieval Dutch Literature in Its European Context, Cambridge, Cambridge University Press (Cambridge Studies in Medieval Literature, 21), 1994, p. 131-147.
 • Wackers, Paul, « Medieval French and Dutch Renardian epics: between literature and society », Reynard the Fox: Social Engagement and Cultural Metamorphoses in the Beast Epic from the Middle Ages to the Present, éd. Kenneth Varty, New York et Oxford, Berghahn Books (Polygons: Cultural Diversities and Intersections, 1), 2000, p. 55-72.
 • Wackers, Paul, « The printed Dutch Reynaert tradition: from the fifteenth to the nineteenth century », Reynard the Fox: Social Engagement and Cultural Metamorphoses in the Beast Epic from the Middle Ages to the Present, éd. Kenneth Varty, New York et Oxford, Berghahn Books (Polygons: Cultural Diversities and Intersections, 1), 2000, p. 73-103.
 • Wackers, Paul, et E. Verzandvoort, « Bewerkingstechniek in de Reynaerttraditie », Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 105, 1989, p. 152-181.
Répertoires bibliographiques
Permalien: https://arlima.net/no/3923


Voir aussi:
> Wikidata: Q123338775
Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Laurent Brun
Compléments: Paul Wackers
Dernière mise à jour: 22 mars 2022

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter