Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
logo arlima

Jan van Boendale

Jean Boendale

Biographie

Bibliographie

Généralités
 • Haerynck, H., Jan Boendale, ook geheeten Jan De Clerc; zijn leven, zijne werken en zijn tijd, Gent, Drukkerij S. Leliaert, A. Siffer en Cie, 1888, 223 p. [GB] [IA]
 • Kinable, Dirk, Facetten van Boendale: literair-historische verkenningen van Jans Teesteye en de Lekenspiegel, Leiden, Dimensie (Leidse opstellen, 31), 1998, 240 p.
 • Mak, J. J., « Boendale en de Legenda aurea », Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, n. s., 20:13, 1957, p. 355-381.
 • Mellaerts, L., « Dichter Jan van Boendale, Zeden-Geschiedkundige », Meer schoonheid, 20, 1973, p. 37-45.
 • Van der Eerden, P., « Het maatschappijbeeld van Jan van Boendale », Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 5, 1979, p. 219-239.
 • Van Gerven, J., « Sociale werkelijkheid en mentale konstructie in het werk van Jan van Boendale (eerste helft 14de eeuw) », Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 5, 1979, p. 47-70.
 • Van Gerven, J., « P. Van der Eerden en Boendales mentale maatschappijbeeld », Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 5, 1979, p. 240-244.
 • Wuttke, Ulrike, Im Diesseits das Jenseits bereiten : Eschatologie, Laienbildung und Zeitkritik bei den mittelniederländischen Autoren Jan van Boendale, Lodewijk van Velthem und Jan van Leeuwen, Göttingen, Universitätsverlag Göttingen, 2016, xiii + 422 p. DOI: 10.17875/gup-2016-974
 1. Der Leken Spiegel

  Titre: 
  Date:1330
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Néerlandais
  Genre: 
  Forme:Vers
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions modernes
  • Jan van Boendale, Der Leken Spiegel, éd. M. de Vries, Leiden, Du Mortier, 1844-1848, 3 t.
  Traductions modernes
  • en néerlandais:
   • Jan van Boendale, Hoe dichters dichten sullen, trad. Bertus Aafjes, Amsterdam, Balkema, 1945, 19 p.
  Études
  • Brandsma, Frank, « The eyewitness narrator in vernacular prose chronicles and prose romances », Text and Intertext in Medieval Arthurian Literature, éd. Norris J. Lacy, New York et London, Garland (Garland Reference Library of the Humanities, 1997), 1996, p. 57-69.
   Réimpression:
   • New York et Abingdon, Routledge, 2012
  • Gerritsen, W. P., H. van Dijk, Orlanda S. H. Lie et A. M. J. van Buuren, « A fourteenth-century vernacular poetics: Jan van Boendale's "How writer should write », Medieval Dutch Literature in its European Context, éd. Erik Kooper, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, p. 245-260.
 2. Jans Teesteye

  Titre: 
  Date:Vers 1330-1334
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Néerlandais
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions modernes
  Traductions modernes
  • en néerlandais:
  Études
 3. De Brabantsche yeesten

  Titre:Brabantse Yeesten; Brabantsche Yeesten
  Date:Première moitié du XIVe siècle
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Néerlandais
  Genre: 
  Forme:Un peu plus de 46000 vers
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  1. Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, IV 684 [⇛ Description]
  2. Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, IV 685
  Éditions anciennes
  Éditions modernes
  • Les gestes des ducs de Brabant, par Jean De Klerk, d'Anvers, publiés par J. F. Willems. Tome premier = De Brabantsche Yeesten, of rymkronyk van Braband, door Jan De Klerk, van Antwerpen, uitgegeven door J. F. Willems, Bruxelles, Hayez (Commission royale d'histoire), 1839, [xi] + lxxi + 904 p. [DBNL] [GB] [IA: ex. 1, ex. 2]
  • Les gestes des ducs de Brabant, en vers flamands du quinzième siècle, publiés par J. F. Willems. Tome second = De Brabantsche Yeesten, of rymkronyk van Braband, uitgegeven door J. F. Willems. Tweede deel, Bruxelles, Hayez (Commission royale d'histoire), 1843, [xi] + xii + 781 p. [DBNL] [GB] [IA: ex. 1, ex. 2]
  • Les gestes des ducs de Brabant, chronique en vers thyois du quinzième siècle, septième livre, publié par J. H. Bormans. Tome troisième = De Brabantsche Yeesten, of rymkronyk van Braband, zevende boek, uitgegeven door J. H. Bormans. Derde deel, Bruxelles, Hayez (Commission royale d'histoire), 1869, [xi] + clv + 747 p. [DBNL] [GB] [IA: ex. 1, ex. 2]
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
  • De Grauwe, Luc, « "Oem, walschedi? Spreect jeghen mi in dietsche" (Reynaert I, 1458-1460): zu den Eigenbezeichnungen der Volkssprachen in den Niederlanden im Hohen Mittelalter », The Dawn of the Written Vernacular in Western Europe, éd. Michèle Goyens et Werner Verbeke, Leuven, Leuven University Press (Mediaevalia Lovaniensia. Series I, Studia, 33), 2003, p. 405-414.
   Comptes rendus du recueil: Charles F. Briggs, dans The Medieval Review, 05.11.03. [TMR] — Stéphane Marcotte, dans Le Moyen Âge, 113:3-4, 2007, p. 721-722.
  • Hage, A. L. H., Sonder favele, sonder lieghen. Onderzoek naar vorm en functie van de Middelnederlandse rijmkroniek als historiografisch genre, Groningen, 1989.
  • Huet, G., « La légende de Charlemagne bâtard et le témoignage de Jean Boendale », Le Moyen Âge, 25, 1911, p. 161-173.
  • Heymans, J. G., Van den Derden Eduwaert coninc van Ingelant hoe hij van over die zee is comen in meyningen Vrancrijc te winnen ende hoe hij Doernic belach, uitgegeven met een inleiding over de Brabantse historiografie tussen ca. 1270 en ca. 1350, Nijmegen, 1983.
  • Stein, R., « Wanneer schreef Jan van Boendale zijn Brabantsche yeesten? », Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 106, 1990, p. 262-280.
  • Stein, R., « Jan van Boendales Brabantsche Yeesten: antithese of synthese? », Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 106, 1991, p. 185-197.
  • Stein, R., Politiek en Historiografie. Het ontstaansmilieu van Brabantse kronieken in de eerste helft van de vijftiende eeuw, Leuven, 1994.
 4. Mellibeus het boec van troeste

  Titre: 
  Date:1342
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Néerlandais
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions modernes
  Traductions modernes
  • en néerlandais:
  Études
 5. Boec vander wraken

  Titre: 
  Date:1re version: 1346; 2e version: 1351
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Néerlandais
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions modernes
  Traductions modernes
  • en néerlandais:
  Études
Permalien: https://arlima.net/no/8511


Voir aussi:
> (aucun)
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 3 décembre 2015