Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
logo arlima

Francesc Eiximenis

Francesch Eximenis | François

Biographie

Né à Girone vers 1340 — Mort à Perpignan vers 1409

Écrivain franciscain catalan

Bibliographie

Recueils
 • Francesc Eiximenis, Prosa, éd. Xavier Renedo et Sergi Gascon, Barcelona, Teide (Tria de clàssics, 8), 1993.
 • Francesc Eiximenis, Llibres, mestres i sermons. Antologia de textos, éd. David Guixeras et Xavier Renedo, Barcelona, Barcino (Biblioteca Barcino, 2), 2005, 268 p.
 • Francesc Eiximenis, An Anthology, Translated by Robert D. Hughes. Introduction by David Guixeras and Xavier Renedo, London, Tamesis Books, 2008, 165 p.
  Donna M. Rogers, dans The Medieval Review, 09.02.04. [TMR]
 • François Eiximenis, Contes et fables, traduit du catalan et présenté par Patrick Gifreu, Perpignan, Éditions de la Merci, 2009, 142 p.
Généralités
 • Alberni, Anna, Lola Badia, Lluís Cifuentes et Alexander Fidora, éd., El saber i les llengües vernacles a l'època de Llull i Eiximenis: estudis ICREA sobre vernacularització = Knowledge and Vernacular Languages in the Age of Llull and Eiximenis: ICREA Studies on Vernacularization, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Textos i estudis de cultura catalana, 170), 2012, 400 p.
 • Alpera, Lluís, Los nombres trecentistas de botánica valenciana en Francesc Eiximenis, València, Institución Alfonso el Magnánimo, 1968.
 • Bataller Català, Alexandre, « Representació social i tòpic de la igualtat davant la mort a través de la figuració del joc dels escacs (De Jaume de Cèssulis i Innocenci III/Joan de Gal·les a Francesc Eiximenis i Ausiàs March) », Llengua i literatura, 9, 1998, p. 7-47.
 • Bohigas, Pere, Prediccions i profecies en les obres de fra Francesc Eiximenis, Barcelona, Editorial Franciscana, 1928.
 • Brines i Garcia, Lluís, La filosofia i política de Francesc Eximenis, Sevilla, Novaedició et Grupo Nacional de Editores, 2004, 653 p.
 • Carreras Arnau, T., « Fray Francisco Eiximenis. Su significación religiosa, filosófico-moral, política y social », Anales del Instituto de estudios gerudenses, 1, 1946, p. 270-293.
 • Cervera Vera, Luis, Francisco Eiximenis y su sociedad ideal, San Lorenzo de El Escorial, Swan, 1989.
 • Estudis sobre Francesc Eiximenis, Studia bibliographica, 1, 1991.
 • Ferrer Navarro, Ramon, éd., Eiximenis i la seva obra. Exposició, Universitat de València, La Nau, del 26 de novembre del 2009 al 2 de febrer del 2010, València, Acadèmia valenciana de la llengua, 2010, 383 p.
 • Hauf, Albert G., D'Eiximenis a Sor Isabel de Villena: aportació a l'estudi de la nostra cultura medieval, València, Institut de filologia valenciana; Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1990.
 • Ivars, Andrés, « El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia (1383-1408) », Archivo ibero-americano, 14 1920, p. 76-104; 15, 1920, p. 289-331; 19, 1923, p. 359-398; 20, 1923, p. 210-248; 24, 1925, p. 325-382; 25, 1926, p. 5-48 et 289-333.
 • Ivars, Andrés, El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia (1383-1408), Benissa, Ajuntament de Benissa, 1989.
 • Martí de Barcelona, P., « Fra Francesc Eiximenis », Estudis franciscans, 40, 1928, « Collectanea Sarrianensia », vol. I, fasc. XIII. — Réimpr.: Barcelona, Ed. Franciscana, 1929.
 • Martín, José Luis, La mujer y el caballero: estudio y traducción de los textos de Francesc Eiximenis, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2003.
 • Martín, José Luis, La ciudad y el príncipe: estudio y traducción de los textos de Francesc Eiximenis, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2004.
 • Massó-Torrents, J., « Les obres de Fra Francesch Eximeniç », Anuari de l'Institut d'estudis catalans, 3, 1909-1910; 1914-1917.
 • Montoliu, Manuel de, Eiximenis, Turmeda i l'inici de l'humanisme a Catalunya: Bernat Metge, Barcelona, Alpha, 1959.
 • Nolasc del Molar, P., Eiximenis, Olot, Biblioteca Olotina, 1962.
 • Pou y Marti, José, éd., Visionarios, beguinos y fraticelos catalanes, Vich, Editorial Serafica, 1930. — Réimpr.: Madrid, Editorial Colegio Cardinal Cisneros, 1991.
 • Salvat, Joseph, « Francesc Eiximenis », Dictionnaire des lettres françaises: le Moyen Âge, éd. Geneviève Hasenohr et Michel Zink, Paris, Fayard, 1992, p. 462-463.
  Réimpr.: Paris, Fayard (La Pochothèque), 1994.
 • Viera, David J., et Jordi Piqué, La dona en Francesc Eiximenis, Barcelona, Curial, 1987, 184 p.
 • Vila, Soledad, La ciudad de Eiximenis: un proyecto de urbanismo en el siglo XIV, València, Diputació Provincial de València, 1984.
 • ??, Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique: doctrine et histoire, éd. M. Viller, F. Cavallera, J. de Guibert, Paris, Beauchesne, t. 4, 1961, col. 1950-1955.
 1. Regiment de la cosa pública

  Titre: 
  Date:Avant 1383
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions modernes
  • Regiment de la cosa publica, éd. P. Daniel de Molins del Rei, Barcelona, ?? (Els nostres classics), 1927.
  • Webster, Jill Rosemary, A Critical Edition of "El Regiment de Princeps" by Francesc Eiximenis, Chapters 467-544, Ph. D. dissertation, University of Toronto, 1969.
  • Francesc Eiximenis, Lo regiment de la cosa pública en el "Dotzè" del "Crestià" = El gobierno de lo público en el "Duodécimo" del "Cristiano". Introducción de Albert Hauf i Valls, Vicent Martines Peres y Elena Sánchez López; traducción de Vicent Martines Peres y María Justiniano Ortuño, Madrid, Centro de Lingüística Aplicada Atenea (Colección Bilingües), [2009], 315 p.
  Traductions modernes
  • en espagnol:
   • Martines Peres et Justiniano Ortuño dans Hauf i Valls et al. 2009 (voir sous Éditions modernes)
  • en français:
   • François Eiximenis, Le gouvernement de la République, traduit du catalan et annoté par Patrick Gifreu; présenté par Jean-Pierre Barraqué, Perpignan, Éditions de la Merci, 2012, 212 p.
  Études
  • López-Amo y Marín, Ángel, El pensamiento político de Eiximeniç en su tratado de "Regiment de princeps", s. l., Publicaciones del Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1943.
 2. Ars praedicandi populo

  Titre: 
  Date:Avant 1383
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Latin
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions modernes
  • Francesc Eiximenis, Art de predicació al poble. Edició, traducció i pròleg de Xavier Renedo, Vic, Eumo editorial (Textos pedagògics, 47), 2009, lxviii + 82 p.
  Traductions modernes
  • en catalan:
   • Renedo 2009 (voir sous Éditions modernes)
  Études
 3. De triplici statu mundi

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Latin
  Genre: 
  Forme:Prose
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrit
  1. San Lorenzo de El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio, H-III-24, f. 198ra-206rb
  Éditions modernes
  • Hauf, Albert G., « El De triplici statu mundi de Fr. Francesc Eiximenis O.F.M. », Miscel·lània Aramon, t. 2, 1980, p. 265-283.
  • Francesc Eiximenis, De triplici statu mundi. Edició d'Albert G. Hauf. Edició electrònica de Sadurní Martí, Biblioteca electrònica del NARPAN, 2004. [www]
   Reprise partielle de l'édition de 1980.
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
 4. Tractat d'usura

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions modernes
  • El "Tractat d'usura" de Francesc Eiximenis, éd. Josep Hernando i Delgado, Barcelona, Biblioteca Balmesiana, 1985, 96 p.
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
 5. Lo Crestià

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions modernes
  • Gracia, Jorge Jesús Emiliano, Fransesc Eiximenis' "Terc del Crestia": Edition and Study of Sources (Chs. 353-430), Ph. D. dissertation, University of Toronto, 1971.
  • Francesc Eiximenis, Lo crestià, edited by Albert Hauf, Barcelona, La Caixa-Ed. 62 (Les millors obres de la literatura catalana, 98), 1983, 310 p.
  • Francesc Eiximenis, Dotzè llibre del Crestià, vol. II:1, edition by Curt Wittlin and alii, Girona, Universitat de Girona-Diputació de Girona (Obres de Francesc Eiximenis, 3), 1986, xxxviii + 518 p.
  • Francesc Eiximenis, Dotzè llibre del Crestià, vol. II:2, edition by Curt Wittlin and alii, Girona, Universitat de Girona-Diputació de Girona (Obres de Francesc Eiximenis, 4), 1986, 649 p.
  • Rogers, Donna Mary, A Partial Edition of Francesc Eiximenis' "Dotzè del Crestià" (chs. 1-97), Ph. D. dissertation, University of Toronto, 1987, lxxii + 483 p.
  • Renedo I Puig, Xavier, Edition and Study of the "Tractat de Luxuria" in the "Terc del Crestià" of Francesc Eiximenis, doct., Universitat autonoma de Barcelona, 1992, 1391 p.
  • Francesc Eiximenis, Dotzè llibre del Crestià, vol. I:1., edited by Xavier Renedo, coordination by Sadurní Martí and alii, Girona, Universitat de Girona-Diputació de Girona (Obres de Francesc Eiximenis, 1), 2005, lxvii + 619 p.
  Traductions modernes
  • en français:
   • François Eiximenis, Le Chrétien, traduit du catalan par Patrick Gifreu et présenté par Michel Adroher, Perpignan, Éditions de la Merci, 2010, 424 p.
   • François Eiximenis, L'art de manger, boire et servir à table, traduit du catalan par Patrick Gifreu et présenté par Pierre Torrès, Perpignan, Éditions de la Merci, 2011, 187 p.
    Traduction d'un extrait.
  Études
 6. Llibre dels àngels

  Titre: 
  Date:1392
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions:El libro de los angeles (espagnol)
  Le livre des anges (français)
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions anciennes
  1. Genève, 1478
  Éditions modernes
  • Francesc Eiximenis, De Sant Miquel Arcàngel: el quint tractat del "Libre dels àngels", éd. Curt J. Wittlin, Barcelona, Curial (Clàssics Curial), 1983.
  • Gascon Uris, Sergi, Critical Edition of the "Libre dels angels" (1392) by Francesc Eiximenis, doct., Universitat autonoma de Barcelona, 1992, 764 p.
  • Francesc Eiximenis, Àngels e demonis. Quart tractat del "Llibre dels àngels", éd. Sadurní Martí, Barcelona, Quaderns Crema (Mínima minor, 90), 2003, 247 p.
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
 7. Llibre de les dones

  Titre: 
  Date:1396
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions:El carro de las donas (espagnol)
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions modernes
  • Libre de les dones, éd. F. Naccarato, Barcelona, ?? (Biblioteca Torres Amat, 9), 1981, 2 t.
  Traductions modernes
  • en catalan:
   • La ploma de jonc: antologia de la literatura catalana medieval (segles XIII-XIV), literatura sapiencial i historiogràfica. Versió en català modern de Gabriel de la S.T. Sampol, Muro, Ensiola (Logos biblioteca, 1), 2011, 265 p.
    Traduction d'un extrait.
  Études
  • Clausell Nácher, Carmen, "Carro de las donas", Valladolid, 1542: adaptación del "Llibre de les dones" de Francesc Eiximenis realizada por el P. Carmona. Estudio y edición, Madrid, Fundación Universitaria Española; Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca (Espirituales españoles. Serie M, Maior, 5), 2007, 2 t., 544, 709 p.
  • Meseguer Fernández, Juan, El traductor del Carro de las donas, de Francisco Eximenez, familiar y biografo de Adriano VI, Madrid, Consejo superior de investigaciones científicas et Instituto Jerónimo Zurita, 1959.
 8. Pastorale

  Titre: 
  Date:1398
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue: 
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions modernes
  • Martinez Checa, Montserrat, Francesc Eiximenis' "Pastorale": Edition and Translation, doct., Universitat autonoma de Barcelona, 1994, 560 p.
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
 9. Summa theologica

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Latin
  Genre: 
  Forme:Prose
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrit
  1. Valencia, Biblioteca de la Catedral, 225, f. 172ra-174rb
  Éditions modernes
  • Amorós, León, « El problema de la Summa theologica del maestro Francisco Eximenis OFM (1340?–1409) », Archivum franciscanum historicum, 52, 1959, p. 178-203.
  • Francesc Eiximenis, Summa theologica fragmenta. Edició de León Amorós OFM. Edició electrònica de Sadurní Martí, Biblioteca electrònica del NARPAN, 2004. [www]
   Reprise partielle de l'édition de 1959.
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
 10. Vida de Jesucrist

  Titre: 
  Date:Avant 1403
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions:Traduction française au XVe s.
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions modernes
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
 11. Psalterium alias laudatorium Papae Benedicto XIII dedicatum

  Titre: 
  Date:1404
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Latin
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions modernes
  • Francesc Eiximenis, Psalterium alias laudatorium Papae Benedicto XIII dedicatum, éd. Curt J. Wittlin, Toronto, Pontifical Institute of Medieval Studies (Studies and Texts, 87), 1982, 327 p.
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
 12. Scala Dei o tractat de contemplació

  Titre: 
  Date:1406
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue: 
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions modernes
  • Francesc Eiximenis, Scala Dei: devocionari de la reina Maria, éd. Curt J. Wittlin, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (El gra de blat, 55), 1985, 97 p.
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
  • Schmid, Beatrice, Les traduccions valencianes del "Blanquerna" (València 1521) i de la "Scala Dei" (Barcelona 1523): estudi lingüístic, Barcelona, Curial et Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1988.
 13. Cercapou

  Titre: 
  Date: 
  Commanditaire: 
  Dédicataire: 
  Langue:Catalan
  Genre: 
  Forme: 
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions modernes
  • Francesc Eiximenis, Cercapou, a cura de G. E. Sansone, Barcelona, Barcino (Els Nostres clàssics. Col·lecció A, 83-84), 1957-1958, 2 t., 113, 106 p.
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
 14. Lettres

  Titre: 
  Date:1392 et 1396
  Langue:Catalan
  Genre:Lettre
  Forme:Prose
  Contenu: 
  Incipit: 
  Explicit: 
  Continuations: 
  Remaniements: 
  Traductions: 
  Voir aussi: 
  Manuscrits
  Éditions modernes
  • Francesc Eiximenis, Cartes autògrafes. Edició diplomàtica, interpretativa i electrònica de Sadurní Martí, Biblioteca electrònica del NARPAN, 2004. [www]
   Édition de deux lettres autographes, l'une de 1392 et l'autre de 1396.
  Traductions modernes
  • en français:
  Études
Répertoires bibliographiques
 • Viera, David J., Bibliografia anotada de la vida i obra de Francesc Eiximenis (1340-1409?), Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajoana, 1980, 131 p.; 2e éd., 1987.
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 18 décembre 2017