logo arlima

Francesc Eiximenis

Francesch Eximenis | François

Biographie

Né à Girone vers 1340 — Mort à Perpignan vers 1409

Écrivain franciscain catalan

Bibliographie

Recueils
 • Francesc Eiximenis, La societat catalana al segle XIV, a cura de Jill Webster, Barcelona, Edicions 62 (Antología catalana, 30), 1967, 89 p. — 2e éd., 1982.
 • Francesc Eiximenis, Prosa, éd. Xavier Renedo et Sergi Gascon, Barcelona, Teide (Tria de clàssics, 8), 1993.
 • Francesc Eiximenis, Llibres, mestres i sermons. Antologia de textos, éd. David Guixeras et Xavier Renedo, Barcelona, Barcino (Biblioteca Barcino, 2), 2005, 268 p.
 • Francesc Eiximenis, An Anthology, Translated by Robert D. Hughes. Introduction by David Guixeras and Xavier Renedo, London, Tamesis Books, 2008, 165 p.
  Donna M. Rogers, dans The Medieval Review, 09.02.04. [TMR]
 • François Eiximenis, Contes et fables, traduit du catalan et présenté par Patrick Gifreu, Perpignan, Éditions de la Merci, 2009, 142 p.
Généralités
 • Alberni, Anna, Lola Badia, Lluís Cifuentes et Alexander Fidora, éd., El saber i les llengües vernacles a l'època de Llull i Eiximenis: estudis ICREA sobre vernacularització = Knowledge and Vernacular Languages in the Age of Llull and Eiximenis: ICREA Studies on Vernacularization, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Textos i estudis de cultura catalana, 170), 2012, 400 p.
 • Alpera, Lluís, Los nombres trecentistas de botánica valenciana en Francesc Eiximenis, València, Institución Alfonso el Magnánimo, 1968.
 • « Apèndix. Inventari dels manuscrits i edicions antigues de Francesc Eiximenis », Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval. Actes de les jornades celebrades a Barcelona els dies 16 i 17 de desembre de 2009, éd. Antoni Riera i Melis, Barcelona, Institut d'estudis catalans (Publicacions de la Presidència, 44), 2015, p. 323-350. [iec.cat]
 • Barcelona, Martí de, « Fra Francesc Eiximenis, OFM (1340?-1409?). La seva vida. Els seus escrits. Sa personalitat literària », Estudios franciscanos, 40, 1928, p. 437-500; réimpr. dans Colectanea Sarrianensia, 1, 1913, p. 397-460; dans Estudis sobre Francesc Eiximenis, 1, 1991, p. 185-239.
 • Barraqué, Jean-Pierre, « Les idées politiques de Francesc Eiximenis », Revue d'histoire et de philologie, 114, 2008, p. 531-556.
 • Bataller Català, Alexandre, « Representació social i tòpic de la igualtat davant la mort a través de la figuració del joc dels escacs (De Jaume de Cèssulis i Innocenci III/Joan de Gal·les a Francesc Eiximenis i Ausiàs March) », Llengua i literatura, 9, 1998, p. 7-47.
 • Bohigas, Pere. « Prediccions i profecies en les obres de fra Francesc Eiximenis », Franciscalia: Homenatge de les lletres catalanes a sant Francesc en la convergència centenària del trànsit del Poverello (1226), de la seva canonització (1228) i de l'autoctonia de l'orde caputxí (1528), Barcelona, Editorial Franciscana, 1928, p. 23-38; réimpr. dans Aportació a l'estudi de la literatura catalana, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1982, p. 94-114.
 • Bohigas, Pere, « Idees de fra Francesc Eiximenis sobre la cultura antiga », Miscel·lània Crexells, Barcelona, Fundació Bernat Metge, 1929, p. 77-92; réimpr. dans Aportació a l'estudi de la literatura catalana, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1982, p. 115-122.
 • Brines i Garcia, Lluís, La filosofia i política de Francesc Eximenis, Sevilla, Novaedició et Grupo Nacional de Editores, 2004, 653 p.
 • Carreras Arnau, Tomàs, « Fray Francisco Eiximenis. Su significación religiosa, filosófico-moral, política y social », Anales del Instituto de estudios gerudenses, 1, 1946, p. 270-293.
 • Cátedra, Pedro M., « Francesc Eiximenis y don Alfonso de Aragón », Archivo ibero-americano, 42, núm. 165-168, 1982, p. 75-80.
 • Cervera Vera, Luis, Francisco Eiximenis y su sociedad ideal, San Lorenzo de El Escorial, Swan, 1989.
 • El Molar, Nolasque d', « Eiximenis (François) », Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique: doctrine et histoire, éd. M. Viller, F. Cavallera, J. de Guibert, Paris, Beauchesne, t. 4, 1961, col. 1950-1955.
 • Epalza, Mikel de, « Un logos cristià enfront de l'Islam: Eiximenis escrivint sobre Mahoma », Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de llengua i literatura, éd. Antoni Ferrando et Albert G. Hauf, Montserrat, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 78, 82, 94, 97, 113, 119, 130, 143), 1989-1994, t. 1, p. 59-75.
 • Estudis sobre Francesc Eiximenis, Studia bibliographica, 1, 1991.
 • Ferrer i Mallol, Maria Teresa, « La projecció exterior de la Corona catalanoaragonesa a la segona meitat del segle XIV », Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval. Actes de les jornades celebrades a Barcelona els dies 16 i 17 de desembre de 2009, éd. Antoni Riera i Melis, Barcelona, Institut d'estudis catalans (Publicacions de la Presidència, 44), 2015, p. 38-78. [iec.cat]
 • Ferrer Navarro, Ramon, éd., Eiximenis i la seva obra. Exposició, Universitat de València, La Nau, del 26 de novembre del 2009 al 2 de febrer del 2010, València, Acadèmia valenciana de la llengua, 2010, 383 p.
 • García López, J., « Francesc Eiximenis en la Guerra dels Segadors: dos pliegos de la colección Bonsoms », Miscel·lània d'homenatge a Modest Prats, vol. II, Estudi general, 22, 2002, p. 421-443.
 • Gascon Uris, Sergi, « Eiximeniana fragmenta recuperata », Actas del VI Congreso internacional de la Asociación hispánica de literatura medieval (Alcalá de Henares, 1995), Alcalá de Henares, Universidad, 1997, p. 671-689.
 • Gracia, J. J. E., « Francesc Eiximenis' sources », Catalan Studies: Estudis sobre el català. Volume in Memory of Josephine de Boer, éd. J. Guisoy et J. M. Sola-Solé, Barcelona, Borrás Edicions, 1977, p. 173-187.
 • Grahit, E., « Memorias sobre la vida y obra del escriptor geroní Francesch Eiximenes », La Renaxensa, 3, 1873, p. 185-188, 195-199, 208-212, 234-236, 256-260 et 266-269; réimpr. dans Estudis sobre Francesc Eiximenis, 1, 1991, p. 1-40.
 • Guinot, Enric, « La societat valenciana en temps de Francesc Eiximenis (1383-1408) », Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval. Actes de les jornades celebrades a Barcelona els dies 16 i 17 de desembre de 2009, éd. Antoni Riera i Melis, Barcelona, Institut d'estudis catalans (Publicacions de la Presidència, 44), 2015, p. 168-185. [iec.cat]
 • Hauf, Albert G., « Eiximenis, Joan de Salisbury i Fr. Joan de Gal·les, O. F. M. », Miscel·lània Sanchis Guarner, València, Publicacions de la Universitat, 1984, t. 1, p. 167-174.
 • Hauf, Albert G., D'Eiximenis a Sor Isabel de Villena. Aportado a l'estudi de la nostra cultura medieval, València, Institut de filologia valenciana; Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guamer, 19), 1990.
 • Hauf, Albert G., « Profetisme, cultura literària i espiritualitat a la València del segle XV: d'Eiximenis i sant Vicent Ferrer a Savonarola passant pel Tirant lo Blanc », Xàtiva, els Borja, una projecció europea, éd. Marià González Baldaví et Vicent Pons Alòs, Xàtiva, Museu de l'Almodí, 1995, p. 101-138.
 • Hauf, Albert G., « La huella de Ubertino de Casale en el preerasmismo hispánico: el caso de fray Francesc Eiximenis », Actes del X Congrés internacional de l'Associació hispànica de literatura medieval, Alacant, Institut interuniversitari de filologia valenciana, 2005, p. 95-135.
 • Hernando, Josep, « Obres de Francesc Eiximenis en biblioteques privades de la Barcelona del segle XV », Arxiu de textos catalans antics, 26, 2007, p. 385-568.
 • Ivars, Andrés, « El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia (1383-1408) », Archivo ibero-americano, 14 1920, p. 76-104; 15, 1920, p. 289-331; 19, 1923, p. 359-398; 20, 1923, p. 210-248; 24, 1925, p. 325-382; 25, 1926, p. 5-48 et 289-333.
 • Ivars, Andrés, El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia (1383-1408), Benissa, Ajuntament de Benissa, 1989.
 • Lerner, Robert Earl, « Prophetic utopias: Olivi, Rupescissa and Eiximenis », Utopies i alternatives de vida a l'Edat Mitjana. Reunió científica. XII Curs d'Estiu Comtat d'Urgell, celebrat a Balaguer els dies 4, 5 i 6 de juliol de 2007, éd. Flocel Sabaté et Maite Pedrol, Lleida, Pagès, 2009, p. 69-82.
 • López del Amo, A., « Datos para la biografía de Fr. Francisco Eiximenis, patriarca de Jerusalem », Archivo ibero-americano, 2, 1914, p. 228-240; réimpr. dans Estudis sobre Francesc Eiximenis, 1, 1991, p. 173-182.
 • Madurell i Marimon, Josep Maria, « Manuscrits eiximenians », Martínez Ferrando, archivero. Miscelánea de estudios dedicados a su memoria, Madrid, Asociación nacional de bibliotecarios, archiveros y arqueólogos, 1968, p. 291-313.
 • Maravall, Josep Antoni, « Franciscanismo, burguesía y mentalidad precapitalista. La obra de Eiximenis », Estudios de historia del pensamiento español, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1973, t. 1, p. 398.
 • Martí de Barcelona, P., « Fra Francesc Eiximenis », Estudis franciscans, 40, 1928, « Collectanea Sarrianensia », vol. I, fasc. XIII. — Réimpr.: Barcelona, Ed. Franciscana, 1929.
 • Martí, Sadurní, « Pour une première approche de la vision de Marie dans l'œuvre de Francesc Eiximenis », La Vierge dans les arts et les littératures du Moyen Âge. Actes du colloque de Perpignan du 17 au 19 octobre 2013, éd. Paul Bretel, Michel Adroher et Aymat Catafau, Paris, Champion (Nouvelle bibliothèque du Moyen Âge, 120), 2017, p. 121-138.
 • Martín, José Luis, La mujer y el caballero: estudio y traducción de los textos de Francesc Eiximenis, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2003.
 • Martín, José Luis, La ciudad y el príncipe: estudio y traducción de los textos de Francesc Eiximenis, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2004.
 • Massó-Torrents, Jaume, « Les obres de Fra Francesch Eximeniç », Anuari de l'Institut d'estudis catalans, 3, 1909-1910; 1914-1917.
 • Massó i Torrents, Jaume, « Les obres de fra Francesch Eximeniç (1340?-1409). Essaig d'una bibliografia », Anuari de l'Institut d'estudis catalans, 3, 1910, p. 588-692; réimpr. dans Estudis sobre Francesc Eiximenis, 1, 1991, p. 41-172.
 • Monfrin, Jacques, « La bibliothèque de Francesc Eiximenis, O. M., patriarche de Jérusalem et administrateur de l'évêché de Perpignan (1409) », Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, 1967, p. 157-160. DOI: 10.3406/bsnaf.1967.7592
 • Monfrin, J., « La bibliothèque de Francesc Eiximenis (1409) », Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, 29, 1967, p. 447-487. [jstor.org]
 • Monfrin, Jacques, « La bibliothèque de Francesc Eiximenis (1409) », Bibliothèques ecclésiastiques au temps de la papauté d'Avignon, éd. D. Williman, Paris, CNRS (Documents, études et répertoires, 23, 1), 1980, t. 1, p. 287-306.
 • Monfrin, Jacques, « La bibliothèque de Francesc Eiximenis (1409) », Studia bibliographica, Girona, Col·legi universitari de Girona; Diputació de Girona (Estudis sobre Francesc Eiximenis, 1), 1991, p. 241-287.
 • Montoliu, Manuel de, Eiximenis, Turmeda i l'inici de l'humanisme a Catalunya: Bernat Metge, Barcelona, Alpha, 1959.
 • Nolasc del Molar, P., Eiximenis, Olot, Biblioteca Olotina, 1962.
 • Pelaez, Manuel J., « Banquets et festins dans la pensée sociale de Francesc Eiximenis », Banquets et manières de table au Moyen Âge, Aix-en-Provence, Centre universitaire d'études et de recherches médiévales d'Aix (CUER MA), Université de Provence (Senefiance, 38), 1996, p. 125-139. DOI du recueil: 10.4000/books.pup.3542
 • Perarnau i Espelt, Josep, « Documents i precisions entorn de Francesc Eiximenis (c. 1330-1409) », Arxiu de textos catalans antics, 1, 1982, p. 191-215.
 • Perarnau, Josep, « El De triplici statu mundi no és de Francesc Eiximenis », Arxiu de textos catalans antics, 27, 2008, p. 45-86.
 • Pou y Marti, José, éd., Visionarios, beguinos y fraticelos catalanes, Vich, Editorial Serafica, 1930. — Réimpr.: Madrid, Editorial Colegio Cardinal Cisneros, 1991.
 • Puig i Oliver, Jaume de, « Notes sobre els manuscrits de l'obra de Francesc Eiximenis », Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval. Actes de les jornades celebrades a Barcelona els dies 16 i 17 de desembre de 2009, éd. Antoni Riera i Melis, Barcelona, Institut d'estudis catalans (Publicacions de la Presidència, 44), 2015, p. 308-322. [iec.cat]
 • Puig, J. de, J. Perarnau, C. Clausell, E. Izquierdo, S. Martí, R. Rojas, G. Avenoza et L. Soriano, « Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques », Arxiu de textos catalans antics, 29, 2010, p. 9-880.
 • Puig, J. de, J. Perarnau, C. Clausell, E. Izquierdo, S. Martí, R. Rojas, G. Avenoza et L. Soriano, Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. I. Descripció dels manuscrits, Barcelona, Institut d'estudis catalans, Facultat de teolologia de Catalunya (Corpus scriptorum Cataloniae. Series D: Subsidia, 2), 2012, 1088 p.
 • Renedo, Xavier, « Eiximenis, els exemples i l'art de riure », Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Girona, 8-13 de setembre de 2003), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007, t. 3, p. 7-34.
 • Renedo, Xavier, « De l'éducation des filles (et des épouses) aux mères comme éducatrices des enfants selon Francesc Eiximenis », Cahiers de Fanjeaux, 43, 2008, p. 209-240.
 • Renedo, Xavier, « El llenguatge sexual i la vergonya femenina segons Francesc Eiximenis », Scripta, 3, 2014, p. 164-177. DOI: 10.7203/scripta.3.3831
 • Riera i Melis, Antoni, éd., Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval. Actes de les jornades celebrades a Barcelona els dies 16 i 17 de desembre de 2009, Barcelona, Institut d'estudis catalans (Publicacions de la Presidència, 44), 2015, 352 p. [publicacions.iec.cat]
 • Riera i Melis, Antoni, « Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context, l'obra i els manuscrits », Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval. Actes de les jornades celebrades a Barcelona els dies 16 i 17 de desembre de 2009, éd. Antoni Riera i Melis, Barcelona, Institut d'estudis catalans (Publicacions de la Presidència, 44), 2015, p. 9-34. [iec.cat]
 • Rojas Fernández, Raquel, « Varia fortuna de la obra de Francesc Eiximenis: las traducciones castellanas y el manuscrito de las Reales Descalzas de Madrid », Actes del Tretzé Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Girona, 8-13 de setembre de 2003, éd. Sadurní Martí, Miriam Cabré, Francesc Feliu, Narcís Iglésias et Davis Prats, Barcelona, Publications de l'Abadia de Montserrat, 2007, t. 3, p. 363-378.
 • Sabaté Curull, Flocel, « El temps de Francesc Eiximenis. Les estructures econòmiques, socials i polítiques de la corona d'Aragó a la segona meitat del segle XIV », Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval. Actes de les jornades celebrades a Barcelona els dies 16 i 17 de desembre de 2009, éd. Antoni Riera i Melis, Barcelona, Institut d'estudis catalans (Publicacions de la Presidència, 44), 2015, p. 80-166. [iec.cat]
 • Salvat, Joseph, « Francesc Eiximenis », Dictionnaire des lettres françaises: le Moyen Âge, éd. Geneviève Hasenohr et Michel Zink, Paris, Fayard, 1992, p. 462-463.
  Réimpression:
  • Paris, Fayard (La Pochothèque), 1994
 • Viera, David J., « The presence of Francesc Eiximenis in fifteenth and sixteenth-century Castilian literature », Hispanófila, 57, 1976, p. 1-5.
 • Viera, David J., « La obra de Francesc Eiximenis, O. F. M. (1340?-1409?) en los siglos XV al XVII », Archivo ibero-americano, 39, 1976, p. 23-31.
 • Viera, David J., et Jordi Piqué, La dona en Francesc Eiximenis, Barcelona, Curial, 1987, 184 p.
 • Vila, Soledad, La ciudad de Eiximenis: un proyecto de urbanismo en el siglo XIV, València, Diputació Provincial de València, 1984.
 • Webster, Jill R., « La república cristiana y el rey en el siglo XIV, según Francesc Eiximenis », Estudios Franciscanos, 69, 1968, p. 111-118.
 • Webster, Jill R., « Notes biogràfiques sobre fra Francesc Eiximenis, franciscà gironí », Estudis universitaris catalans, 24, 1980, p. 597-602.
 • Webster, Jill R., « Una familia de mercaderes: los Eiximenis », Archivo iberoamericano, 47, 1987, p. 78.
 • Wittlin, Curt, « Eiximenis i la creença dels cerlitans que "cap rei es salvarà". Dotzè, 123, Pastorale, 36, Vida de Jesucrist, 4/57 », La cultura catalana en projecció de futur, éd. Germà Colón, Tomàs Martínez et Maria Pilar Perea, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 2004, p. 495-515.
Répertoires bibliographiques
 • Viera, David J., Bibliografia anotada de la vida i obra de Francesc Eiximenis (1340-1409?), Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajoana, 1980, 131 p.; 2e éd., 1987.
Permalien: https://arlima.net/no/1188


Voir aussi:
> Wikidata: Q1310633
Creative Commons License
Cette page est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Laurent Brun
Compléments: Xavier Renedo
Dernière mise à jour: 11 juin 2023

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter/X