logo arlima

Floris ende Blanceflour

Version néerlandaise du conte de Flore et Blanchefleur

Bibliographie

Titre:floris ende blanceflour (éd. J. van Doesborch); Van Floris ende Blancefleur (éd. G. van Parijs)
Date:Début du XVe siècle
Langue:Néerlandais
Genre:Roman
Forme:Prose
Contenu:Remaniement en prose du Floris ende Blancefloer de Diederik van Assenede.
Incipit:Prologhe.
Paulus seit dat ledicheyt is dye moeder van alder quaetheit. Om dan die te schouwen, so heb ick hier navolghende een cleyn schoone amoruese historie gestelt van twee gelieven vol wonderlijcke avonturen, dye veel meer suers dan suets leden eer si haer liefde volbrenghen consten…
Explicit:… Ende zy gewonnen tsamen een dochter, die Beerte hiet, ende was namaels die huisvrouwe van Pippijn, die aen haer wan den grooten coninc Kaerle, also sommige historien seggen, die een du[echdelijcke] prince was ende namaels vercreech die eewighe glorie. Amen.
Voir aussi:Diederik van Assenede, Floris ende Blancefloer
Manuscrits
Éditions anciennes
 1. [Historie van Floris ende Blanceflour]
  [Antwerpen], Jan van Doesborch, [vers 1517]
  ARLIMA: EA3443   USTC: 436979
  Exemplaires en ligne: [GB] [IA]
 2. Van Floris ende Blancefleur
  Antwerpen, Guillaem van Parijs, 1576
  ARLIMA: EA3444
  Exemplaire physique: Collection particulière.
 3. Van Floris ende Blancefleur
  Amsterdam, Ot Barentsz. Smient, 1642
  ARLIMA: EA3445
 4. Van Floris en Blancefl. De welcke na datse langhe ghesceyden waren, ende veel perijckelen gheleden hadden, noch tot Houwelijcken Staete quamen.
  Antwerpen, Martinus Verhulst, [vers 1660]
  ARLIMA: EA3446
 5. (Historie) Van de Minnende Flores en Blanchefleur
  Amsterdam, [s. n.], 1682
  ARLIMA: EA3447
 6. De historie van Floris en Blanchefleur, de welcke na datse lange gescheyden waren, ende veel perijckelen geleden hadden, noch tot den Houwelijcken Staet quamen
  Dordrecht, Symon Onder de Liede, 1686
  ARLIMA: EA3448
 7. De historie van Floris en Blanchefleur. De welke na datse lange gescheyden waren, ende veel perijkelen geleden hadden, noch tot den Houwelijken Staet quamen. Seer playsant en vermakelyk om te leezen
  Amsterdam, Isaak vander Putte, [début du XVIIe s.]
  ARLIMA: EA3449
 8. De historie van Floris en Blanchefleur. Dewelke na datse lange gescheyden waren, ende veele perykelen geleeden hadden, die noch tot den Houwelyken Staat quamen. Seer plaisant ende vermaeklyk om te leezen
  Amsterdam, Erven van de Wed. Gysbert de Groot en Antonie van Dam, 1718
  ARLIMA: EA3450
 9. De historie van Floris en Blanchefleur
  Amsterdam, [s. n.], 1720
  ARLIMA: EA3451
 10. De historie van Floris en Blanchefleur, dewelke na datse lange gescheyden waren, ende veele perykelen geleeden hadden, die tot den Houwelijken Staat quamen. Seer plaisant ende vermaeklijk om te leesen
  Amsterdam, Erve van Gysbert de Groot, [s. d.]
  ARLIMA: EA3452
  Exemplaires en ligne: [GB] [IA]
 11. De historie van Floris en Blanchefleur, dewelke na datse lange gescheyden waren, ende veele perykelen geleeden hadden, tot den Houwelyken Staat quamen. Seer playsant ende vermakelyk om te leesen
  Utrecht, Robartus Oudemeijer, 1750
  ARLIMA: EA3453
 12. De historie van Floris en Blanchefleur. Dewelke na datze lange gescheyden waren, ende veele perijkelen geleden hadden, tot den Houwelijken Staat kwamen. Zeer playzant ende vermakelyk om te leezen
  Amsterdam, Johannes Kannewet, 1756
  ARLIMA: EA3454
  Exemplaires en ligne: [GB] [IA]
 13. De historie van Floris en Blanchefleur, dewelke na datse lange gescheyden waren, ende veele perykkelen geleeden hadden, tot den Houwelyken Staat kwamen. Zeer plaisant ende vermakelyk om te leezen
  Amsterdam, Hendrik vander Putte, 1765
  ARLIMA: EA3455
  Exemplaires en ligne: [GB] [IA]
 14. De historie van Floris en Blanchefleur. Die welke na datze lange gescheyden waren, ende veele perykelen geleden hadden, noch tot den Houwelyken Staat kwamen. Zeer playzant en vermakelyk om te leezen. Den laatsten druk
  Dordrecht, Adriaan Walpot, 1770
  ARLIMA: EA3456
 15. De historie, van Floris en Blanchefleur; dewelke na datze lange gescheiden waaren, ende veele perykelen geleeden hadden, tot den Houwelyken Staat kwaamen. Zeer plaizant ende vermaakelyk om te leezen
  Amsterdam, Barent Koene, 1773
  ARLIMA: EA3457
  Exemplaires en ligne: [GB] [IA]
 16. De historie van Floris en Blanchefleur, dewelke na datse lange gescheyden waren, ende veele perykkelen geleeden hadden, tot den Houwelyken Staat kwamen. Zeer plaisant ende vermakelyk om te leezen
  Amsterdam, Erven vander Putte, 1779
  ARLIMA: EA3458
 17. De historie van Floris en Blanchefleur. Dewelke na datze lange gescheiden waaren, ende veele perijkelen geleeden hadden, tot den Houwelijken Staat kwamen. Zeer playzant ende vermakelyk om te leezen
  Deventer, Jan de Lange, 1780
  ARLIMA: EA3459
  Exemplaires en ligne: [GB] [IA]
 18. Historie van Floris en Blanchefleur, met figuren
  Gent, Gebroeders Gimblet, [entre 1767 et 1800]
  ARLIMA: EA3460
 19. Historie van Floris en Blanchefleur
  Gent, J. J. Gimblet, [entre 1781 et 1789]
  ARLIMA: EA3461
 20. Historie van Floris en Blanchefleur
  Amsterdam, S. en W. Koene, 1794
  ARLIMA: EA3462
 21. De historie, van Floris en Blancefleur; dewelke na datze lange gescheiden waare, ende veele perykelen geleeden hadden, tot den Houwelyken Staat kwaamen. Zeer plaisant en vermaakelyk om te leezen
  Amsteldam, S. en W. Koene, 1800
  ARLIMA: EA3463
  Exemplaires en ligne: [GB] [IA]
 22. De historie van Floris en Blancefleur; dewelke, na dat ze lang gescheiden waare, en veele perykelen geleden hadden, tot den Huwelyken Staat kwamen. Zeer plaizant en vermaaklyk om te leezen
  Amsteldam, S. en W. Koene, 1804
  ARLIMA: EA3464
 23. De historie, van Floris en Blanchefleur, dewelke, na dat ze lang gescheiden waren, en veele perykelen geleden hadden, tot den Huwelyken Staat kwamen. Zeer plaizant en vermaaklyk om te leezen
  Groningen, D' N. Greydanus, [début du XIXe s.]
  ARLIMA: EA3465
  Exemplaires en ligne: [GB] [IA]
 24. De historie van Floris en Blanchefleur; dewelke, na dat zy lang van elkanderen gescheiden waren, en hoeveele gevaren zy uitgestaan hebben, eer dat zy tot den Huwelyken Staat konde komen. Zeer aangenaam en vermakelyk om te lezen
  Amsterdam, B. Koene, 1817
  ARLIMA: EA3466
  Exemplaires en ligne: [GB] [IA]
 25. De historie van Floris en Blanchefleur; dewelke, na dat zy lang van elkanderen gescheiden waren, en hoeveele gevaren zy uitgestaan hebben, eer dat zy tot den Huwelyken Staat konde komen. Zeer aangenaam en vermakelyk om te lezen
  Amsterdam, B. Koene, 1827
  ARLIMA: EA3467
  Exemplaires en ligne: [GB] [IA]
 26. De historie van Floris en Blanchefleur, die, nadat ze lang gescheiden waren en vele gevaren hadden geleden, tot den Huwelijken Staat kwamen. Verbeterde druk
  Deventer, P. de Lange, [s. d.]
  ARLIMA: EA3468
Éditions modernes
 • De historie van Floris ende Blancefleur naar den amsterdamschen druk van Ot Barentsz. Smient uit het jaar 1642 uitgegeven door Dr. G. J. Boekenoogen, Leiden, Brill (Nederlandsche Volksboeken, 2), 1903, [v] + 88 p. (ici p. 49-51) [GB] [IA]
 • Van Floris ende Blancefleur. T'Antwerpen op de Lombaerde Veste in De Gulden Pellicaen by Guillaem van Parijs, 1576. Kritische editie op basis van een diplomatisch afschrift, vervaardigd door werkgroep CHL 10 [z.j.], Instituut voor Neerlandistiek, UvA, onder leiding van R. J. Resoort, gecollationeerd door Hella Hendriks, bezorgd door Willem Kuiper, Amsterdam, Leerstoelgroep Historische Nederlandse Letterkunde UvA (Bibliotheek van Middelnederlandse Letterkunde), 2014, 39 p. [neerlandistiek.nl]
 • Uan Floris ende Blancefleur. Diplomatische editie van de proza versie van Floris ende Blancefloer van de oudste, compleet bewaard gebleven druk van Guillaem van Parijs, Antwerpen 1576, [verblijfplaats en bezitter onbekend], op basis van fotokopieën in het DOVO archief, aangelegd door Herman Pleij en Rob Resoort, UvA, bezorgd door Willem Kuiper, Amsterdam, Bibliotheek van Middelnederlandse Letterkunde, 2020, 57 p. [bouwstoffen.kantl.be]
 • Lodén, Sofia, et Vanessa Obry, éd., Floire et Blancheflor en Europe. Anthologie, Grenoble, UGA Éditions (Moyen Âge européen), 2022, 370 p.
  Édition et traduction française d'un extrait.
Traductions modernes
 • en français:
  • Lodén et Obry 2022 (voir sous Éditions modernes)
Études
 • Debaene, Luc., De Nederlandse volksboeken: ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540, Hulst, Antiquariaat Merlijn, 1977, 358 p. [dbnl.org]
  Édition antérieure:
  • Debaene, Luc, De Nederlandse volksboeken: ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540, Hulst, Antiquariaat Merlijn, 1977, 358 p.
 • Schlusemann, Rita, « "Een cleyn schoone amoruese historie". Die niederländische Floris ende Blancefloer-Tradition von der Handschrift zum Druck », Tijdschrift voor Skandinavistiek, 36, 2018, p. 54-78.
Répertoires bibliographiques
Permalien: https://arlima.net/no/8406


Voir aussi:
> Wikidata: Q123302145
Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Willem Kuiper et Laurent Brun
Dernière mise à jour: 31 octobre 2023

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter/X