logo arlima

Manuscrit

España / Madrid / Biblioteca nacional de España

Cote:13405
Ancienne cote: 


BDH

Contenu

Copie moderne du ms. Barcelona, BNC, 239

 1. (f. 1ra-13ra) [Berenguer d'Anoia], Mirall de trobar
  Incipit:Mirall de trobar
  Lo autor de esta Obra fou Joan de Castellnou

  Comensa le Miraylls de trobar o de versifficar o de rimar…
  Explicit:… E axi es finit nostre scrit. Deus ne sia beneit. Amen.
  E axi son finides e complides les doctrines e les figures les quals en Berenguer de Noya ha fetes.
 2. (f. 14ra-25rb) [Jofre de Foixà], Regles
  Incipit:Regles den Jofre de Foxa
  Lo en Ramons Vidals de Besuldu en art de trobar savis e entendus…
  Explicit:… e tu gardet que en axi no ho messesses per re que no volrria dir nulla re, en aytals lochs.
  E axi son complides les regles den Jaufre de Foyxa.
 3. (f. 26ra-31ra) Raimon Vidal, Regles
  Incipit:Regles den Ramon Vidal
  Per ço com en Ramon Vidals ay vist e conegut que pauchs homens saben ne han sabuda la maneyra…
  Explicit:… e far semblan co m'en pogues jauzir;
  e sius volgues que altran volgues may.
 4. (f. 31ra-33va) Doctrina de compondre dictats
  Incipit:De doctrina de compendre dictats
  Aço es manera de doctrina per la qual poras saber e conexer que es canço, vers, lays, serventesch…
  Explicit:… si es subtils d'entencio, pora leugerament venir a perfeccio de la art de trobar.
 5. (f. 34ra-65ra) Joan de Castellnou, Compendi
  Incipit:Rubriques del Compendi
  Capitol de replicació
  Les exceptions de replicació…
  De mosen Juan de Castelnou uno de los siete mantenedores del Consistori de Tolosa de la gaya sciencia.
  Compendi
  Aquest es le compendis de la conexença dels vicis…
  Explicit:… si y havem pecat en re, volem estar a correccio de homens entendens.
  Aci fenex le compendis de mossen Johan de Castellnou.
 6. (f. 65ra-73vb) Girolamo Terramagnino da Pisa, Doctrina d'acort
  Incipit:Proemi de doctrina de cort
  En lo nom de Dieu qu'es subirans
  Pare, Fill e Esperitz Sanz…
  Explicit:… e qar il mi donet conort
  e gieygn de far aquest acord.
  Acabada es la doctrina d'acord provincial e de vera e rahonable locucio.
 7. (f. 74r-94va) Raimon de Cornet, La doctrinal de trobar am la glossa o correccio e declaracio sua, autor Joan de Castellnou
  Incipit:Comence lo doctrinal de trobar am la glosa o correccio, e declaracio sua.
  Autor Juan de Castelnou

  En nom de Dieu per confermar ço ques bien dig en aquesta obra per declarar…
  Explicit:… pregan Dieu que li do bona vida e longa ab creyshamen de glora e d'onor. Amen.
 8. (f. 95ra-168va) Guilhem Molinier, Las flors del gay saber
  Incipit:Las flors del gay saber
  qui las voldra saber
  no sia de cor sopté
  qar sol que top nas sopté
  el punhemen no dopte
  gran odor sentra sopté
  quil gitara de dopte.
  Ayci comenso las flors del gay saber, e primier le prolecg.

  Ayxi creys saubers quil ensenya
  com fay le fochs on mays halenya…
  Explicit:… amb ornat e sentensa bona
  del yvel de fin aur qu'om dona
  soes saber la violeta
  horneta
  Ffinito libro reddatur gloria Christo. Amen.
 9. (f. 170r-204r) Jaume March, Libre de concordanses appellat Diccionari
  Incipit:Presentacio de prolech del Libre de concordanses appellat Diccionari ordenat per en Jachme March a instancia del molt alt e poderos senyor en Pere per la gracia de Deu rey de Arago. E son feyt en l'any M.CCC.LXXI.
  Autor Jacme ò Jaume March.

  Dreyt è rayso hamos sinch sens fortats
  e mon senyor a cuy me suy donats…
  Explicit:… ans la supley quella de mi nos cuylla
  sino seran del tot mortal la playa.
  Jacme March

Description matérielle

Copiste:Inconnu
Lieu: 
Date:XVIIIe siècle
Nombre de feuillets:208
Foliotation:I + 1-208 + I-II
Format: 
Support:Papier
Reliure: 
Mise en page: 
Décoration:Encadrement rouge à toutes les plages.
Notes: 

Possesseurs

Bibliographie

 • Milá y Fontanals, Revista de archivos, bibliotecas y museos, 1876.
Permalien: https://arlima.net/no/8246


Voir aussi:
> Biblissima: Q273380
Creative Commons License
Cette notice est mise à disposition en vertu d'un contrat Creative Commons.
Rédaction: Laurent Brun
Dernière mise à jour: 15 décembre 2019

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter